Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 9 października 2006

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego są dostarczane narzędzia do wykrywania i zalecenia dotyczące wdrażania wszystkich aktualizacji. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. W tych zaleceniach uwzględniono korzystanie z takich narzędzi, jak Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) i Enterprise Scan Tool (EST).
WPROWADZENIE
W tym artykule zamieszczono wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 9 października 2007 r.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 9 października 2007 r. są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wyjątki uwzględniono na poniższej liście. Na liście uwzględniono również produkty obsługiwane przez poszczególne witryny sieci Web.
 • Witryna Microsoft Windows Update
  • Systemy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista
 • Witryna Microsoft Update
  • Systemy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista
  • Pakiety Microsoft Office XP i Office 2003 oraz system Microsoft Office 2007
  • Programy Microsoft Exchange 2000, Exchange 2003 i Exchange 2007
  • Programy Internet Security and Acceleration Server 2004 i Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Program Microsoft SQL Server 2005
   • Aktualizacja zabezpieczeń 942695 (biuletyn zabezpieczeń MS07-060)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Witryna Office Update
  • Pakiety Office 2000, Office XP i Office 2003 oraz system Microsoft Office 2007
 • Witryna Mactopia
  • Pakiet Office 2001 dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office X w wersji dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office 2004 w wersji dla komputerów Macintosh

Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub MBSA w wersji 2.0.1

Narzędzie MBSA w wersji 1.2.1 zawiera zintegrowaną wersję narzędzia Office Detection Tool (ODT). Użytkownicy wykrywający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub 2.0.1 mogą wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 9 października 2007 r. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.

Uwaga: Narzędzie ODT, stanowiące część narzędzia MBSA w wersji 1.2.1, jest używane tylko do lokalnego skanowania.

Uwaga: Narzędzie MBSA w wersji 1.2.1 nie obsługuje programu Windows Internet Explorer 7, systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.

Uwaga: Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie jest obsługiwane w systemie Windows Vista. Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 obsługuje natomiast zdalne skanowanie komputerów, na których działa system Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
931943 Obsługa narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w systemie Windows Vista
 • Aktualizacja zabezpieczeń 941202 (biuletyn zabezpieczeń MS07-056)
  Narzędzie MBSA w wersji 1.2.1 nie obsługuje tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Enterprise Scan Tool z 9 października 2007 r. sprawdzi, czy ta aktualizacja zabezpieczeń jest konieczna.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 942017 (biuletyn zabezpieczeń MS07-059)
  Narzędzie MBSA w wersji 1.2.1 nie obsługuje tej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 942695 (biuletyn zabezpieczeń MS07-060)
  Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i jak z niego korzystać

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Windows Server Update Services (WSUS)

Uwaga: Program SUS 1.0 z dodatkiem Service Pack 1 nie jest już obsługiwany i nie będą dla niego opracowywane aktualizacje zabezpieczeń.
Użytkownicy, którzy wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programów SUS, WSUS 2.0 lub WSUS 3.0, mogą wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 9 października 2007 r. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 942695 (biuletyn zabezpieczeń MS07-060)
  Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem Security Update Inventory Tool (SUIT) lub programu SMS 2003 z narzędziem Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Użytkownicy wykrywający i wdrażający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem SUIT, programu SMS 2003 z narzędziem SUIT lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU mogą wykryć i wdrożyć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 9 października 2007 r. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
Uwaga: Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 941202 (biuletyn zabezpieczeń MS07-056)
  Program SMS z narzędziem SUIT obsługuje tę aktualizację zabezpieczeń, o ile jest używane narzędzie ESUIT.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 942017 (biuletyn zabezpieczeń MS07-059)
  Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 942695 (biuletyn zabezpieczeń MS07-060)
  Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
Aby uzyskać narzędzie ESUIT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletynSkładnikWitryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateNarzędzia MBSA w wersji 1.2 i Office Detection ToolNarzędzie MBSA w wersji 2.0.1Programy WSUS 2.0 i WSUS 3.0Narzędzie Enterprise Scan ToolNarzędzie Security Update Inventory Tool programu SMSProgram SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie
923810 MS07-055 Przeglądarka obrazów w formatach TIFF i Kodak Image Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
941202 MS07-056 Programy Microsoft Windows Mail i Microsoft Outlook Express Nie dotyczy Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak, z narzędziem ESUIT Tak
939653 MS07-057 Program Windows Internet Explorer Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
933729 MS07-058 RPC Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
942017 MS07-059 Programy Windows SharePoint Services i Windows SharePoint Server Nie dotyczy Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak Nie dotyczy Nie dotyczy Tak
942695 MS07-060 Program Microsoft Word Tak Nie dotyczy Częściowo, zobacz sekcję dotyczącą aktualizacji produktów firmy Microsoft Tak Częściowo, zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA Częściowo, zobacz sekcję dotyczącą programu WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo, zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
Uwaga: Narzędzie MBSA w wersji 1.2.1 z narzędziem SUIT oraz program SMS z narzędziem SUIT nie obsługują programu Windows Internet Explorer 7, systemu Windows Vista ani wersji systemu Windows dla komputerów z procesorem x64 lub Itanium.

