Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-010: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga
Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-010, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń Użytkownicy domowi mogą uzyskać pomoc techniczną, kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft (w USA i Kanadzie można skorzystać z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY ). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie problemów z aktualizacją zabezpieczeń, odwiedź witrynę obsługi międzynarodowej w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy

 • Podczas otwierania strony sieci Web w programie Internet Explorer 7 może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można wyświetlić strony sieci Web
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  942818Komunikat o błędzie po zainstalowaniu aktualizacji programu Windows Internet Explorer 7 z witryny Windows Update lub Microsoft Update: „Nie można wyświetlić strony sieci Web” (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą zostać przywrócone domyślne ustawienia programu Internet Explorer po dokonaniu zmian w ustawieniach na komputerze z systemem Windows VistaAby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  951800 Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej 942615 (MS07-069), 944533 (MS08-010) lub 947864 (MS08-024) na komputerze z systemem Windows Vista mogą zostać przywrócone domyślne konfiguracje niektórych dostosowanych ustawień programu Internet Explorer (j. ang.)

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

Poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane w zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.
Numer artykułu Tytuł artykułu
897242 Nie można użyć programu Internet Explorer 6 do otwarcia pliku PNG zawierającego jeden lub więcej fragmentów IDAT o zerowej długości (j. ang.)
906473 POPRAWKA: Kliknięcie łącza mającego określone miejsce docelowe w aplikacji opartej na formancie WebBrowser zawsze powoduje otwarcie nowego okna (j. ang.)
929874 Przeciek pamięci pojawia się w programie Internet Explorer 6 podczas przeglądania strony sieci Web korzystającej z obsługi skryptów JScript na komputerze z systemem Windows XP
939941 Mogą wystąpić problemy przy próbie użycia metody POST lub GET w celu przekazania danych formularza na stronie sieci Web w programie Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 6 (j. ang.)
940072 Podczas przechodzenia z jednej witryny sieci Web do innej za pomocą programu Microsoft Internet Explorer 6 w systemie Windows XP może on nieoczekiwanie się zamykać.
940998 W programie Internet Explorer 7 nie można użyć aplikacji do programowego wyliczenia wystąpień programu Internet Explorer 7 na pulpicie innym niż pulpit domyślny (j. ang.)
942172 W przypadku otwierania strony sieci Web przez wpisanie adresu URI pliku na pasku adresu w programie Windows Internet Explorer 7 na komputerze z systemem Windows Vista ciąg kwerendy znika po otwarciu strony sieci Web (j. ang.)
942368Program Windows Internet Explorer 7 może zostać nieoczekiwanie zamknięty podczas wyświetlania strony sieci Web, która ustawia atrybut stylu paska przewijania dla elementu (j. ang.)
943120 Podczas przechodzenia z jednej witryny sieci Web do innej za pomocą programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 program Internet Explorer przestaje odpowiadać
943245 W przypadku użycia programu Internet Explorer 7 w celu odwiedzenia strony sieci Web zawierającej elementy IFRAME zawartość edytowanego elementu IFRAME nie jest poprawnie renderowana (j. ang.)
944435 Program Internet Explorer 6 przestaje odpowiadać w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia modalnego okna dialogowego strony sieci Web (j. ang.)
945686Nie można wyświetlać niektórych plików PDF w programach Windows Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 6

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 944533 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeżeli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 944533 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których te problemy występują.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, zalecamy poczekać na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania poprawek zawartych w aktualizacji zabezpieczeń 944533, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225Sposób instalowania poprawek zawartych w kumulacyjnych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

UwagaOprócz instalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base związany z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które należy wprowadzić, aby uaktywnić daną poprawkę.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy posiadane pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki lub ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000

File NameVersionDateTimeSize
Browseui.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:23792,848
Danim.dll6.1.9.72910-Dec-200719:451,134,352
Dxtmsft.dll6.1.9.72910-Dec-200718:22325,904
Iepeers.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:24100,112
Inseng.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:2474,000
Jsproxy.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:2413,584
Mshtml.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:242,303,760
Msrating.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:23149,776
Pngfilt.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:2448,912
Shdocvw.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:231,104,656
Shlwapi.dll5.0.3900.714611-Dec-200701:08284,432
Url.dll5.50.4984.100011-Dec-200701:1284,240
Urlmon.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:24425,232
Wininet.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:24451,344

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Browseui.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:081,036,800SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14821-Dec-200723:081,058,304SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.306421-Dec-200723:08363,520SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.306421-Dec-200723:08212,480SP1GDR
Iedw.exe5.2.3790.306421-Dec-200713:5117,920SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08253,952SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:0816,384SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:083,156,480SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08537,600SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.306421-Dec-200723:0842,496SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:081,515,008SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08321,536SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08697,344SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.306421-Dec-200713:2528,672SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08662,528SP1GDR
Browseui.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:011,036,800SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14821-Dec-200723:011,058,304SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.306421-Dec-200723:01363,520SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.306421-Dec-200723:01212,480SP1QFE
Iedw.exe5.2.3790.306421-Dec-200713:3517,920SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01253,952SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:0116,384SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:013,159,552SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01537,600SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.306421-Dec-200723:0142,496SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:011,516,032SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01321,536SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01697,344SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.306421-Dec-200713:2528,672SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01666,112SP1QFE
Browseui.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:281,033,216SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.421021-Dec-200722:28361,472SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.421021-Dec-200722:28209,920SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:283,133,952SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:28537,600SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:071,508,352SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:28698,368SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.421021-Dec-200713:3213,824SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:28670,720SP2GDR
Browseui.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:581,033,216SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.421021-Dec-200722:58361,472SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.421021-Dec-200722:58209,920SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:583,135,488SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:59537,600SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:591,508,352SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:59698,368SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.421021-Dec-200713:3213,824SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:59671,232SP2QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:071,023,488x86SP2GDR
