Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-025: Luka w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwia podniesienie uprawnień

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-025, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Należy rozważyć następujący scenariusz. Użytkownik instaluje aktualizację zabezpieczeń oferowaną w biuletynie MS08-025 (jądro). Następnie użytkownik instaluje aktualizację zabezpieczeń oferowaną w biuletynie MS08-021 (interfejs GDI). Potem użytkownik odinstalowywuje aktualizację oferowaną w biuletynie MS08-025 (jądro). W tym scenariuszu aktualizacja oferowana w biuletynie MS08-021 (interfejs GDI) może zostać wycofana do wersji, w której występuje luka w zabezpieczeniach. Z tego powodu aktualizacja MS08-021 (interfejs GDI) będzie ponownie oferowana dla systemów z lukami w zabezpieczeniach. Następnie jest konieczne ponowne zainstalowanie aktualizacji MS08-021.

  Następujące pliki binarne są współużytkowane przez aktualizacje zabezpieczeń oferowane w biuletynach MS08-025 (jądro) i MS08-021 (interfejs GDI) dla systemów operacyjnych wymienionych w poniższej tabeli. Ten problem nie ma wpływu na wszystkie inne systemy operacyjne, dla których są oferowane te aktualizacje.

  Uwaga: wszystkie poniższe informacje dotyczą gałęzi QFE dodatku SP1.
  System operacyjny Win32 (MS08-025)GDI32 (MS08-021)
  Wszystkie wersje systemu Windows XP Professional (SP1QFE) dla komputerów z procesorami x64Gdi32.dll
  Wgdi32.dll
  Win32k.sys
  gdi32.dll
  Wgdi32.dll
  32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003 (SP1QFE)Gdi32.dll
  Win32k.sys
  gdi32.dll
  Wersje systemu Windows Server 2003 (SP1QFE) dla komputerów z procesorami x64Gdi32.dll
  Wgdi32.dll
  In32k.sys
  gdi32.dll
  Wgdi32.dll
  Wersje systemu Windows Server 2003 (SP1QFE) dla komputerów z procesorami ItaniumGdi32.dll
  Wgdi32.dll
  In32k.sys
  gdi32.dll
  Wgdi32.dll
  Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie zainstalować aktualizację zabezpieczeń oferowaną w biuletynie zabezpieczeń MS08-021. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja rozwiązuje również problem utraty niestandardowych ustawień parametru gamma po wznowieniu działania komputera z systemem Windows Vista, Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows Server 2008 ze stanu uśpienia albo hibernacji bądź po odblokowaniu komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
951537 Utrata niestandardowych ustawień parametru gamma na komputerze z systemem Windows Vista, Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows Server 2008 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia zmiany czasu. Mogą one również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach, takich jak zapisanie tych plików w woluminie FAT.

Wszystkie obsługiwane wydania systemu Windows 2000

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Win32k.sys5.0.2195.71541,644,08019-Mar-200809:26x86Not applicable
Win32k.sys5.0.2195.71541,644,08019-Mar-200809:26x86UNIPROC