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

 • Aktualizacja zabezpieczeń 887219 (biuletyn zabezpieczeń MS05-004) została ponownie wydana 9 października 2007 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zaktualizowany biuletyn zabezpieczeń. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ponowne wydanie tej aktualizacji zabezpieczeń nie spowodowało zmian wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania, które zostały opublikowane 8 lutego 2005 r. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  894192 Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania dla cyklu wydawniczego aktualizacji zabezpieczeń z 8 lutego 2005 roku

Często zadawane pytania

P1: Jakie działania podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić dostępność wskazówek dotyczących wdrażania tych aktualizacji?

O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemu do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisję internetową dla tej aktualizacji zabezpieczeń zaplanowano na 10 października 2007 r. o godzinie 11:00 (czas pacyficzny). Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P2: Czy narzędzie Enterprise Scan Tool (EST) jest również zbiorcze, jak narzędzie ESUIT dla programu SMS?

O2: Nie, narzędzie EST nie jest zbiorcze. Nie planuje się uczynienia narzędzia EST narzędziem zbiorczym.

P3: Czy można za pomocą narzędzia MBSA stwierdzić, czy te aktualizacje są wymagane?

O3: Tak, używając narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub 2.0.1, można w pełnym zakresie wykrywać następujące aktualizacje zabezpieczeń wydane 9 października 2007 r.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Identyfikator biuletynu Składnik Uwaga dotycząca wykrywania
941202 MS07-056 Programy Microsoft Windows Mail i Outlook Express Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
942017 MS07-059 SharePoint Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
942695 MS07-060 Word Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
895660 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 jest dostępne

Jeśli zainstalowano dowolny program spośród wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” biuletynu zabezpieczeń wspomnianego w związanym z nim artykule, konieczne może okazać się ręczne określenie, czy instalacja określonej aktualizacji zabezpieczeń jest wymagana. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia EST razem z narzędziem MBSA w celu znalezienia zagrożonych systemów w sieci?

O4: Następujące aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia EST razem z narzędziem MBSA w celu znalezienia zagrożonych systemów w sieci.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Identyfikator biuletynuSkładnik
941202MS07-056Programy Microsoft Windows Mail i Outlook Express

P5: Czy można użyć programu SMS w celu ustalenia, czy aktualizacje są wymagane?

O5: Tak. Program SMS ułatwia wykrywanie i wdrażanie tych aktualizacji zabezpieczeń. Program SMS 2.0 z narzędziem SUIT i program SMS 2003 z narzędziem SUIT używają do wykrywania technologii programu MBSA w wersji 1.2.1. W przypadku programów SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT obowiązują zatem ograniczenia podobne do określonych dla narzędzia MBSA w wersji 1.2.1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Narzędzia SUIT wraz z narzędziem ESUIT są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w systemie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń narzędzia SUIT, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji

Program SMS 2.0 z narzędziem SUIT i program SMS 2003 z narzędziem SUIT używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń mogą także używać narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 943357 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:52:42 — zmiana: 1.3

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbsecbulletin KB943357
Opinia