Cdfview.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07151,040x86SP2GDR
Danim.dll6.3.1.14807-Dec-200701:071,054,208x86SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.2900.326807-Dec-200701:07357,888x86SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.2900.326807-Dec-200701:07205,312x86SP2GDR
Extmgr.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:0755,808x86SP2GDR
Iedw.exe5.1.2600.326806-Dec-200713:0718,432x86SP2GDR
Iepeers.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07251,392x86SP2GDR
Inseng.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:0796,256x86SP2GDR
Jsproxy.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:0716,384x86SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.326808-Dec-200704:073,059,200x86SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07449,024x86SP2GDR
Msrating.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07146,432x86SP2GDR
Mstime.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07532,480SP2GDR
Pngfilt.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:0739,424x86SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:071,494,528x86SP2GDR
Shlwapi.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07474,112x86SP2GDR
Urlmon.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07615,424x86SP2GDR
Wininet.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07659,456x86SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.326806-Dec-200709:38350,720x86SP2GDR
Browseui.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:441,024,000x86SP2QFE
Cdfview.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44151,040x86SP2QFE
Danim.dll6.3.1.14807-Dec-200700:441,054,208x86SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.2900.326807-Dec-200700:44357,888x86SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.2900.326807-Dec-200700:44205,824x86SP2QFE
Extmgr.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:4455,808x86SP2QFE
Iedw.exe5.1.2600.326806-Dec-200710:0518,432x86SP2QFE
Iepeers.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44251,904x86SP2QFE
Inseng.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:4496,256x86SP2QFE
Jsproxy.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:4416,384x86SP2QFE
Mshtml.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:443,066,368x86SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44449,024x86SP2QFE
Msrating.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44146,432x86SP2QFE
Mstime.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44532,480SP2QFE
Pngfilt.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:4439,424x86SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:441,499,136x86SP2QFE
Shlwapi.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44474,112x86SP2QFE
Urlmon.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44617,984x86SP2QFE
Wininet.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44666,112x86SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.326806-Dec-200709:38350,720x86SP2QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami Itanium

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:352,543,104IA-64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:351,009,152IA-64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:35640,512IA-64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:35717,312IA-64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3545,568IA-64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:359,367,040IA-64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,845,760IA-64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:36116,736IA-64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:363,678,720IA-64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36823,296IA-64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,615,872IA-64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3627,648IA-64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,695,744IA-64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:361,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:36363,520x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:36212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:3617,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3616,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:363,156,480x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36537,600x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3642,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3628,672x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:442,542,592IA-64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:441,009,152IA-64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:44640,512IA-64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:44717,824IA-64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:4445,568IA-64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:449,376,256IA-64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:441,845,760IA-64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:44116,736IA-64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:443,680,768IA-64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:44823,296IA-64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:441,617,408IA-64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:4527,648IA-64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:451,702,400IA-64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:451,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:451,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:45363,520x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:45212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:4517,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:4516,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:453,159,552x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45537,600x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:4542,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:451,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:4528,672x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:502,542,592IA-64SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:511,009,152IA-64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:51640,512IA-64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:519,376,768IA-64SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,845,760IA-64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:513,679,232IA-64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,619,968IA-64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5112,800IA-64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,701,888IA-64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:51361,472x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:51209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:513,133,952x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:51537,600x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:51698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5113,824x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:51670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:362,542,592IA-64SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:361,009,152IA-64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:36640,512IA-64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:369,383,936IA-64SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:371,845,760IA-64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:373,680,256IA-64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:371,619,968IA-64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:3812,800IA-64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:381,702,912IA-64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:381,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:38361,472x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:38209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:383,135,488x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:38537,600x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:381,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:38698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:3813,824x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:38671,232x86SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,605,120x64SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:241,989,120x64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:24562,176x64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:24332,288x64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24369,664x64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:2424,064x64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:245,999,104x64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24900,608x64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2464,000x64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:242,438,144x64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24621,568x64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,085,440x64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2429,184x64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,187,840x64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:251,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