Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd 0x80080008 przy próbie zainstalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows

Symptomy
Przy próbie zainstalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

0x80080008

Ten problem występuje w następujących sytuacjach:

Scenariusz 1
Załóżmy, że wykonano naprawę systemu Windows XP z dodatkiem SP2 przy użyciu dysku CD systemu Windows XP z dodatkiem SP2, a następnie zainstalowano dodatek SP3 dla systemu Windows XP. Przy próbie zainstalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update jest wyświetlany komunikat o błędzie.

Scenariusz 2
Załóżmy, że zainstalowano system Windows XP z dodatkiem SP2, a następnie zainstalowano dodatek SP3 dla systemu Windows XP. Przy próbie zainstalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update jest wyświetlany komunikat o błędzie.

W przypadku występowania innych problemów związanych z usługą Windows Update należy zapoznać się z sekcją „Więcej informacji” w celu uzyskania odpowiednich rozwiązań.
Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest niepoprawne zainstalowanie pliku Wups2.dll dołączonego do najnowszej wersji usługi Windows Update.

W pierwszym scenariuszu wpisy rejestru odpowiadające plikowi Wups2.dll są usunięte po naprawieniu instalacji systemu Windows XP. Wersja ostateczna systemu Windows XP nie zawiera oprogramowania usługi Windows Update.

W drugim scenariuszu wpisy rejestru odpowiadające usłudze Windows Update są ponownie zmieniane na wpisy dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2, jeśli przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP nie uruchomiono ponownie komputera. Wpisy rejestru dotyczące pliku Wups2.dll są tak zmieniane, aby wskazywały plik Wups.dll, który jest dołączony do pierwotnie wydanej wersji systemu Windows XP z dodatkiem SP2.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z poniższych metod.

Metoda 1. Pobranie i zainstalowanie programu Windows Update Agent

Obecnie używasz 32-bitowej wersji systemu operacyjnego.

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Komputery z procesorami x86
Komputery z procesorami x64
Komputery z systemami opartymi na procesorach Itanium

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania najnowszej wersji programu Windows Update Agent, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949104 Jak uzyskać najnowszą wersję programu Windows Update Agent ułatwiającego zarządzanie aktualizacjami na komputerze

Metoda 2. Rejestrowanie pliku Wups2.dll

Aby automatycznie zarejestrować plik Wups2.dll w systemie Windows, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD. Następnie można uruchomić tę poprawkę na komputerze, którego dotyczy problem.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby zarejestrować plik Wups2.dll w systemie Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Zatrzymaj usługę Aktualizacje automatyczne. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz okno Wiersz polecenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.


  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   net stop wuauserv
 2. Zarejestruj plik Wups2.dll. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll

   Uwaga Na komputerze z systemem Windows XP Professional x64 Edition wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   regsvr32 %windir%\syswow64\wups2.dll
  2. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia, kliknij przycisk OK.
 3. Uruchom usługę Aktualizacje automatyczne. W tym celu w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net start wuauserv
 4. Zamknij okno Wiersz polecenia. W tym celu w wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Więcej informacji
Oto inne artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu z usługą Windows Update:
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
958051 Podczas próby zainstalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web może zostać zwrócony kod błędu 0x8007F0F4
836941 Podczas instalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update mogą wystąpić tymczasowe błędy związane z połączeniem
946414 Błąd podczas pobierania aktualizacji za pomocą witryny Windows Update lub Microsoft Update: 8000FFFF
910336 Po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update albo programu Windows Server Update Services jest zwracany kod błędu 0x80070002 lub 0x80070003
900936 Kod błędu 0x8024402C podczas próby zainstalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web
958049 Kod błędu podczas instalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web: 0x8007066A
919749 Kod błędu 0x80245003 podczas próby zainstalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web
958052 Podczas instalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web jest zwracany kod błędu 0x80070643 lub 0x643
910337 Podczas próby pobrania aktualizacji z witryny Microsoft Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z kodem 0x8DDD0018 lub 0x80246008Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
910339 Jak rozwiązywać problemy z usługą Windows Update lub Microsoft Update w przypadku wielokrotnego oferowania aktualizacji
906602 Jak rozwiązywać typowe problemy z instalacją dotyczące usług Windows Update i Microsoft Update oraz programu Windows Server Update Services
306525 Jak skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne i korzystać z niej w systemie Windows XP
950718 Jak rozwiązywać problemy z instalacją dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP

Jeśli ten artykuł nie umożliwia rozwiązania problemu, można uzyskać więcej opcji, klikając następujące łącza:
fixit fix it fixme
Właściwości

Identyfikator artykułu: 943144 — ostatni przegląd: 01/08/2014 19:07:00 — zmiana: 21.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbenv kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip kbfixme kbmsifixme KB943144
Opinia