Komunikat o błędzie przy próbie aktywowania systemu Windows Vista lub Windows 7 na komputerze uzyskanym od producenta OEM

Symptomy
Podczas próby aktywowania systemu Windows Vista lub Windows 7 uzyskanym od producenta OEM może wystąpić jeden z następujących symptomów.

Symptom 1

Zwracany jest jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Komunikat o błędzie 1
Kod błędu: nieprawidłowy klucz licencji zbiorczej

Aby wykonać aktywację, musisz zmienić klucz produktu na prawidłowy klucz aktywacji wielokrotnej lub klucz detaliczny.

Musisz mieć kwalifikowaną licencję produktu systemu operacyjnego ORAZ licencję zbiorczą na uaktualnienie produktu Windows <system operacyjny> lub pełną licencję produktu Windows <system operacyjny> uzyskaną od producenta OEM lub sprzedawcy detalicznego.

KAŻDA INNA INSTALACJA TEGO OPROGRAMOWANIA STANOWI NARUSZENIE UMOWY I ODPOWIEDNIEGO PRAWA AUTORSKIEGO.
Komunikat o błędzie 2
Kod błędu: 0xC004F059

Opis: Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że licencja w systemie BIOS komputera jest nieprawidłowa.

Symptom 2

Jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Kod błędu: 0xc004f035
Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że nie można aktywować komputera za pomocą klucza produktu licencji zbiorczej. Systemy korzystające z licencji zbiorczej wymagają uaktualniania z kwalifikującego systemu operacyjnego. Skontaktuj się z administratorem systemu lub użyj innego typu klucza.
Ten problem występuje wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Aktywacja jest przeprowadzana przy użyciu usługi zarządzania kluczami (KMS).
  • W systemie BIOS komputera jest używana tabela ACPI_SLIC.
Uwaga Tabela ACPI_SLIC jest używana przez system BIOS zgodny z interfejsem ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) do przechowywania informacji o licencjonowaniu oprogramowania.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy serwer usługi zarządzania kluczami nie może odnaleźć prawidłowego znacznika systemu Windows w tabeli ACPI_SLIC systemu BIOS. Przyczyny występowania tego problemu mogą być następujące:

Przyczyna 1

Zakupiono komputer z zainstalowanym uprawniającym systemem operacyjnym Windows. Jednak znacznik systemu Windows w tabeli ACPI_SLIC jest uszkodzony.

Przyczyna 2

Zakupiono komputer bez zainstalowanego uprawniającego systemu operacyjnego Windows. Oznacza to, że w tabeli ACPI_SLIC nie ma znacznika systemu Windows.
Rozwiązanie
Licencja zbiorcza systemu Windows dotyczy wyłącznie uaktualnień. Przed próbą uaktualnienia należy zakupić odpowiednią kwalifikującą się, oryginalną licencję systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ta witryna sieci Web zawiera informacje o łatwym sposobie rozwiązywania problemów z niewłaściwymi licencjami przy użyciu umowy Uzyskaj oryginalne oprogramowanie. Następnie należy zmienić klucz produktu na klucz aktywacji wielokrotnej (MAK). W tym celu należy skontaktować się z Centrum obsługi licencjonowania zbiorowego (Volume Licensing Service Center) firmy Microsoft w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Działanie opisane w sekcji Symptomy może występować w sytuacji, gdy w tabeli licencjonowania oprogramowania nie ma znacznika systemu Windows lub gdy istniejące informacje znacznika systemu Windows są uszkodzone. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji zbiorczej w wersji 2.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Jeśli komputer uzyskany od producenta OEM jest objęty licencją OEM na system operacyjny firmy Microsoft (Windows XP, Windows Vista lub Windows 7) oraz ma w systemie BIOS tabelę ACPI_SLIC, musi ona zawierać prawidłowy znacznik systemu Windows. Komputery OEM bez systemu operacyjnego OEM firmy Microsoft mogą mieć tabelę ACPI_SLIC niezawierającą prawidłowego pliku znacznika. Ten znacznik jest istotny dla klientów z licencją zbiorczą, którzy chcą uaktualnić lub ponownie utworzyć obraz systemu OEM przy użyciu nośnika licencji zbiorczej systemu Windows Vista lub Windows 7 zgodnie z prawami do sporządzenia kopii zamiennej określonymi w umowie licencji zbiorczej.

Jeśli jest używana wersja systemu Windows Vista lub Windows 7 z licencją zbiorczą, a tabela ACPI_SLIC komputera nie zawiera prawidłowego znacznika systemu Windows, przy próbie przeprowadzenia aktywacji za pośrednictwem usługi zarządzania kluczami zostanie wygenerowany błąd. Takiego systemu nie można aktywować przy użyciu usługi zarządzania kluczami. Na tym polega sprawdzanie zgodności dotyczące korzystania z nośnika objętego licencją zbiorczą zgodnie z umową licencji zbiorczej. System można jednak aktywować przy użyciu klucza aktywacji wielokrotnej (MAK). (Używanie klucza aktywacji wielokrotnej może być niezgodne z określonymi zasadami licencjonowania. W celu potwierdzenia zgodności należy skontaktować się ze specjalistą ds. licencjonowania). Można też użyć klucza wersji detalicznej. Jeśli został zakupiony komputer OEM z zainstalowanym i aktywowanym systemem Windows Vista lub Windows 7, można również skontaktować się z producentem OEM w celu uzyskania dodatkowej pomocy. Inna możliwość to zakup nowego komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows i tabelą ACPI_SLIC zawierającą prawidłowy znacznik systemu Windows.

Narzędzie MGADiag

Narzędzie MGADiag służy do wykrywania i zgłaszania informacji o systemie BIOS. Jednak informacje systemu BIOS dotyczące tabeli ACPI_SLIC nie są wyświetlane w danych wyjściowych graficznego interfejsu użytkownika. Aby wyświetlić informacje systemu BIOS, należy kliknąć kartę Windows, kliknąć pozycję Kopiuj, a następnie wkleić dane wyjściowe w Notatniku lub innym edytorze tekstu. Dane wyjściowe będą wyglądać podobnie jak w następującym przykładzie:
Will not be able to KMS Activate: OEM Activation 2.0 Data--> BIOS valid for OA 2.0: No, invalid SLIC table Windows marker version: N/A OEMID and OEMTableID Consistent: N/AWindows Marker not present OEM Activation 2.0 Data--> BIOS valid for OA 2.0: Yes, but no Windows Marker Windows marker version: N/A OEMID and OEMTableID Consistent: YesWill be able to KMS Activate:Windows Marker present OEM Activation 2.0 Data--> BIOS valid for OA 2.0: Yes Windows marker version: 0x20001 OEMID and OEMTableID Consistent: YesSLIC table not present OEM Activation 2.0 Data--> BIOS valid for OA 2.0: Yes, but no SLIC table Windows marker version: N/A OEMID and OEMTableID Consistent: N/AAby uzyskać narzędzie MGADiag, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52012


Uwaga: Sprawdzanie zgodności w usłudze zarządzania kluczami dotyczy tylko komputerów z systemem Windows 7 lub Windows Vista działającymi jako klienci usługi zarządzania kluczami. Nie dotyczy ono komputerów z systemem Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 działającymi jako klienci usługi zarządzania kluczami.

licence
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 942962 — ostatni przegląd: 02/26/2014 18:59:00 — zmiana: 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional

  • kboem kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB942962
Opinia