:251,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:25363,520x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:25212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:2517,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:2516,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:253,156,480x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25537,600x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2542,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:251,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2528,672x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:321,605,120x64SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:321,989,120x64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:32562,176x64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:33332,288x64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:33370,176x64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3324,064x64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:336,003,712x64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:33900,608x64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3364,000x64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:332,439,168x64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34621,568x64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,085,952x64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3429,184x64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,190,912x64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:341,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:34363,520x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:34212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:3417,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3416,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:343,159,552x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34537,600x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3442,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3428,672x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,605,120x64SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55562,176x64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55332,288x64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:556,003,712x64SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55900,608x64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:552,438,144x64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,088,512x64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5514,336x64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,190,912x64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55361,472x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:553,133,952x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55537,600x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5513,824x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:241,605,120x64SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:24562,176x64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:24332,288x64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:246,007,808x64SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25900,608x64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:252,438,656x64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,088,512x64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:2514,336x64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,191,936x64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:25361,472x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:25209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:253,135,488x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25537,600x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:2513,824x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25671,232x86SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows XP przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,605,120x64SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:241,989,120x64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:24562,176x64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:24332,288x64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24369,664x64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:2424,064x64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:245,999,104x64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24900,608x64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2464,000x64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:242,438,144x64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24621,568x64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,085,440x64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2429,184x64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,187,840x64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:251,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:251,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:25363,520x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:25212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:2517,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:2516,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:253,156,480x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25537,600x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2542,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:251,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2528,672x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:321,605,120x64SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:321,989,120x64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:32562,176x64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:33332,288x64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:33370,176x64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3324,064x64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:336,003,712x64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:33900,608x64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3364,000x64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:332,439,168x64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34621,568x64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,085,952x64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3429,184x64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,190,912x64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:341,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:34363,520x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:34212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:3417,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3416,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:343,159,552x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34537,600x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3442,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3428,672x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,605,120x64SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55562,176x64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55332,288x64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:556,003,712x64SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55900,608x64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:552,438,144x64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,088,512x64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5514,336x64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,190,912x64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55361,472x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:553,133,952x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55537,600x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5513,824x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:241,605,120x64SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:24562,176x64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:24332,288x64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:246,007,808x64SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25900,608x64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:252,438,656x64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,088,512x64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:2514,336x64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,191,936x64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:25361,472x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:25209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:253,135,488x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25537,600x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:2513,824x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25671,232x86SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Browseui.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:461,018,368RTMGDR
Cdfview.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46143,360RTMGDR
Danim.dll6.3.1.14811-Oct-200706:131,054,208RTMGDR
Dxtmsft.dll6.3.2800.160710-Dec-200720:38351,744RTMGDR
Dxtrans.dll6.3.2800.160710-Dec-200720:38192,512RTMGDR
Iepeers.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:38236,032RTMGDR
Inseng.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:3869,632RTMGDR
