Podczas próby zastosowania poprawki lub aktualizacji wyświetlany jest komunikat o błędzie „Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again”.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że znany jest sposób przywrócenia rejestru w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikacji rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Symptomy
Przy próbie zastosowania poprawki lub aktualizacji może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again. (Błąd 9002. Nie można zainstalować poprawki dla programu Microsoft Visual Studio .NET 2003 (KBxxxxxx), ponieważ zainstalowano już poprawkę (albo kilka poprawek). Usuń te poprawki i spróbuj ponownie).
Ten komunikat o błędzie może się pojawić przy próbie zastosowania poprawki lub aktualizacji dla dowolnego z następujących produktów:
 • Microsoft .NET Framework 1.1 lub .NET Framework 1.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio .NET 2002
Przyczyna
Ten problem może występować z następujących powodów:
 • Zastosowano niescaloną poprawkę produktu.

  Niescalona poprawka to poprawka lub aktualizacja, która nie będzie uwzględniona w dodatku Service Pack lub w wydaniu produktu. Ten rodzaj poprawki ma na celu rozwiązanie konkretnego problemu z produktem występującego u użytkownika. Jednak ta poprawka nie jest odpowiednia do ogólnego użytku.
 • Zastosowano aktualizację, która celowo uniemożliwia zastosowanie poprawki lub aktualizacji.

  Niektóre aktualizacje celowo blokują inne aktualizacje ze względów technicznych (na przykład zależności między aktualizacjami).
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1

Usunięcie poprawki lub aktualizacji blokującej instalację poprawki lub aktualizacji.

Na ogół można usunąć poprawkę lub aktualizację, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby ustalić, którą poprawkę lub aktualizację należy usunąć, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz dziennik Instalatora Windows (.msi) dla poprawki lub aktualizacji, której nie możesz zastosować. Jeśli nie masz dziennika lub nie możesz go zlokalizować, użyj następującego polecenia, aby ponownie podjąć próbę zastosowania poprawki lub aktualizacji:
  nazwa_poprawki_lub_aktualizacji.exe /L:nazwa_dziennika.log
 2. W pliku dziennika zlokalizowanym lub utworzonym w kroku 1 zlokalizuj wiersz zawierający tekst podobny do następującego:
  DDPatch:M937058.BlockingPatches=U822550;U832138;U8321381031;U842936;U883661;U8321381036
  Numery odpowiadają blokującym poprawkom lub aktualizacjom. Numery zaczynają literą U lub M.

  Jeśli nie możesz zlokalizować w dzienniku żadnych blokujących poprawek lub aktualizacji, przejdź do kroku 4.
 3. Użyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, aby usunąć wszystkie poprawki i aktualizacje pojawiające się na liście zlokalizowanej w kroku 2. Następnie spróbuj ponownie zastosować poprawkę lub aktualizację, której próba zastosowania miała miejsce, gdy wystąpił ten problem.
 4. Jeśli w dzienniku nie możesz zlokalizować żadnej blokującej poprawki lub aktualizacji, wyświetl listę w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, aby stwierdzić, którą poprawkę lub aktualizację musisz usunąć. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz aplet Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  2. Zlokalizuj wszystkie wymienione poprawki i aktualizacje odpowiadające aktualizowanemu produktowi.
  3. Usuń ostatnią zainstalowaną poprawkę lub aktualizację. Jeśli miała miejsce instalacja wielu poprawek i aktualizacji i nie wiesz, która poprawka lub aktualizacja była zainstalowana jako ostatnia, możesz zacząć od usunięcia poprawki lub aktualizacji o najwyższym numerze.
  4. Po usunięciu poprawki lub aktualizacji spróbuj zastosować poprawkę lub aktualizację, której próba zastosowania miała miejsce w momencie wystąpienia tego problemu. Jeśli problem wciąż występuje, powtórz krok c, aby usunąć następną ostatnio zainstalowaną poprawkę lub aktualizację. Następnie spróbuj ponownie zastosować poprawkę lub aktualizację, której próba zastosowania miała miejsce w momencie wystąpienia tego problemu.
  Uwaga: Może zajść konieczność powtórzenia kroków c oraz d dla kilku poprawek i aktualizacji zanim będzie możliwe pomyślne zainstalowanie poprawki lub aktualizacji, której próba zastosowania miała miejsce w momencie wystąpienia problemu.

Metoda 2

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.

Usuń wpis rejestru wskazujący obecność blokującej poprawki lub aktualizacji. W następującej tabeli podano listę kluczy rejestru dla produktów wymienionych w sekcji „Symptomy”.
Numer Produkt Klucz rejestru
1 Microsoft .NET Framework 1.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0
2 Microsoft .NET Framework 1.1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.1
3 Microsoft Visual Studio .NET 2002
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.0
4 Microsoft Visual Studio .NET 2003
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1
Aby usunąć wpis rejestru wskazujący obecność blokującej poprawki lub aktualizacji, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na podstawie produktu, dla którego chcesz zastosować poprawkę lub aktualizację, w podanej wcześniej tabeli odszukaj skojarzony z nim klucz rejestru.
 3. W Edytorze rejestru zlokalizuj stosowny klucz rejestru:
 4. Zlokalizuj wpis rejestru blokującej poprawki lub aktualizacji. Aby uzyskać informacje na temat sposobu odszukania blokującej poprawki lub aktualizacji, dla której musisz usunąć wpis rejestru, zobacz kroki 1 i 2 w metodzie 1.
  • Przykład 1:
   Ma miejsce próba zastosowania aktualizacji 937058 dla programu Microsoft Visual Studio .NET 2003. Jednak aktualizacja jest zablokowana, ponieważ poprzednio zastosowano aktualizację 842936. W tym scenariuszu musisz zlokalizować jeden z następujących kluczy rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\M842936

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\U842936
  • Przykład 2:
   Ma miejsce próba zastosowania aktualizacji 928367 dla systemu Microsoft .NET Framework 1.0. Jednak aktualizacja jest zablokowana, ponieważ poprzednio zastosowano aktualizację 886906. W tym scenariuszu musisz zlokalizować jeden z następujących kluczy rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\M886906

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\U886906
 5. Po odnalezieniu odpowiedniego klucza rejestru kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń. Na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję M842936.
 6. Zamknij Edytor rejestru.
Aby uzyskać więcej informacji na temat niescalonej poprawki zainstalowanej uprzednio, lub na temat aktualizacji zablokowanej przez uprzednio zastosowaną poprawkę lub aktualizację, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 942380 — ostatni przegląd: 12/03/2007 18:59:21 — zmiana: 1.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbsecurity kbbug kbpubtypekc KB942380
Opinia