MS08-022: Luka w zabezpieczeniach aparatów skryptów VBScript i JScript umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-022, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Problem 1

Symptomy

Użytkownik instaluje tę aktualizację zabezpieczeń na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, na którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer w wersji starszej niż 5.5. W wyniku tego skrypt korzystający z funkcji języka VBScript w wersji 5.0 lub nowszej nie działa.

Na przykład użytkownik uruchamia skrypt korzystający z funkcji dostępnej w języku VBScript w wersji 5.0 lub nowszej, takiej jak funkcja RegExp. W takim przypadku może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Biblioteka nie jest zarejestrowana.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ plik instalatora tej aktualizacji zabezpieczeń nie powoduje dodania wpisu rejestru skojarzonego z nowym plikiem VBScript.dll.

Obejście

W celu obejścia tego problemu należy otworzyć wiersz polecenia, wpisać poniższe polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
Regsvr32 vbscript.dll

Problem 2

Problem z instalacją powodował, że aktualizacja dla języków VBScript 5.6 i JScript 5.6 nie była oferowana i nie była instalowana, gdy w systemie był zainstalowany program Windows Internet Explorer 7. Rozwiązanie polega na zmianie mechanizmu wykrywania dla tej aktualizacji zabezpieczeń. Klienci, którzy pomyślnie zaktualizowali systemy, nie muszą ponownie instalować tej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wydania systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.6.0.8835458,75205-Jan-200811:05x86
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40805-Jan-200811:05x86

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8835450,56018-Dec-200714:40x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835417,79218-Dec-200714:40x86SP2SP2GDR
Jscript.dll5.6.0.8835450,56018-Dec-200714:32x86SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835417,79218-Dec-200714:32x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8835998,91214-Dec-200722:58x64SP1SP1GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835662,01614-Dec-200722:58x64SP1SP1GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,42414-Dec-200722:58x64SP1SP1QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835662,52814-Dec-200722:58x64SP1SP1QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1QFE\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,93614-Dec-200723:10x64SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835663,04014-Dec-200723:10x64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:10x86SP2SP2GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:10x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,93614-Dec-200722:58x64SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835663,04014-Dec-200722:58x64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP2SP2QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200708:34x86SP1SP1GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200708:34x86SP1SP1GDR
Jscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200708:00x86SP1SP1QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:54x86SP1SP1QFE
Jscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200708:34x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200708:34x86SP2SP2GDR
Jscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200708:41x86SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200708:41x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8835998,91214-Dec-200722:58x64SP1SP1GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835662,01614-Dec-200722:58x64SP1SP1GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,42414-Dec-200722:58x64SP1SP1QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835662,52814-Dec-200722:58x64SP1SP1QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1QFE\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,93614-Dec-200723:10x64SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8835663,04014-Dec-200723:10x64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:10x86SP2SP2GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:10x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.8835999,93614-Dec-200722:58x64SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.8835663,04014-Dec-200722:58x64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP2SP2QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.88351,304,57614-Dec-200722:58IA-64SP1SP1GDR
Vbscript.dll5.6.0.88351,116,16014-Dec-200722:58IA-64SP1SP1GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200722:58x86SP1SP1GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.88351,306,62414-Dec-200723:00IA-64SP1SP1QFE
Vbscript.dll5.6.0.88351,116,67214-Dec-200723:00IA-64SP1SP1QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:00x86SP1SP1QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:00x86SP1SP1QFE\WOW
Jscript.dll5.6.0.88351,306,62414-Dec-200723:09IA-64SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.88351,116,67214-Dec-200723:09IA-64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:09x86SP2SP2GDR\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:09x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.88351,306,62414-Dec-200723:00IA-64SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.6.0.88351,116,67214-Dec-200723:00IA-64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.6.0.8835458,75214-Dec-200723:00x86SP2SP2QFE\WOW
Wvbscript.dll5.6.0.8835401,40814-Dec-200723:00x86SP2SP2QFE\WOW
Właściwości

Identyfikator artykułu: 944338 — ostatni przegląd: 10/06/2008 12:04:13 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB944338
Opinia