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wydania systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.33351,845,24819-Mar-200809:47x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.33351,845,88819-Mar-200809:40x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wydania systemu Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.31064,529,66420-Mar-200823:08x64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091619,00820-Mar-200823:08x64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.31064,550,14420-Mar-200823:08x64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76820-Mar-200823:09x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.42564,534,78420-Mar-200823:49x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.42564,543,48820-Mar-200823:09x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.31061,853,95219-Mar-200810:41x86SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091285,18418-Feb-200813:14x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.31061,859,07219-Mar-200810:52x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.42561,847,29619-Mar-200811:33x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.42561,849,34419-Mar-200810:59x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.31064,529,66420-Mar-200823:08x64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091619,00820-Mar-200823:08x64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.31064,550,14420-Mar-200823:08x64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76820-Mar-200823:09x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.42564,534,78420-Mar-200823:49x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.42564,543,48820-Mar-200823:09x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.31065,548,03220-Mar-200823:11IA-64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091910,84820-Mar-200823:11IA-64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.31065,561,34420-Mar-200823:11IA-64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76820-Mar-200823:12x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.42565,560,32020-Mar-200823:51IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.42565,566,46420-Mar-200823:12IA-64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z systemem Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Na przykład pliki wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx. Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Numer wersji pliku ProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74129-Feb-200819:55Not applicable
Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44129-Feb-200819:54Not applicable
Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,90429-Feb-200819:55Not applicable
Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,60829-Feb-200819:54Not applicable
Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74629-Feb-200819:55Not applicable
Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44629-Feb-200819:54Not applicable
Package_4_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74629-Feb-200819:55Not applicable
Package_4_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44829-Feb-200819:54Not applicable
Package_5_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74629-Feb-200819:55Not applicable
Package_5_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44829-Feb-200819:54Not applicable
Package_6_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74229-Feb-200819:55Not applicable
Package_6_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44329-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41629-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43529-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,35729-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,37629-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,69129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,72229-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43129-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41329-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43229-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41529-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43429-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44029-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41229-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43129-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42029-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43929-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41029-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42929-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41429-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43329-Feb-200819:54Not applicable
Update-bf.mumNot applicable3,49329-Feb-200819:55Not applicable
X86_1ba144112a06c6c3d50a6af0558d9244_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_e421de6dd50d38b3.manifestNot applicable69429-Feb-200819:54Not applicable
X86_54ed5ec529fa2daf578a2ffbde37ccd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b6d81dd444c0ab33.manifestNot applicable69429-Feb-200819:54Not applicable
X86_a24eb95f32130a5bbfe56b1b6da1487e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_8ca14c89fa049b52.manifestNot applicable69429-Feb-200819:54Not applicable
X86_d1988124a6e0a75de52f1c3b731168bb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_9a1ebcdbe1889caf.manifestNot applicable69429-Feb-200819:54Not applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_b6e7fd209d7b409d.manifestNot applicable6,54329-Feb-200807:17Not applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_b7425913b6bceacf.manifestNot applicable6,54329-Feb-200807:12Not applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_b8e4dbe89a90b303.manifestNot applicable6,54329-Feb-200808:10Not applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b96c781fb3b0201f.manifestNot applicable6,54329-Feb-200807:38Not applicable
Win32k.sys6.0.6000.166462,027,00829-Feb-200804:16x86
Win32k.sys6.0.6000.207822,028,54429-Feb-200804:14x86
Win32k.sys6.0.6001.180272,032,12829-Feb-200804:21x86
Win32k.sys6.0.6001.221252,032,12829-Feb-200804:15x86

Wszystkie obsługiwane wydania systemu Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_2aac74554eee981b987637b28202c3fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_41ccb52588ed4db2.manifestNot applicable69829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_41297ac03fcf978e842c2b928b2b6c3a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_ad360f7c05aee3fd.manifestNot applicable69829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_7377dcafc65204ca4effc1ff61f89d0b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_ab8675e69c3a4f77.manifestNot applicable1,03829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_92b2b121bbd4e8329d5ab8d5ef98f289_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_d392984375d12d0a.manifestNot applicable69829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_aaba73a33d653b1b53bd10a865096512_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_717a62c42a4c98f1.manifestNot applicable69829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_c31c4a138ab5b5dc30091de94e6ea827_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_5216da3b2b65b728.manifestNot applicable1,03829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_d58daa22ec2e61edcfaf464b98caab2f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_263cc27c25719b1a.manifestNot applicable1,03829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_e8bbf75608180a82b45bfb53f116b956_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_5fbc6a5a0b54a06a.manifestNot applicable1,03829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_130698a455d8b1d3.manifestNot applicable6,55929-Feb-200807:28Not applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_1360f4976f1a5c05.manifestNot applicable6,55929-Feb-200807:15Not applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1503776c52ee2439.manifestNot applicable6,55929-Feb-200808:17Not applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_158b13a36c0d9155.manifestNot applicable6,55929-Feb-200807:58Not applicable
Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,75129-Feb-200819:55Not applicable
Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,45529-Feb-200819:54Not applicable
Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,12429-Feb-200819:55Not applicable
Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable3,05229-Feb-200819:54Not applicable
Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,96429-Feb-200819:55Not applicable
Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,88829-Feb-200819:54Not applicable
Package_4_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,96429-Feb-200819:55Not applicable
Package_4_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,89029-Feb-200819:54Not applicable
Package_5_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,96429-Feb-200819:55Not applicable
Package_5_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,89029-Feb-200819:54Not applicable
Package_6_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,75229-Feb-200819:55Not applicable
Package_6_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,45729-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42429-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44329-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,36529-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,38429-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,70129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,73229-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41929-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43929-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44029-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42329-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44229-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42929-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44829-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42029-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43929-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42829-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44729-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41829-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43729-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42229-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44129-Feb-200819:54Not applicable
Update-bf.mumNot applicable3,51929-Feb-200819:55Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_1d5b42f68a3973ce.manifestNot applicable5,01329-Feb-200807:07Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_1db59ee9a37b1e00.manifestNot applicable5,01329-Feb-200807:06Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1f5821be874ee634.manifestNot applicable5,01329-Feb-200808:02Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_1fdfbdf5a06e5350.manifestNot applicable5,01329-Feb-200807:32Not applicable
Win32k.sys6.0.6000.166462,749,44029-Feb-200804:33x64
Win32k.sys6.0.6000.207822,750,97629-Feb-200804:27x64
Win32k.sys6.0.6001.180272,741,76029-Feb-200804:47x64
Win32k.sys6.0.6001.221252,741,76029-Feb-200804:47x64

