Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępna jest nowa funkcja umożliwiająca programowi Outlook 2007 użycie rekordów lokalizacji usługi (SRV) systemu DNS do lokalizowania usługi automatycznego wykrywania programu Exchange

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano nową funkcję w programie Microsoft Office Outlook 2007. Korzystając z tej nowej funkcji, program Outlook 2007 może użyć rekordów lokalizacji usługi (SRV, Service Location) systemu DNS do lokalizowania usługi automatycznego wykrywania (Autodiscover) programu Exchange.
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Firma Microsoft udostępnia obecnie obsługiwaną poprawkę, która modyfikuje domyślne zachowanie produktu, ale służy ona jedynie do zmodyfikowania zachowania opisanego w tym artykule. Powinno się ją stosować tylko w przypadku systemów, które rzeczywiście tego wymagają. Ta poprawka prawdopodobnie przejdzie dodatkowe testy. Jeżeli brak tej funkcji nie szkodzi poważnie w danym systemie, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek Service Pack dla programu Outlook 2007 zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast uzyskać tę poprawkę, pobierz ją, postępując według instrukcji podanych dalej w tym artykule, lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Ta funkcja jest dostępna jako część następującego pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Outlook 2007:
939184 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Outlook 2007: 27 czerwca 2007

Informacje ogólne

Jeżeli program Outlook 2007 nie jest dołączony do domeny, konieczne jest użycie wstępnie zdefiniowanej metody obsługi adresów URL lub metody przekierowania protokołu HTTP w celu zlokalizowania usługi automatycznego wykrywania (Autodiscover). Na poniższej liście uwzględniono dwie wstępnie zdefiniowane metody obsługi adresów URL i jedną metodę przekierowania protokołu HTTP:
 • https://<domena_smtp>/Autodiscover/Autodiscover.xml
 • https://autodiscover.<domena_smtp>/Autodiscover/Autodiscover.xml
 • http://autodiscover.<domena_smtp>/Autodiscover/Autodiscover.xml
Uwaga: W przypadku wstępnie zdefiniowanej metody obsługi adresów URL wymagany jest prawidłowy certyfikat SSL dla używanego adresu URL. Implementacja tej metody może być utrudniona, ponieważ zgodnie z ogólną zasadą jedna nazwa DNS jest używana dla funkcji Outlook wszędzie dla programu Microsoft Exchange Server 2007, a inna nazwa DNS jest używana dla programu Microsoft Office Outlook Web Access.

Uwaga: Implementacja metody przekierowania protokołu HTTP może być utrudniona, ponieważ następujące składniki są wymagane do poprawnego funkcjonowania:
 • Dodatkowa witryna sieci Web w usługach IIS
 • Dwa publiczne adresy IP


Korzystając z aktualizacji oprogramowania opisanej w tym artykule, program Outlook 2007 będzie wykonywać dodatkową kontrolę rekordu SRV systemu DNS w celu zlokalizowania usługi automatycznego wykrywania (Autodiscover). Ta dodatkowa kontrola nie wymaga złożonej konfiguracji lub prawidłowego certyfikatu dla usługi automatycznego wykrywania.

Jak użyć nowej metody wyszukiwania rekordów SRV systemu DNS do lokalizowania usługi automatycznego wykrywania (Autodiscover) programu Exchange 2007

Aby użyć nowej metody wyszukiwania rekordów SRV systemu DNS do lokalizowania usługi automatycznego wykrywania programu Exchange 2007, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Należy utworzyć rekord SRV usługi automatycznego wykrywania w zewnętrznej strefie systemu DNS zgodny z prawą stroną adresów SMTP użytkownika. Na przykład, jeżeli podstawowy adres SMTP użytkownika to użytkownik@contoso.com, rekord powinien być utworzony w zewnętrznej strefie contoso.com systemu DNS. Jeżeli w danej organizacji istnieje kilka podstawowych domen adresów SMTP, należy utworzyć rekord SRV usługi automatycznego wykrywania w każdej strefie.
 1. W zewnętrznej strefie systemu DNS usuń rekordy HOST (A) lub CNAME dla usługi automatycznego wykrywania (Autodiscover).
 2. Użyj następujących parametrów do utworzenia nowego rekordu SRV:
  Usługa: _autodiscoverProtokół: _tcpNumer portu: 443Host: mail.contoso.com
  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia tego rekordu, zobacz sekcję „Informacje dotyczące rekordów SRV”.
Uwaga: W tym przykładzie mail.contoso.com jest nazwą, dla której certyfikat użytkownika jest prawidłowy. Zazwyczaj jest to nazwa DNS używana dla funkcji Outlook wszędzie i programu Outlook Web Access.

W tym przykładzie usługa automatycznego wykrywania wykonuje następujące operacje wówczas, gdy klient usiłuje skontaktować się z tą usługą:
 1. Usługa automatycznego wykrywania umieszcza ogłoszenia w pliku https://contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml. Ta operacja kończy się niepowodzeniem.
 2. Usługa automatycznego wykrywania umieszcza ogłoszenia w pliku https://autodiscover.contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml. Ta operacja kończy się niepowodzeniem.
 3. Usługa automatycznego wykrywania wykonuje następującą kontrolę przekierowania:
  GET http://autodiscover.contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml
  Ta operacja kończy się niepowodzeniem.
 4. Usługa automatycznego wykrywania używa funkcji wyszukiwania rekordów SRV systemu DNS dla obiektu _autodiscover._tcp.contoso.com, a następnie zwracany jest obiekt „mail.contoso.com”.
 5. Program Outlook monituje użytkownika o uprawnienia w celu kontynuowania ogłaszania przez usługę automatycznego wykrywania w pliku https://mail.contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml.
 6. Żądanie POST usługi automatycznego wykrywania jest pomyślnie ogłaszane w pliku https://mail.contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml.

Informacje dotyczące rekordów SRV

Jeżeli korzystasz z systemu Windows DNS, kroki wykonywane w celu utworzenia rekordu SRV są następujące:
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie systemem DNS programu MMC.
 2. Rozwiń węzeł Strefy wyszukiwania do przodu.
 3. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy zewnętrzną strefę systemu DNS, a następnie kliknij polecenie Inne nowe rekordy.
 4. Kliknij pozycję Lokalizacja usługi (SRV).
 5. Wprowadź parametry, korzystając z wymaganych wartości.
 6. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zależnie od rozwiązania w zakresie systemu DNS nie zawsze można implementować rekordy SRV. Należy skontaktować się z dostawcą usług związanych z obsługą danego systemu DNS lub administratorem systemu DNS, aby uzyskać wskazówki.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 940881 — ostatni przegląd: 05/13/2010 17:01:53 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner KB940881
Opinia