Jsproxy.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:3912,288RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:382,705,408RTMGDR
Msrating.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46132,096RTMGDR
Mstime.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:38498,176RTMGDR
Pngfilt.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:3834,816RTMGDR
Shdocvw.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:461,340,416RTMGDR
Shlwapi.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46402,944RTMGDR
Urlmon.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:39462,336RTMGDR
Wininet.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:39575,488RTMGDR
Browseui.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:461,018,368RTMQFE
Cdfview.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46143,360RTMQFE
Danim.dll6.3.1.14811-Oct-200705:571,054,208RTMQFE
Dxtmsft.dll6.3.2800.160810-Dec-200721:12351,744RTMQFE
Dxtrans.dll6.3.2800.160810-Dec-200721:12192,512RTMQFE
Iepeers.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:12236,544RTMQFE
Inseng.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:1269,632RTMQFE
Jsproxy.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:1212,288RTMQFE
Mshtml.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:122,713,088RTMQFE
Msrating.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46132,096RTMQFE
Mstime.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:12498,176RTMQFE
Pngfilt.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:1238,912RTMQFE
Shdocvw.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:461,340,416RTMQFE
Shlwapi.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46402,944RTMQFE
Urlmon.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:12464,384RTMQFE
Wininet.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:12587,776RTMQFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12124,928SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660819-Dec-200721:56347,136SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12133,120SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:1263,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660806-Dec-200708:3470,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660806-Dec-200704:49161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646107-Dec-200708:12383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660807-Dec-200708:12384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:126,066,176SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:1244,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660806-Dec-200708:3413,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660806-Dec-200708:34625,664SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660807-Dec-200708:121,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:1227,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:1252,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660813-Jan-200805:373,592,192SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12478,208SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12102,912SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662311-Jan-200815:5244,544SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:121,159,680SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12233,472SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12824,832SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07124,928SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073319-Dec-200721:45347,136SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07133,120SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:0763,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073306-Dec-200709:1370,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073306-Dec-200704:50161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646107-Dec-200708:07383,488SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073307-Dec-200708:07388,096SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:076,067,200SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:0744,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073306-Dec-200709:1313,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073306-Dec-200709:13625,664SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073307-Dec-200708:071,831,424SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:0727,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:0752,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:073,593,216SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07478,208SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07102,912SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074811-Jan-200815:5244,544SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:071,162,752SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07825,344SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista

File NameVersionDateTimeSize
Package_1_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:239,495
Package_1_for_kb944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:2318,695
Package_2_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:233,299
Package_2_for_kb944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:235,467
Package_3_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:233,855
Package_3_for_kb944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:236,697
Update-bf.mum08-Jan-200811:232,311
X86_080912f59f01fe62fe45d00276f34007_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_260cf64d4361bf6c.manifest08-Jan-200811:23695
X86_0d303465193f7d1c54ff3f8b4f911956_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4109928cc4ffbc71.manifest08-Jan-200811:23706
X86_0f80c5ee548904ca8d857948fc51cdb8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1e399868718e27dc.manifest08-Jan-200811:23700
X86_0fdc79aecbb580960f81b0f30bc380c6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6f207f80f357c4bc.manifest08-Jan-200811:23706
X86_1258003c8b93296e7230f49df23c5671_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d3c82edb4a477ab7.manifest08-Jan-200811:23696
X86_197ddad12dceda4eeabec6cac5812ffb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_927316679a7168e1.manifest08-Jan-200811:23724
X86_1bbbdb36d01e6139a5e57ea32bfdf774_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d7a0a242c06b613e.manifest08-Jan-200811:23702
X86_2d2ab952debc32fba5443d7040dd3f0d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d91cb87ca47be1d0.manifest08-Jan-200811:23696
X86_3161297672bb379e2d973342adae7cb0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5572c52be68c741c.manifest08-Jan-200811:23707
X86_38fe36a7bccc7847f1afb2fcb023ec4b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9cc06b7653f43c83.manifest08-Jan-200811:23724
X86_3a7f256926ea1d2e8c8daf820fe6dee5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c05590c0365d05bc.manifest08-Jan-200811:23726
X86_432ebb280e892a42e5c92fabc0fb3679_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9681040b53c3d83f.manifest08-Jan-200811:23700
X86_53a0e09731cd88e1d04e29bec42da93f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3619a695ed882ce1.manifest08-Jan-200811:23711
X86_57e5a2915e680234f4937e4d527824eb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4e3105fb86490700.manifest08-Jan-200811:23712
X86_58fa3efad34f3826a022ec2fa86a1ee7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_04dadea21f8fef17.manifest08-Jan-200811:23704
X86_66ef55292a6f8736e03356038a990d93_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6be566aa3d4ff43a.manifest08-Jan-200811:23708
X86_6cb4457de7631e46df1c1ad011932ef3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_530befcfc6b70595.manifest08-Jan-200811:23696
X86_6e3f182a6261e5a9802fde30ad70b1fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_ddcec9c2a84a9068.manifest08-Jan-200811:23695
X86_74c37e71987fffcb29de43bc1d691ce7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b55c224490dde0a5.manifest08-Jan-200811:23702
X86_823f2b11c8cf4f798d6c57089753139a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6d9101c7ad646d67.manifest08-Jan-200811:23708
X86_8346b8a4a19d8a49142e6e10ff704acc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4a3c2a5b320f17dc.manifest08-Jan-200811:23695
X86_84824e7a14366bd14e2aa210c8ed2578_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6544d35a7b1ddd21.manifest08-Jan-200811:23726
X86_9df700bc3220085983840081ed8d2a38_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8e1957c4010bfeda.manifest08-Jan-200811:23712
X86_a51e39cee2ac38ddc5513cfbeb742823_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d642581f2d85423a.manifest08-Jan-200811:23704
X86_a76270bab987c992b4825822ec0b13bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5d7cd2860636d2e5.manifest08-Jan-200811:23695
X86_ae3b99cff8909c2066042cc9c68abe79_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_340ae44b22ce327c.manifest08-Jan-200811:23711
X86_af0423b16fe4b2a3cca8f04c075fbe81_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0ef38f2da0f4f5d9.manifest08-Jan-200811:23700
X86_b483e7e506ca7ca97eb499f9fd0c2d36_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c684e0795e66b05f.manifest08-Jan-200811:23694
X86_bd54f08100674b39436bf3635656fbd0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_589f44ce53e7f37d.manifest08-Jan-200811:23707