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wydania systemu Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74129-Feb-200819:55Not applicable
Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44129-Feb-200819:54Not applicable
Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,90429-Feb-200819:55Not applicable
Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,60829-Feb-200819:54Not applicable
Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74629-Feb-200819:55Not applicable
Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44629-Feb-200819:54Not applicable
Package_4_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74629-Feb-200819:55Not applicable
Package_4_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44829-Feb-200819:54Not applicable
Package_5_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74629-Feb-200819:55Not applicable
Package_5_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44829-Feb-200819:54Not applicable
Package_6_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74229-Feb-200819:55Not applicable
Package_6_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44329-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41629-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43529-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,35729-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,37629-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,69129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,72229-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43129-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41329-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43229-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41529-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43429-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44029-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41229-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43129-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42029-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43929-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41029-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42929-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41429-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43329-Feb-200819:54Not applicable
Update-bf.mumNot applicable3,49329-Feb-200819:55Not applicable
X86_1ba144112a06c6c3d50a6af0558d9244_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_e421de6dd50d38b3.manifestNot applicable69429-Feb-200819:54Not applicable
X86_54ed5ec529fa2daf578a2ffbde37ccd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b6d81dd444c0ab33.manifestNot applicable69429-Feb-200819:54Not applicable
X86_a24eb95f32130a5bbfe56b1b6da1487e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_8ca14c89fa049b52.manifestNot applicable69429-Feb-200819:54Not applicable
X86_d1988124a6e0a75de52f1c3b731168bb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_9a1ebcdbe1889caf.manifestNot applicable69429-Feb-200819:54Not applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_b6e7fd209d7b409d.manifestNot applicable6,54329-Feb-200807:17Not applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_b7425913b6bceacf.manifestNot applicable6,54329-Feb-200807:12Not applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_b8e4dbe89a90b303.manifestNot applicable6,54329-Feb-200808:10Not applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b96c781fb3b0201f.manifestNot applicable6,54329-Feb-200807:38Not applicable
Win32k.sys6.0.6000.166462,027,00829-Feb-200804:16x86
Win32k.sys6.0.6000.207822,028,54429-Feb-200804:14x86
Win32k.sys6.0.6001.180272,032,12829-Feb-200804:21x86
Win32k.sys6.0.6001.221252,032,12829-Feb-200804:15x86

