Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2003: 13 listopada 2007

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Ta aktualizacja została wydana w listopadzie 2007 roku.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą uprzednio wydaną aktualizację:
942571 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2003: 9 października 2007

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja znajduje się w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać tę aktualizację oraz uzyskać instrukcje dotyczące instalacji i strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera pliki, których właściwości wymieniono w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Outlfltr.dat1.04.5808.12533 612 69616-paź-200711:25
Outlfltr.dll1.04.3504.0000307 44004-lis-200513:36
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby ustalić, które wersje plików są zainstalowane na komputerze, wykonaj następujące kroki zgodnie z używanym systemem operacyjnym.

Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij przycisk Wyszukiwanie zaawansowane.
 3. W polu Lokalizacja kliknij pozycję Lokalne dyski twarde.
 4. W polu Nazwa wpisz Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Ogólne sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.
Windows XP
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga: Jeśli zostanie uruchomione Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Ta aktualizacja składa się z pełnego pliku Instalatora Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. Następujący plik msp jest rozpowszechniany w tej aktualizacji:
Outlfltr.msp

Informacje dla administratorów dotyczące ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Outlook 2003 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można wykonać wiersz polecenia zawierający następującą właściwość:
REINSTALL=[lista funkcji]
Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Outlook 2003 z obrazu administracyjnego.

W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów z poprawionego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić ten temat, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Usługa Office System TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 outlook junk email filter office security patch performance reliability update download 2003 fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 943552 — ostatni przegląd: 01/16/2015 10:09:44 — zmiana: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003presp4fix kbemail kbexpertisebeginner kbpubtypekc atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB943552
Opinia