X86_c238d52b915a3c14a10e3c5e2ec78a35_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_abe88ff38bce405c.manifest08-Jan-200811:23699
X86_c36bb9ae012a7a8065487b5978134b8e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_243e3b2e3cd7aca0.manifest08-Jan-200811:23700
X86_c7aa5a0ff12c1d2ef52eae9b26d066e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_12261af1717cce9f.manifest08-Jan-200811:23704
X86_c9ae0f884915522a409b0c8d2a0c9689_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bb50e06835ad9048.manifest08-Jan-200811:23699
X86_d17ca83c7d723625c05c3d1cb58c388f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_b3bf34f4b01b9452.manifest08-Jan-200811:23714
X86_d3ea015f7091a578e184e63e55c3119e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_63522266eea16193.manifest08-Jan-200811:23708
X86_d409a596da3ba2c554fb35c9a1b77c38_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_69cb4cf35b95c763.manifest08-Jan-200811:23708
X86_e1314dea750dbe9b04688cf162380f36_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c501625ef5593bef.manifest08-Jan-200811:23696
X86_e4bbca587cacfb26fcfeff078d1d5c15_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_84e4e3af187cfdb2.manifest08-Jan-200811:23714
X86_e4e9ff392d0a36c90bde3670c6da5db6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4d90a72180263176.manifest08-Jan-200811:23694
X86_edaadc8ad1ac50cc717cb991c0f36520_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2489c91835a82f2c.manifest08-Jan-200811:23704
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a9ee296df5a1e10e.manifest07-Dec-200703:487,571
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_aa5255030edc55f8.manifest07-Dec-200703:487,244
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_ebcd9189165066e5.manifest08-Jan-200804:529,718
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_ec468fee2f79bd44.manifest08-Jan-200804:569,408
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b305dbcfd99b3e71.manifest07-Dec-200703:48283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b36a0764f2d5b35b.manifest07-Dec-200703:48283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_dee86a987f43fde0.manifest07-Dec-200703:4842,895
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_df4c962d987e72ca.manifest07-Dec-200703:4842,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8d5c6a0454a9e395.manifest07-Dec-200703:48812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8dc095996de4587f.manifest07-Dec-200703:48812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504.manifest07-Dec-200703:4856,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_006fe306bdded9ee.manifest07-Dec-200703:4856,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f9b4da4b6e8fdf57.manifest07-Dec-200703:489,922
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fa1905e087ca5441.manifest07-Dec-200703:489,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585.manifest07-Dec-200703:48463,701
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_964d3e989dafda6f.manifest07-Dec-200703:48463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3ad26ff6d96b5938.manifest06-Dec-200704:4042,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3b369b8bf2a5ce22.manifest06-Dec-200704:4142,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1592313b129ab58c.manifest06-Dec-200704:40195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_15f65cd02bd52a76.manifest06-Dec-200704:41195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_464bad5b46361812.manifest07-Dec-200703:4832,438
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_46afd8f05f708cfc.manifest07-Dec-200703:4832,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a.manifest07-Dec-200703:48928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_11ca02253e354324.manifest07-Dec-200703:48928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6a4e68c15966bec7.manifest06-Dec-200704:403,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6ab2945672a133b1.manifest06-Dec-200704:413,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_58be435a670f5a43.manifest07-Dec-200703:4824,495
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_59226eef8049cf2d.manifest07-Dec-200703:4824,168
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d84c3fd1ccfd3e7.manifest07-Dec-200703:48126,025
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2de8ef92360a48d1.manifest07-Dec-200703:48126,025
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c3f37918614a9c8c.manifest07-Dec-200703:4832,270
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c457a4ad7a851176.manifest07-Dec-200703:4831,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2a188f8867fa71e9.manifest07-Dec-200703:4837,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2a7cbb1d8134e6d3.manifest07-Dec-200703:4837,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67.manifest07-Dec-200703:48829,928
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_63295c28ca2ad151.manifest07-Dec-200703:48829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e6be9d129473b09f.manifest07-Dec-200703:4810,829
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e722c8a7adae2589.manifest07-Dec-200703:4810,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0b66d22ed6ee7051.manifest07-Dec-200703:4811,056
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0bcafdc3f028e53b.manifest07-Dec-200703:4810,729
Advpack.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:07124,928
Advpack.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:07124,928
Pngfilt.dll7.0.6000.1662308-Jan-200804:3144,544
Pngfilt.dll7.0.6000.2074808-Jan-200804:3744,544
Urlmon.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:091,159,680
Urlmon.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:101,162,752
Mstime.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08671,232
Mstime.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:09671,232
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660906-Dec-200704:071,831,424
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073406-Dec-200704:081,831,424
Jsproxy.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0827,648
Wininet.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:09824,832
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200704:0964,512
Jsproxy.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0827,648
Wininet.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:10825,344
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200704:1064,512
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:122,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200704:08383,488
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:212,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200704:08383,488
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08214,528
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08214,528
Mshtmled.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08478,208
Mshtmled.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08478,208
Mshtml.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:083,592,192
Mshtml.tlb7.0.6000.1660906-Dec-200700:441,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:083,593,216
Mshtml.tlb7.0.6000.2073406-Dec-200700:501,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0863,488
Icardie.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0863,488
Ieunatt.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:0726,624
Iexplore.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:07625,664
Ieunatt.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:2326,624
Iexplore.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:24625,664
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:0770,656
Iernonce.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0844,544
Iesetup.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0856,320
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:2370,656
Iernonce.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0844,544
Iesetup.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0856,320
Iebrshim.dll6.0.6000.1660906-Dec-200704:0852,736
Iebrshim.dll6.0.6000.2073406-Dec-200704:0852,736
Ieframe.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:086,066,176
Ieui.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08180,736
Ieframe.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:086,067,200
Ieui.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08180,736
Ieinstal.exe6.0.6000.1660906-Dec-200704:07263,168
Ieinstal.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:24263,168
Ieuser.exe6.0.6000.1660906-Dec-200704:07301,568
Ieuser.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:24301,568

