Omówienie zmian wyszukiwania na pulpicie systemu Windows Vista wprowadzone w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista

Informacje o wersji beta
W tym artykule opisano wersję beta produktu firmy Microsoft. Informacje podane w tym artykule są jakie są i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Odnośnie do tej wersji beta firma Microsoft nie zapewnia żadnej oficjalnej pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dotyczącą wersji beta, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z plikami produktu w wersji beta lub odwiedź witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała aktualizację systemu Windows Vista uwzględniającą następujące zmiany:
 • Dodanie zmian wyszukiwania na pulpicie
 • Umożliwienie integracji z systemem Windows aplikacji do wyszukiwania oferowanych przez inne firmy
Ta aktualizacja zawiera nowy protokół wywoływania domyślnej aplikacji do wyszukiwania na pulpicie.

W tym artykule opisano aktualizacje platformy oraz interfejsu użytkownika uwzględnione w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista.
Więcej informacji
Ważne: Informacje zamieszczone w tym artykule dotyczą tylko instalacji systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 lub uaktualnień systemu Windows Vista z dodatkiem SP1.

Aktualizacja platformy

Protokół wyszukiwania służy do wywoływania domyślnej aplikacji do wyszukiwania na pulpicie. Domyślną aplikacją może być Eksplorator usługi wyszukiwania systemu Windows lub aplikacja oferowana przez inną firmę.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących protokołu wyszukiwania i jego składni, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Jeżeli opracowywana jest aplikacja, która będzie korzystać z określonej aplikacji do wyszukiwania na pulpicie, nie należy uwzględniać wyłącznie protokołu wyszukiwania. Wiele aplikacji może dysponować własnym protokołem wyszukiwania, dlatego nie można zagwarantować, że docelowa aplikacja do wyszukiwania na pulpicie zawsze dysponuje tym protokołem wyszukiwania. Zamiast tego należy użyć prywatnego protokołu wyszukiwania, zdefiniowanego przez docelową aplikację do wyszukiwania na pulpicie. Podobnie wiele aplikacji do wyszukiwania, mających stanowić platformę dla aplikacji innych firm, powinno obsługiwać zarówno ten protokół wyszukiwania, jak i zastrzeżony protokół wyszukiwania.

Uwaga: Ten protokół wyszukiwania nie zastępuje zastrzeżonego protokołu wyszukiwania „search-ms” . Aplikacje mogą wciąż używać protokołu „search-ms” do uruchamiania Eksploratora usługi wyszukiwania systemu Windows lub wykonywania w trybie cichym kwerendy programu indeksującego Usługi wyszukiwania systemu Windows.

Domyślna aplikacja do wyszukiwania na pulpicie dla protokołu wyszukiwania jest kontrolowana z Panelu sterowania. Należy skorzystać z następujących metod w celu wyświetlenia lub zmiany domyślnego programu dla protokołu wyszukiwania.

Skojarzenie protokołu wyszukiwania z programem:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Programy domyślne.
 2. Kliknij polecenie Skojarz typ pliku lub protokół z programem.
 3. Wybierz protokół wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Zmień program.
 4. Wybierz program, którego chcesz używać jako domyślnego programu do obsługi protokołu wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
Ustawienie domyślnego programu dla protokołu wyszukiwania
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Programy domyślne.
 2. Kliknij polecenie Ustaw programy domyślne.
 3. Wybierz aplikacje, których chcesz używać jako programu domyślnego, a następnie kliknij przycisk Wybierz ustawienia domyślne dla tego programu.
 4. Wybierz protokół wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Aktualizacje interfejsu użytkownika

Firma Microsoft zaktualizowała elementy interfejsu użytkownika wymienione w następującej tabeli.
Element interfejsu użytkownikaAktualizacja
Panel sterowaniaW oknie dialogowym Skojarz typ pliku lub protokół z programem protokół wyszukiwania jest wyświetlany w obszarze Protokoły.
Panel sterowaniaW oknie dialogowym Ustaw programy domyślne Eksplorator usługi wyszukiwania systemu Windows jest wyświetlany na liście dostępnych programów.
Panel sterowaniaW oknie dialogowym Opcje indeksowania uwzględniono przycisk Wstrzymaj. Po kliknięciu przycisku Wstrzymaj program indeksujący Usługi wyszukiwania systemu Windows przerywa indeksowanie nowej zawartości na 15 minut.
Menu StartOpcja Wyszukaj po prawej stronie menu Start została usunięta.
Menu StartOpcja Zobacz wszystkie wyniki została zastąpiona przez opcję Szukaj wszędzie.
Menu StartOpcja Szukaj wszędzie przekazuje argumenty wyszukiwania wpisane w polu tekstowym do domyślnej aplikacji wyszukującej zgodnie ze składnią protokołu wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących składni protokołu wyszukiwania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Punkty wejścia dla protokołu wyszukiwania

Ta aktualizacja konfiguruje również wiele punktów wejścia wyszukiwania ogólnego w systemie Windows Vista do korzystania z nowego protokołu wyszukiwania. Nowy protokół wyszukiwania wywołuje domyślną aplikację do wyszukiwania na pulpicie. Dostępne są, między innymi, następujące punkty wejścia dla wyszukiwania:
 • Po naciśnięciu klawiszy logo Windows+F uruchamiana jest domyślna aplikacja dla protokołu wyszukiwania.
 • Po kliknięciu przycisku Start, a następnie naciśnięciu klawisza F3 Eksplorator Windows otwiera domyślną aplikację dla protokołu wyszukiwania.
 • Po naciśnięciu klawiszy CTRL+F w Eksploratorze Windows uruchamiana jest domyślna aplikacja dla protokołu wyszukiwania.
 • W Eksploratorze Windows opcja Szukaj wszędzie pojawia się na pasku narzędzi niezwłocznie po rozpoczęciu wyszukiwania. Po kliknięciu tej opcji uruchamiana jest domyślna aplikacja dla protokołu wyszukiwania.
 • Nie można już klikać prawym przyciskiem myszy opcji Wyszukaj we wszystkich kontenerach.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 941946 — ostatni przegląd: 01/28/2008 09:48:51 — zmiana: 1.2

Windows Vista Service Pack 1

 • kbinfo kbhowto KB941946
Opinia