Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak podzielić na partycje dysk twardy w systemie Windows

blurb
W tym artykule wyjaśniono, jak skompresować dysk twardy, aby zwiększyć liczbę partycji w systemie Windows 7 i Windows Vista.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Zastanawiam się nad zakupem zewnętrznego dysku twardego, aby zyskać dodatkowy magazyn danych na komputerze. Co o tym sądzisz?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Jeśli potrzebujesz tylko dodatkowego pustego dysku twardego, do utworzenia nowego dysku można z łatwością użyć tego, z którego obecnie korzystasz.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
O, naprawdę?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
W systemie Windows 7 lub Windows Vista można skompresować zawartość dysku twardego i utworzyć puste obszary. Tworząc partycje w pustych obszarach, można zwiększyć liczbę dysków.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Czy partycjonowanie nie prowadzi do utraty danych?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Nie ma obawy.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Powiedz mi, jak to zrobić.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Najpierw omówię czynności w systemie Windows 7. Rozpoczynamy od skompresowania dysku twardego. W systemie Windows 7 otwórz Panel sterowania, kliknij pozycję System i zabezpieczenia, kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. W systemie Windows Vista otwórz Panel sterowania i kliknij pozycję System i konserwacja, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem.


W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem kliknij pozycję Zarządzanie dyskami w obszarze Magazyn.

W systemie Windows 7 na liście woluminów (partycji) kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz skompresować, i kliknij pozycję Zmniejsz wolumin. W systemie Windows Vista kliknij pozycję Zmniejsz wolumin.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif
Rozumiem. W ten sposób dzięki skompresowaniu istniejącego obszaru dysku twardego jest tworzone nowe miejsce.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Dokładnie. Czy widzisz nieprzydzielone miejsce? To właśnie utworzony wolny obszar.


Sprawdź czynności umożliwiające utworzenie partycji w systemie Windows 7!
Sprawdź czynności umożliwiające utworzenie partycji w systemie Windows Vista!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
Co mam teraz zrobić?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Użyjesz tego nieprzydzielonego miejsca do utworzenia nowej partycji. Procedura jest prosta. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku, na którym chcesz utworzyć partycję, a następnie kliknij polecenie Nowy wolumin prosty.


Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.

Sprawdź czynności umożliwiające przekształcenie partycji w nowy wolumin w systemie Windows 7!
Sprawdź czynności umożliwiające przekształcenie partycji w nowy wolumin w systemie Windows Vista!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Nareszcie, został utworzony nowy dysk twardy! To tak, jakby coś zyskać za darmo.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak aktywnie korzystać z nowego dysku twardego, odwiedź stronę Jak zmienić lokalizację folderów w folderze osobistym w systemie Windows Vista?.

Sprawdź czynności

 Jak utworzyć partycję w systemie Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję System i zabezpieczenia.
 3. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami, która znajduje się w obszarze Magazyn. Zostanie wyświetlona lista partycji.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz skompresować, i kliknij polecenie Zmniejsz wolumin.
 7. Kliknij pozycję Zmniejsz.
 8. Wolumin zostanie skompresowany i zostanie utworzone nieprzydzielone miejsce.
 Powrót do rozmowy

Jak utworzyć partycję w systemie Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję System i konserwacja.
 3. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami, która znajduje się w obszarze Magazyn. Zostanie wyświetlona lista partycji.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz skompresować, i kliknij polecenie Zmniejsz wolumin.
 7. Kliknij pozycję Kompresuj.
 8. Wolumin zostanie skompresowany i zostanie utworzone nieprzydzielone miejsce.
Powrót do rozmowy

Jak przekształcić partycję w nowy wolumin w systemie Windows 7
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku, na którym chcesz utworzyć partycję, a następnie kliknij polecenie Nowy wolumin prosty. Zostanie wyświetlone okno kreatora Nowy wolumin prosty.
 2. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Potwierdź rozmiar woluminu, który zostanie przypisany do nowego woluminu, i kliknij przycisk Dalej.
 4. Potwierdź literę dysku, która zostanie przypisana do nowego woluminu, i kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: W tym przykładzie literą dysku jest „E”. Można wybrać dowolne inne litery, o ile nie są obecnie używane.
 5. Potwierdź, że jako system plików wybrano NTFS, i kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij pozycję Ukończone.
 7. Rozpocznie się formatowanie woluminu, a po jego ukończeniu wszystkie ustawienia będą zastosowane.
Powrót do rozmowy

Jak przekształcić partycję w nowy wolumin w systemie Windows Vista
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku, na którym chcesz utworzyć partycję, a następnie kliknij polecenie Nowy wolumin prosty. Zostanie wyświetlone okno kreatora Nowy wolumin prosty.
 2. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Potwierdź rozmiar woluminu, który zostanie przypisany do nowego woluminu, i kliknij przycisk Dalej.
 4. Potwierdź literę dysku, która zostanie przypisana do nowego woluminu, i kliknij przycisk Dalej.

  UwagaW tym przykładzie literą dysku jest „E”. Można wybrać dowolne inne litery, o ile nie są obecnie używane.
 5. Potwierdź, że jako system plików wybrano NTFS, i kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij pozycję Ukończone.
 7. Rozpocznie się formatowanie woluminu, a po jego ukończeniu wszystkie ustawienia będą zastosowane.
Powrót do rozmowy

Właściwości

Identyfikator artykułu: 944248 — ostatni przegląd: 10/29/2014 06:58:00 — zmiana: 2.0

 • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB944248
Opinia