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21124,928SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660819-Dec-200723:01347,136SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21133,120SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:2163,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660806-Dec-200711:0070,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660806-Dec-200704:59161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:322,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646107-Dec-200702:21383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660807-Dec-200702:21384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:216,066,176SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641408-Mar-200705:10991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:2144,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660806-Dec-200711:0013,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660806-Dec-200711:01625,664SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660807-Dec-200702:211,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:2127,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:2152,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660808-Dec-200718:513,592,192SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21478,208SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21102,912SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662311-Jan-200805:5344,544SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:211,159,680SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21233,472SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21824,832SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01124,928SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073319-Dec-200722:57347,136SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01133,120SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:0163,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073306-Dec-200708:3470,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073306-Dec-200705:00161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:322,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646107-Dec-200702:01383,488SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073307-Dec-200702:01388,096SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:016,067,200SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641408-Mar-200705:10991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:0144,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073306-Dec-200708:3413,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073306-Dec-200708:34625,664SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073307-Dec-200702:011,831,424SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:0127,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:0152,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:013,593,216SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01478,208SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01102,912SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074811-Jan-200805:5744,544SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:011,162,752SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01825,344SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32161,280x64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32508,416x64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32314,368x64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32207,360x64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3285,504x64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3284,992x64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32196,096x64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32267,776x64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32161,792x64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:322,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:32424,448x64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200821:32476,672x64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:327,068,672x64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:32983,552SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3257,344x64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32371,200x64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3213,824x64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:32701,440x64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200821:322,077,184SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3232,256x64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32580,608x64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3282,432x64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:325,677,056x64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33758,784x64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33242,176x64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,129,984x64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33164,864x64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200821:3364,000x64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33108,544x64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,428,480x64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33295,936x64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,021,440x64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3363,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3370,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:332,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:33383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200821:33384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:336,066,176x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:33991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3344,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3313,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:33625,664x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3327,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3352,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:333,592,192x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200821:3344,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33824,832x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24161,280x64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24508,416x64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24314,368x64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24207,360x64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2485,504x64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2484,992x64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24195,584x64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24267,264x64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24161,792x64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:242,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:24424,448x64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200821:24480,256x64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:247,070,208x64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:25983,552SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2557,344x64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25371,200x64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2513,824x64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:25701,440x64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200821:252,077,184SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2532,256x64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25580,608x64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2582,432x64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:255,679,104x64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25758,784x64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26242,688x64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,129,984x64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26164,864x64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200821:2664,000x64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26108,544x64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,431,552x64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26295,936x64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,021,952x64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28133,120x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2863,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2870,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:282,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:28383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200821:28388,096x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:286,067,200x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:28991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2844,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2813,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:28625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200821:281,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2827,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2852,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:283,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200821:2844,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:281,162,752x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28825,344x86SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPU
Amd64_020f280fa5c3cfff67767935861ad917_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e5f0f6a1de1808fd.manifest08-Jan-200811:231,036
Amd64_080912f59f01fe62fe45d00276f34007_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_822b91d0fbbf30a2.manifest08-Jan-200811:23697
Amd64_0b221bdb005a38b30e74cd352d8f0212_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1a7620fad141bfc2.manifest08-Jan-200811:23699
