Godzina pokazywana we właściwości System.TimeZone w systemie Windows Vista w strefie czasowej Jerozolimy podczas obowiązywania czasu letniego różni się od rzeczywistej o godzinę.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W wypadku używania w systemie Windows Vista oprogramowania Microsoft .NET Framework 2.0 właściwość DateTime.Now może wyświetlać wyniki różniące się od rzeczywistych o jedną godzinę. Ten problem występuje, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • W systemie Windows Vista jest skonfigurowana i używana strefa czasowa Jerozolimy.
  • Miesiące zawierają przejścia dla czasu letniego.
Na przykład w 2007 roku właściwość DateTime.Now w niewłaściwy sposób informuje o rozpoczęciu czasu letniego pięć dni wcześniej niż w rzeczywistości (25 marca, a nie 30 marca). Ponadto właściwość DateTime.Now błędnie poinformuje o zakończeniu czasu letniego — 14 dni po dacie rzeczywistej (30 września, a nie 16 września).

Dlatego w tych okresach programy korzystające z oprogramowania .NET Framework takie jak Windows Media Center uruchomione w systemie Windows Vista będą spóźniać się o jedną godzinę w strefie czasowej Jerozolimy.
Przyczyna
Ten problem jest spowodowany ustawieniem w systemie Windows Vista stałych reguł dla strefy czasowej Jerozolimy. Właściwość System.TimeZone.CurrentTimeZone nie obsługuje poprawnie ustalonych reguł dat. Właściwość System.TimeZone.CurrentTimeZone oczekuje, że wszystkie daty przejść będą zmienne (względne). Na przykład właściwość System.TimeZone.CurrentTimeZone oczekuje, że data przejścia zostanie podana w następującym formacie:
Ndzień_tygodnia w miesiącu
Uwaga W systemie Windows Vista strefa czasowa Jerozolimy jest jedyną strefą czasową w wypadku której stosowane są ustalone reguły dat.
Rozwiązanie
Licencja na tę aktualizację jest udzielana na mocy zapisów Umowy licencyjnej systemu Windows Vista.

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Aktualizacja systemu Windows Vista, wersje 32-bitowe

PobierzPobierz pakiet KB940716 teraz.

Aktualizacja systemu Windows Vista, wersje 64-bitowe

PobierzPobierz pakiet KB940716 teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

W celu zastosowania tej aktualizacji konieczne jest zainstalowanie środowiska Microsoft .NET Framework 2.0.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej innej aktualizacji.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 940716 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:45:45 — zmiana: 1.5

Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business

  • kbnosurvey kbarchive kbvistasp1fix kbbug atdownload kbwinvistapostrtmfix kbfix kbqfe kbpubtypekc KB940716
Opinia