Aktualizacja ochrony paska bocznego systemu Windows dla systemu Windows Vista

Streszczenie
Ten artykuł zawiera dokumentację poświęconą aktualizacji ochrony Paska bocznego systemu Windows, opracowaną dla Paska bocznego systemu Windows Vista. Aktualizacja została stworzona do obsługi następujących operacji na Pasku bocznym systemu Windows:
 • Generowanie unikatowych identyfikatorów dla wszystkich gadżetów działających na Pasku bocznym systemu Windows
 • Otrzymywanie od firmy Microsoft listy znanych niebezpiecznych gadżetów za pomocą usługi Windows Update
 • Zapobieganie uruchamianiu gadżetu na Pasku bocznym systemu Windows, jeśli gadżet został zaklasyfikowany jako niebezpieczny
 • Zapobieganie instalowaniu gadżetu, który został zaklasyfikowany jako niebezpieczny
Lista znanych niebezpiecznych gadżetów jest publikowana przez firmę Microsoft na stronie internetowej usługi Windows Update w aktualizacji ochrony Paska bocznego systemu Windows. Aktualizacja zapobiega instalowaniu niebezpiecznych gadżetów lub ich uruchamianiu, jeśli są już zainstalowane.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista
Więcej informacji

Efekt instalacji gadżetu z zastosowaną aktualizacją ochrony Paska bocznego systemu Windows

Do tej pory próba instalacji gadżetu z Internetu powodowała wyświetlenie jednego z poniższych okien dialogowych, w zależności od tego, czy wydawca gadżetu był znany:

 Rys. 1 Okno dialogowe instalacji anonimowego gadżetu paska bocznego
Rys. 1 Okno dialogowe instalacji anonimowego gadżetu paska bocznego

 Rys. 2 Okno dialogowe instalacji gadżetu paska bocznego, którego wydawca jest znany
Rys. 2 Okno dialogowe instalacji gadżetu paska bocznego, którego wydawca jest znany

Po zainstalowaniu aktualizacji próba instalacji z Internetu niebezpiecznego gadżetu blokowanego przez system ochrony Paska bocznego systemu Windows powoduje wyświetlenie następującego okna dialogowego:

 Rys. 3 Zablokowany gadżet
Rys. 3 Zablokowany gadżet

To okno dialogowe informuje użytkownika, że gadżet został zablokowany, ponieważ stanowi zagrożenie dla komputera.

Sekcja „Więcej informacji” okna dialogowego Pasek boczny systemu Windows — zabezpieczenia

Sekcja Więcej informacji okna dialogowego Pasek boczny systemu Windows — zabezpieczenia zawiera następujące pola:
 • Więcej informacji
  Link do tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
 • Pomoc techniczna
  Link do artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base zawierającego źródła zaktualizowanych (bezpiecznych) gadżetów

Efekt uruchomienia gadżetu z zastosowaną aktualizacją ochrony Paska bocznego systemu Windows

Jeśli gadżet jest uruchomiony po zaktualizowaniu Paska bocznego systemu Windows, zostanie on wyłączony. Ponadto system ochrony Paska bocznego systemu Windows zapobiega ponownemu uruchomieniu gadżetu. Gdy gadżet jest zablokowany, zostanie wyświetlone okno dialogowe z odpowiednią informacją dla użytkownika. Jeśli gadżet nie jest uruchomiony w chwili instalowania aktualizacji ochrony Paska bocznego systemu Windows, zostanie on zablokowany i nie będzie się więcej uruchamiał.

 Rys. 4 Okno dialogowe wyświetlane w przypadku zablokowania uruchomionego gadżetu
Rys. 4 Okno dialogowe wyświetlane w przypadku zablokowania uruchomionego gadżetu

Gdy gadżet zostanie zablokowany w trakcie instalacji lub zablokowane zostanie jego uruchamianie, użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą następującego okna dialogowego Galerii gadżetów:

 Rys. 5 Galeria gadżetów z zablokowanym gadżetem
Rys. 5 Galeria gadżetów z zablokowanym gadżetem
 • Ikona gadżetu w Galerii gadżetów jest niedostępna. Ta niedostępna (zacieniona) ikona znajduje się w miejscu poprzedniej ikony gadżetu.
 • Jeśli użytkownik nakieruje wskaźnik myszy na ikonę gadżetu, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że gadżet stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Zacienionych ikon nie można przeciągać.
 • Kliknięcie ikony gadżetu raz lub kilka razy spowoduje wystąpienie następujących zdarzeń:
  • Sekcja szczegółów Galerii gadżetów zostanie rozwinięta, jeżeli jest zwinięta.
  • Ten sam komunikat zostanie wyświetlony w widocznym miejscu w obszarze szczegółów Galerii gadżetów. Komunikat informuje, że gadżet stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.
  • Nazwa gadżetu i ikona zagrożenia systemu Windows Vista zostaną wyświetlone w Galerii gadżetów, jak na rysunku 5.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji ochrony Paska bocznego systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
943411 Microsoft Security Advisory: Aktualizacja ulepszająca ochronę paska bocznego systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 941411 — ostatni przegląd: 08/12/2008 12:24:42 — zmiana: 2.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • kbvistasp1fix kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbgraphxlink KB941411
Opinia