Amd64_0dfbac33bf515c795d55a33602884ac2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_124fec178920cd1b.manifest08-Jan-200811:231,048
Amd64_111d4137fd1774fa97f5cf0f3e3e598c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d23fe880aebb77e8.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_197ddad12dceda4eeabec6cac5812ffb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ee91b1eb52ceda17.manifest08-Jan-200811:23726
Amd64_1bbbdb36d01e6139a5e57ea32bfdf774_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_33bf3dc678c8d274.manifest08-Jan-200811:23704
Amd64_21f579d5f6acc808545287bd6607a19a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7466179e1bf891e7.manifest08-Jan-200811:231,072
Amd64_254d2476cd62b1a1c14b5fe567042af2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2e69f61e2ddd7354.manifest08-Jan-200811:23706
Amd64_2c9b39de080385af82730d210a84ca98_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d86dbabb82f67cba.manifest08-Jan-200811:231,040
Amd64_2ec98ba24ff71d3cceb6661b39643355_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bddccf3bbd134a60.manifest08-Jan-200811:231,070
Amd64_38fe36a7bccc7847f1afb2fcb023ec4b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f8df06fa0c51adb9.manifest08-Jan-200811:23726
Amd64_3a7f256926ea1d2e8c8daf820fe6dee5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1c742c43eeba76f2.manifest08-Jan-200811:23728
Amd64_3eb88643c316607dfa974c52851dd194_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b5a96d4e8954f2fb.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_445015e5834848ce6b139e687ba77b81_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7c8aab228a13a574.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_470eb2dbb3a73ff3a9c16998e97b9c2f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_dabe3bec838d32d3.manifest08-Jan-200811:231,070
Amd64_4a1b03f570e9522d309b665b97318835_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1a73ba8c028139dc.manifest08-Jan-200811:23699
Amd64_4a7550fd012c19ab2fb01a54dcf64f4a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e59dca9029470d71.manifest08-Jan-200811:231,048
Amd64_50281ab6ef902ca85d6472b049918406_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_eb3597be85e181b3.manifest08-Jan-200811:23699
Amd64_544327e9e9a3fe6fc0f231dadb15208a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_219d5856941c7502.manifest08-Jan-200811:231,056
Amd64_6524027804c8290afe7f8c34a06f94e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_caf3af697a156426.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_6e3f182a6261e5a9802fde30ad70b1fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_39ed654660a8019e.manifest08-Jan-200811:23697
Amd64_74c37e71987fffcb29de43bc1d691ce7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_117abdc8493b51db.manifest08-Jan-200811:23704
Amd64_74cc8a8162fe49a28be0f80f973f6884_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3997f0cd00fbe3d9.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_78016d901e1239214e8bc3af6e4fe6c6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6cff2a8407042ff7.manifest08-Jan-200811:23706
Amd64_7a92b7d2e88204d23497aa12c80494be_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fb99fa3b3df0d11d.manifest08-Jan-200811:23708
Amd64_7c2bfeffee831a27b4505f5f5a1dfa52_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_716811538ccb1f82.manifest08-Jan-200811:231,048
Amd64_8346b8a4a19d8a49142e6e10ff704acc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a65ac5deea6c8912.manifest08-Jan-200811:23697
Amd64_84824e7a14366bd14e2aa210c8ed2578_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c1636ede337b4e57.manifest08-Jan-200811:23728
Amd64_8efb108326dc2663389a0e242d97218c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c4bca5b2086d9222.manifest08-Jan-200811:231,040
Amd64_95009cd0cf7947f053bd6cccf6e42285_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1f5367aaaaf7f0ce.manifest08-Jan-200811:231,046
Amd64_99bde79c1ad49586b3e29ce63f847171_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_870990e8eb6001bd.manifest08-Jan-200811:231,060
Amd64_9cb2376022c6814479906f21092b5d9f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_a417dc7643f62f84.manifest08-Jan-200811:231,060
Amd64_9e8fd43806cab220b02929b29f2ba3c7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_969edfb6439cf9c9.manifest08-Jan-200811:231,056
Amd64_a3525113e9cf8736df9b1d48b334b5fe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6b60330afb8b6905.manifest08-Jan-200811:23728
Amd64_a467d610af96381c1908b9d75ce1682d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7afadc091584251d.manifest08-Jan-200811:23730
Amd64_a51e39cee2ac38ddc5513cfbeb742823_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3260f3a2e5e2b370.manifest08-Jan-200811:23706
Amd64_a76270bab987c992b4825822ec0b13bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b99b6e09be94441b.manifest08-Jan-200811:23697
Amd64_af53a6e3e9d2a151730906bc1f1ccb2a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_871277e980a110ea.manifest08-Jan-200811:231,040
Amd64_b5918ab026fd39b68c4155e625a876a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_77455aab0e412f73.manifest08-Jan-200811:231,040
Amd64_bcf98527f38f719437447d7e3dcedcf8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d5e5bf13447a5254.manifest08-Jan-200811:231,046
Amd64_c8155d46a24d6a7c6c62592b8a7ab39e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4ba053a23ec0160c.manifest08-Jan-200811:23728
Amd64_d17ca83c7d723625c05c3d1cb58c388f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_0fddd07868790588.manifest08-Jan-200811:23716
Amd64_d838834897d4265a8b3f0a0d7f817f6d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_a06bc3fbf702eedb.manifest08-Jan-200811:23718
Amd64_e0282c94b62c06e11cd2e77b08e05825_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e96cdea66dc19f91.manifest08-Jan-200811:231,048
Amd64_e4bbca587cacfb26fcfeff078d1d5c15_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_e1037f32d0da6ee8.manifest08-Jan-200811:23716
Amd64_edaadc8ad1ac50cc717cb991c0f36520_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_80a8649bee05a062.manifest08-Jan-200811:23706
Amd64_ef78e969fd7122a2016cc9f3bd925aa1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_223dae683d8b8d9b.manifest08-Jan-200811:231,072
Amd64_f199495f382e54ff1e83358e8c455109_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1f8dbb98075ffafc.manifest08-Jan-200811:23699
Amd64_f2b560d1982259d0ee5de9bc8d47f34a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_1f5bc34bd18630b9.manifest08-Jan-200811:23718
Amd64_f33a10b488cd3a567d9a7cb2d5f3a848_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_67f68587e6cbf9ef.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_f676d825ead8d0b863d285d73c4c64a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_66e8237919c568e9.manifest08-Jan-200811:23730
Amd64_f93469d69b5993500993ec0deee79404_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_19f34a1d90e77fc4.manifest08-Jan-200811:231,036
Amd64_fb308565d0d5f7615840f9a5889e5771_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9c433b2f3578e9a9.manifest08-Jan-200811:23708
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_060cc4f1adff5244.manifest07-Dec-200703:527,603
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0670f086c739c72e.manifest07-Dec-200703:527,274
Amd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_47ec2d0cceadd81b.manifest08-Jan-200804:519,732
Amd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_48652b71e7d72e7a.manifest08-Jan-200805:059,420
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0f24775391f8afa7.manifest07-Dec-200703:52283,526
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0f88a2e8ab332491.manifest07-Dec-200703:52283,526
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3b07061c37a16f16.manifest07-Dec-200703:5242,925
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3b6b31b150dbe400.manifest07-Dec-200703:5242,596
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e97b05880d0754cb.manifest07-Dec-200703:52810,403
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e9df311d2641c9b5.manifest07-Dec-200703:52810,403
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5c2a52f55d01d63a.manifest07-Dec-200703:5256,676
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5c8e7e8a763c4b24.manifest07-Dec-200703:5256,676
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_55d375cf26ed508d.manifest07-Dec-200703:529,956
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5637a1644027c577.manifest07-Dec-200703:529,627
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f207ae873cd2d6bb.manifest07-Dec-200703:52463,727
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_f26bda1c560d4ba5.manifest07-Dec-200703:52463,398
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_96f10b7a91c8ca6e.manifest06-Dec-200705:2842,231
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_9755370fab033f58.manifest06-Dec-200705:1842,231
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_71b0ccbecaf826c2.manifest06-Dec-200705:28195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7214f853e4329bac.manifest06-Dec-200705:18195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a26a48defe938948.manifest07-Dec-200703:5232,472
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_a2ce747417cdfe32.manifest07-Dec-200703:5232,143