Wszystkie obsługiwane wydania systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_2aac74554eee981b987637b28202c3fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_41ccb52588ed4db2.manifestNot applicable69829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_41297ac03fcf978e842c2b928b2b6c3a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_ad360f7c05aee3fd.manifestNot applicable69829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_7377dcafc65204ca4effc1ff61f89d0b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_ab8675e69c3a4f77.manifestNot applicable1,03829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_92b2b121bbd4e8329d5ab8d5ef98f289_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_d392984375d12d0a.manifestNot applicable69829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_aaba73a33d653b1b53bd10a865096512_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_717a62c42a4c98f1.manifestNot applicable69829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_c31c4a138ab5b5dc30091de94e6ea827_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_5216da3b2b65b728.manifestNot applicable1,03829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_d58daa22ec2e61edcfaf464b98caab2f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_263cc27c25719b1a.manifestNot applicable1,03829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_e8bbf75608180a82b45bfb53f116b956_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_5fbc6a5a0b54a06a.manifestNot applicable1,03829-Feb-200819:54Not applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_130698a455d8b1d3.manifestNot applicable6,55929-Feb-200807:28Not applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_1360f4976f1a5c05.manifestNot applicable6,55929-Feb-200807:15Not applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1503776c52ee2439.manifestNot applicable6,55929-Feb-200808:17Not applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_158b13a36c0d9155.manifestNot applicable6,55929-Feb-200807:58Not applicable
Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,75129-Feb-200819:55Not applicable
Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,45529-Feb-200819:54Not applicable
Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,12429-Feb-200819:55Not applicable
Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable3,05229-Feb-200819:54Not applicable
Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,96429-Feb-200819:55Not applicable
Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,88829-Feb-200819:54Not applicable
Package_4_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,96429-Feb-200819:55Not applicable
Package_4_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,89029-Feb-200819:54Not applicable
Package_5_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,96429-Feb-200819:55Not applicable
Package_5_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,89029-Feb-200819:54Not applicable
Package_6_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,75229-Feb-200819:55Not applicable
Package_6_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,45729-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42429-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44329-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,36529-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,38429-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,70129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,73229-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41929-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43929-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42129-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44029-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42329-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44229-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42929-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44829-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42029-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43929-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42829-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44729-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41829-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43729-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42229-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44129-Feb-200819:54Not applicable
Update-bf.mumNot applicable3,51929-Feb-200819:55Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_1d5b42f68a3973ce.manifestNot applicable5,01329-Feb-200807:07Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_1db59ee9a37b1e00.manifestNot applicable5,01329-Feb-200807:06Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1f5821be874ee634.manifestNot applicable5,01329-Feb-200808:02Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_1fdfbdf5a06e5350.manifestNot applicable5,01329-Feb-200807:32Not applicable
Win32k.sys6.0.6000.166462,749,44029-Feb-200804:33x64
Win32k.sys6.0.6000.207822,750,97629-Feb-200804:27x64
Win32k.sys6.0.6001.180272,741,76029-Feb-200804:47x64
Win32k.sys6.0.6001.221252,741,76029-Feb-200804:47x64

Wszystkie obsługiwane wydania systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_6dbc1b629db013883ac202ee21fcac45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_3c7267bc39fbd051.manifestNot applicable69629-Feb-200819:54Not applicable
Ia64_7e2936bb570e1464e6f864bfa4d7bfaa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_794833edce1f2827.manifestNot applicable69629-Feb-200819:54Not applicable
Ia64_d4bdeda8fe55d190a65a61ffed545d8d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_f0c498a2ccea5eb2.manifestNot applicable1,03629-Feb-200819:54Not applicable
Ia64_f8542918ed2be65e670918b125ded30c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_adc9da727d2e07af.manifestNot applicable1,03629-Feb-200819:54Not applicable
Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_b8e67fde9a8ebbff.manifestNot applicable6,55129-Feb-200807:59Not applicable
Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b96e1c15b3ae291b.manifestNot applicable6,55129-Feb-200807:53Not applicable
Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,74629-Feb-200819:55Not applicable
Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,44829-Feb-200819:54Not applicable
Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,95929-Feb-200819:55Not applicable
Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,88129-Feb-200819:54Not applicable
Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,95929-Feb-200819:55Not applicable
Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable2,88129-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41529-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43429-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41629-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43629-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41929-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43829-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42429-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44429-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,41629-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,43529-Feb-200819:54Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,42329-Feb-200819:55Not applicable
Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mumNot applicable1,44329-Feb-200819:54Not applicable
Update-bf.mumNot applicable2,38129-Feb-200819:55Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1f5821be874ee634.manifestNot applicable5,01329-Feb-200808:02Not applicable
Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_1fdfbdf5a06e5350.manifestNot applicable5,01329-Feb-200807:32Not applicable
Win32k.sys6.0.6001.180276,638,59229-Feb-200804:45IA-64
Win32k.sys6.0.6001.221256,638,59229-Feb-200804:31IA-64
Właściwości

Identyfikator artykułu: 941693 — ostatni przegląd: 08/12/2008 12:24:42 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4

 • kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB941693
Opinia