Błędy naprawiane w programie Project 2007 przez dodatek Service Pack 1 dla pakietu Office Project 2007

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:942386
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack 1 (SP1) programu Microsoft Office Project 2007 dla programu Microsoft Office Project 2007.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 1 (SP1) programu Microsoft Office Project 2007 zawiera najnowsze aktualizacje programu Project 2007. Dodatek SP1 dla programu Project 2007 zawiera ulepszenia zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP1 dla programu Project 2007 były poprzednio wydawane w osobnych aktualizacjach. Dodatek SP1 dla programu Project 2007 scala uprzednio wydane poprawki w pojedynczej aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937154Opis dodatku Service Pack 1 dla programu Project 2007 i dodatek Service Pack 1 dla programu Project 2007 pakietu językowego
Więcej informacji

Do pobrania listy problemów rozwiązywanych przez ten dodatek service pack

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów programu Project 2007, które są rozwiązywane przez dodatek SP1 dla programu Project 2007.

Uwaga Skoroszyt jest w języku angielskim. Skoroszyt nie zostanie zamieniona na inne języki.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet Office 2007 Service Pack Changes_all.xls.


Data wydania:, 11 grudnia 2007 roku

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft używane najbardziej aktualne oprogramowania wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu zaksięgowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Problemy, które rozwiązuje dodatek service pack

Dodatek SP1 dla programu Project 2007 rozwiązuje problemy Project 2007, które zostały opisane w następujących pakietach poprawek:

935557 Opis pakietu poprawek dla programu Project 2007: 8 kwietnia 2007 r.
936517 Opis pakietu poprawek dla programu Project 2007: 27 kwietnia 2007 r.
937907 Opis pakietu poprawek dla programu Project 2007: 28 maja 2007 r.
938189 Opis pakietu poprawek dla programu Project 2007: 4 czerwca 2007 r.
938889 Opis pakietu poprawek dla programu Project 2007: 17 czerwca 2007 r.
939182 Opis pakietu poprawek dla programu Project 2007: 24 czerwca 2007 r.
939595 Opis pakietu poprawek dla programu Project 2007: 29 czerwca 2007 r.

Problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Ten dodatek service pack rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Komunikat o braku pamięci występuje podczas próby drukowania lub drukowanie dużych projektów w programie Project 2007

  Podczas próby drukowania lub dużego projektu w programie Project 2007 Podgląd wydruku, może wystąpić jeden z następujących symptomów:
  • Pojawi się komunikat o braku pamięci.
  • Nic innego niż zobacz Ustawienia strony przycisk lub Pomoc przycisk.
  • Wyświetlanie tylko części podglądu.

 • Nie mogą zostać zapisane informacje wskaźnika graficznego, przy próbie edytowania wskaźnika graficznego programu Project 2007

  Podczas próby edytowania wskaźnika graficznego programu Project 2007 można znaleźć informacje o wskaźnik graficzny nie są zapisywane.
 • Program Project Professional 2007 ulega awarii po usunięciu z dostarczanymi przez uprawnienia użytkownika

  Po usuwanie uprawnień użytkownika z elementu dostarczanego w serwerze Microsoft Windows SharePoint Services (WSS) i ponownie otwórz projekt, program Project Professional 2007 ulega awarii.
 • Komunikat o błędzie podczas otwierania projektu w programie Project 2007 po zastosowaniu aktualizacji, jeśli komputer kliencki nie używać przecinka jako separatora listy: "Nieprawidłowa nazwa zasobu"

  W przypadku Spróbuj otworzyć projekt w programie Project 2007 po aktualizacji stosowane. Separator listy na komputerze klienckim nie jest przecinek, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Nieprawidłowa nazwa zasobu.Nazwy zasobów nie może zawierać nawiasów kwadratowych ([]) lub znakiem separatora listy.
 • Wartości kodu konspektu zadań lub zasobów może być brak, jeśli projekt zostanie zapisany w formacie pliku programu Microsoft Office Project 2003

  Zapisanie projektu do formatu pliku programu Project 2003 może brakować wartości kodu konspektu zadań lub zasobów.
 • Komunikat o błędzie podczas próby zapisania pliku, który jest chroniony hasłem i który został utworzony w programie Project 2003 za pomocą programu Project 2007: "hasło jest niepoprawne"

  Otwórz plik, który został utworzony w programie Project 2003 za pomocą programu Project 2007. Ten plik jest chroniony hasłem. Spróbuj zapisać plik w formacie pliku programu Project 2007. Jednak zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Hasło jest nieprawidłowe
 • Pole "Skumulowany procent wykonania" w zadanie sumaryczne jest niepoprawna dla zadań sumarycznych zagnieżdżonych w programie Project 2007

