Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS07-052: Luka w zabezpieczeniach narzędzia Crystal Reports środowiska Visual Studio może umożliwiać zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-052. Ten biuletyn zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Do zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń wymagany jest Instalator Microsoft Windows w wersji 3.1. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

 • Podczas próby zainstalowania aktualizacji programu Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2003 lub Microsoft Visual Studio .NET 2002 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym. Kliknij przycisk OK, aby spróbować ponownie, lub wprowadź alternatywną ścieżkę do folderu zawierającego pakiet instalacyjny nazwa_pliku.msi w poniższym polu.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  944298 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programów Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio .NET 2002: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable (Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym).
 • Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu Visual Studio .NET 2002 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym. Kliknij przycisk OK, aby spróbować ponownie, lub wprowadź alternatywną ścieżkę do folderu zawierającego pakiet instalacyjny nazwa_pliku.msi w poniższym polu.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  939401 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu Microsoft Visual Studio .NET 2002: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable (Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym).
 • Rozważmy następujący scenariusz. Używany jest komputer, na którym jest uruchomiony system Microsoft .NET Framework 1.0 lub .NET Framework 1.1 albo program Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003 .NET. Instalowanych jest kilka aktualizacji systemu .NET Framework lub programu Visual Studio .NET. Aktualizacja jest usuwana. W tym scenariuszu przywracana jest wersja pliku systemu .NET Framework lub programu Visual Studio .NET, zainstalowana przez ostatni dodatek Service Pack.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  938244 Ta wersja pliku jest przywracana do wersji zainstalowanej przez najnowszy dodatek Service Pack po usunięciu aktualizacji dla programów .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003
 • Na komputerze jest zainstalowana co najmniej jedna wersja programu Microsoft Visual Studio 2005 wymieniona w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ta wersja lub te wersje zostały zaktualizowane do wersji Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Jednak w programie Visual Studio 2005 nie zainstalowano funkcji Crystal Reports for Visual Studio. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 937061 z witryny Microsoft Update ta aktualizacja może być oferowana ponownie, nawet jeśli komputer został już zaktualizowany.

  Firma Microsoft poprawiła logikę wykrywania rozszerzenia Microsoft Update w celu rozwiązania tego problemu.

  Uwaga: Nie wprowadzono zmian w aktualizacji zabezpieczeń 937061. Jeśli zainstalowano już tę aktualizację zabezpieczeń, nie trzeba jej instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 937061, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  937061 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy projektowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z instalacją programu Microsoft Visual Studio .NET 2003, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  939043 Udostępniony plik jest wycofywany po odinstalowaniu uprzednio zainstalowanej aktualizacji jednego wydania lub jednostki SKU z komputera, na którym jest zainstalowanych więcej wydań lub jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio
  939400 Pliki współdzielone przez dwa wydania programu Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1 są usuwane po odinstalowaniu dodatku Service Pack, który został zainstalowany jako pierwszy
  939407 Po uaktualnieniu komputera z systemem Windows XP do systemu Windows Vista nie można zainstalować aktualizacji programów .NET Framework 1.1, .NET Framework 1.0, Visual Studio .NET 2003 oraz Visual Studio .NET 2002
  942380 Podczas próby zastosowania poprawki lub aktualizacji wyświetlany jest komunikat o błędzie „Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again” (Błąd 9002. Nie można zainstalować poprawki dla programu Microsoft Visual Studio .NET 2003 (KBxxxxxx), ponieważ jest już zainstalowana przynajmniej jedna poprawka. Usuń zainstalowane poprawki i spróbuj ponownie).
  943325 Przy próbie zastosowania aktualizacji przeznaczonej dla kilku wydań Visual Studio 2005, Instalator Windows może zastosować aktualizację tylko dla pojedynczego wydania Visual Studio 2005.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937057 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy projektowania Microsoft Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1
937058 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy projektowania Microsoft Visual Studio .NET 2003
937059 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy projektowania Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1
937060 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy projektowania Microsoft Visual Studio 2005
937061 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy projektowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 941522 — ostatni przegląd: 12/10/2007 23:51:24 — zmiana: 4.1

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

 • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB941522
Opinia