  W Skumulowany % ukończone pola w zadanie sumaryczne jest niepoprawna dla zadań sumarycznych zagnieżdżonych w programie Project 2007. Ten problem występuje, ponieważ Skumulowany % ukończone pola nie są obliczane sumy przez cały czas trwania na górze poziomie podsumowania.
 • Konspekty zadań może stać się mylić i właściwości zadania mogą zostać utracone, jeśli Zapisywanie projektu do programu Microsoft Project 2000 do formatu programu Microsoft Project 2003 (.mpp) w programie Project 2007

  Zapisywanie projektu do programu Project 2000 za pomocą programu Project 2003 (.mpp) formatowania w programie Project 2007. Następnie może stać się mylić konspekty zadań i właściwości zadania mogą zostać utracone. Na przykład nazwy zadań nie są zapisywane. Ponadto projekt może ulec awarii podczas otwierania w programie Project 2003.
 • Struktury wewnętrznej konspektu zadania staje się mylić podczas próby wcięcie zadania w programie Project 2007

  Spróbuj zwiększyć wcięcie zadania w programie Project 2007. Jednak okazać, że struktury wewnętrznej konspektu zadania staje się mylić. Ponadto zostanie wyświetlony komunikat informujący, utworzy łącze cykliczne.
 • Program Project Professional 2007 nie rozpoznaje nazwy pól niestandardowych, które są migrowane z serwera Project 2003

  Serwer Project 2003, migrowanych ma pola niestandardowe, można zmienić nazwę pola w programu Project Web Access (PWA). Ponadto można wyświetlić nazwy pól w różnych miejscach w PWA. Jednak w istniejących projektów programu Project Professional 2007 nie rozpoznaje pola, których nazwy zostały zmienione.
 • Wszystkie pola niestandardowego brakuje danych otwórz projekt w programie Project 2007

  Po otwarciu projektu w programie Project 2007 można znaleźć brakuje wszystkich danych pól niestandardowych.
 • Stały koszt rzeczywisty wartości nie są poprawnie obliczane na zadania sumaryczne w programie Project 2007

  W programie Project 2007 wartości rzeczywistych kosztów stałych zadania sumaryczne nie są rozpowszechniane poprawnie jeśli proporcjonalne Typ naliczania.
 • Nie można zapisać plan bazowy lub plan bazowy zajmuje bardzo dużo czasu, aby zapisać

  Nie można zapisać plan bazowy lub plan bazowy zajmuje bardzo dużo czasu, aby zapisać. Nie można odnaleźć żadnych dat według planu bazowego Rozpoczęcie według planu bazowego i zakończenie pole.
 • Program Internet Explorer ulega awarii, gdy używany jest widok sumaryczne przydziały zasobów

  Program Internet Explorer ulega awarii podczas pojedynczy zasób jest przydzielony do zadania w więcej niż jeden projekt i widoku sumarycznych przydziałów zasobów jest używany na stronie programu Project Web Access. Następnie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następujące czynności:
  Program Internet Explorer napotkał problem z dodatkiem i musi zostać zamknięty. Po wystąpieniu tego błędu był uruchomiony następujący dodatek: PJGRID12.ocx
  Ten problem występuje, gdy nie ma dużą ilość danych wyświetlanych w formancie, a dane nie mogą zostać zwrócone. Powoduje to siatka awarię. Po awarii siatki to z kolei powoduje programu Internet Explorer awarię.

Szczegóły podpisu błąd

Podczas korzystania z programu Project 2007 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Program Microsoft Office Project napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących czynności.
Nazwa aplikacjiWersja aplikacjiNazwa modułuWersja modułuPrzesunięcie
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.101400a743c2
Winproj.exe12.0.4518.1014Pliku Mso.dll12.0.6017.5'00039239
Winproj.exe12.0.4518.1014StackHash_c2c76.0.6000.16386000af1c9
Winproj.exe12.0.4518.1014Ntdll.dll6.0.6000.16386000af1c9
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.1014001e9ae5
Winproj.exe12.0.4518.1014StackHash_29506.0.6000.16386000af1c9
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.1014003bacc6
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.1014000ef832
Winproj.exe12.0.4518.1014Nieznany0.0.0.03a782103
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.10140042d513
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.1014000d84ab
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.1014003ad46c
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.10140011f1be
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.1014001846c2
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.101400b10fb8
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.101400cac762
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.101400cac88b
Winproj.exe12.0.4518.1014Winproj.exe12.0.4518.1014000b9a69
Winproj.exe12.0.6206.1000Winproj.exe12.0.6206.1000000fc2e3
Uwaga Ponadto możliwe są inne wersje programu, wersji modułów i przesunięć.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 942386 — ostatni przegląd: 06/25/2011 13:54:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007

 • kbgetsp kbexpertisebeginner kbupdate kbfix kbtshoot kbmt KB942386 KbMtpl
Opinia