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6d847213dd583f70.manifest07-Dec-200703:52928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6de89da8f692b45a.manifest07-Dec-200703:52928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c66d044511c42ffd.manifest06-Dec-200705:283,502
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c6d12fda2afea4e7.manifest06-Dec-200705:183,502
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b4dcdede1f6ccb79.manifest07-Dec-200703:5224,525
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b5410a7338a74063.manifest07-Dec-200703:5224,196
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_89a35f80d52d451d.manifest07-Dec-200703:52126,498
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8a078b15ee67ba07.manifest07-Dec-200703:52126,498
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2012149c19a80dc2.manifest07-Dec-200703:5232,306
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2076403132e282ac.manifest07-Dec-200703:5231,977
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_86372b0c2057e31f.manifest07-Dec-200703:5237,911
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_869b56a139925809.manifest07-Dec-200703:5237,911
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bee3cc17694dcd9d.manifest07-Dec-200703:52830,034
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bf47f7ac82884287.manifest07-Dec-200703:52829,703
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_42dd38964cd121d5.manifest07-Dec-200703:5210,855
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4341642b660b96bf.manifest07-Dec-200703:5210,526
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_67856db28f4be187.manifest07-Dec-200703:5211,090
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_67e99947a8865671.manifest07-Dec-200703:5210,761
Package_1_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:2316,920
Package_1_for_kb944533~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:2342,432
Package_2_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:233,319
Package_2_for_kb944533~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:239,096
Package_3_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:233,879
Package_3_for_kb944533~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:2311,443
Update-bf.mum08-Jan-200811:232,327
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_93f809d3098e0718.manifest07-Dec-200703:52120,967
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_945c356822c87c02.manifest07-Dec-200703:52120,967
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a9ee296df5a1e10e.manifest07-Dec-200703:527,571
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_aa5255030edc55f8.manifest07-Dec-200703:527,244
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_ebcd9189165066e5.manifest08-Jan-200804:529,718
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_ec468fee2f79bd44.manifest08-Jan-200804:569,408
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b305dbcfd99b3e71.manifest07-Dec-200703:52283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b36a0764f2d5b35b.manifest07-Dec-200703:52283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_dee86a987f43fde0.manifest07-Dec-200703:5242,895
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_df4c962d987e72ca.manifest07-Dec-200703:5242,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8d5c6a0454a9e395.manifest07-Dec-200703:52812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8dc095996de4587f.manifest07-Dec-200703:52812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504.manifest07-Dec-200703:5256,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_006fe306bdded9ee.manifest07-Dec-200703:5256,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f9b4da4b6e8fdf57.manifest07-Dec-200703:529,922
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fa1905e087ca5441.manifest07-Dec-200703:529,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585.manifest07-Dec-200703:52463,701
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_964d3e989dafda6f.manifest07-Dec-200703:52463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3ad26ff6d96b5938.manifest06-Dec-200704:4042,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3b369b8bf2a5ce22.manifest06-Dec-200704:4142,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1592313b129ab58c.manifest06-Dec-200704:40195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_15f65cd02bd52a76.manifest06-Dec-200704:41195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_464bad5b46361812.manifest07-Dec-200703:5232,438
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_46afd8f05f708cfc.manifest07-Dec-200703:5232,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a.manifest07-Dec-200703:52928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_11ca02253e354324.manifest07-Dec-200703:52928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6a4e68c15966bec7.manifest06-Dec-200704:403,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6ab2945672a133b1.manifest06-Dec-200704:413,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_58be435a670f5a43.manifest07-Dec-200703:5224,495
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_59226eef8049cf2d.manifest07-Dec-200703:5224,168
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c3f37918614a9c8c.manifest07-Dec-200703:5232,270
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c457a4ad7a851176.manifest07-Dec-200703:5231,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2a188f8867fa71e9.manifest07-Dec-200703:5237,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2a7cbb1d8134e6d3.manifest07-Dec-200703:5237,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67.manifest07-Dec-200703:52829,928
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_63295c28ca2ad151.manifest07-Dec-200703:52829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e6be9d129473b09f.manifest07-Dec-200703:5210,829
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e722c8a7adae2589.manifest07-Dec-200703:5210,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0b66d22ed6ee7051.manifest07-Dec-200703:5211,056
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0bcafdc3f028e53b.manifest07-Dec-200703:5210,729
Advpack.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:11161,280x64
Advpack.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:03161,280x64
Pngfilt.dll7.0.6000.1662308-Jan-200804:3264,000x64
Pngfilt.dll7.0.6000.2074808-Jan-200804:4564,000x64
Urlmon.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:131,428,480x64
Urlmon.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:061,431,552x64
Mstime.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:121,129,984x64
Mstime.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:051,129,984x64
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660906-Dec-200705:102,077,184
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073406-Dec-200705:042,077,184
Jsproxy.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:1132,256x64
Wininet.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:131,021,440x64
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200705:1393,184x64
Jsproxy.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:0532,256x64
Wininet.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:061,021,952x64
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200705:0693,184x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:142,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200705:11424,448x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:212,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200705:04424,448x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:11508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:11314,368x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:04508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:04314,368x64
Mshtmled.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:12758,784x64
Mshtmled.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:05758,784x64
Mshtml.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:125,677,056x64
Mshtml.tlb7.0.6000.1660906-Dec-200700:441,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:055,679,104x64
Mshtml.tlb7.0.6000.2073406-Dec-200700:441,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:1185,504x64
Icardie.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:0485,504x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1660906-Dec-200705:1032,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.1660906-Dec-200705:10701,440x64
Ieunatt.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:4332,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:43701,440x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660906-Dec-200705:1084,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:1157,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:1169,120x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:4284,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:0457,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:0469,120x64
Iebrshim.dll6.0.6000.1660906-Dec-200705:11145,408x64
Iebrshim.dll6.0.6000.2073406-Dec-200705:04145,408x64
Ieframe.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:117,068,672x64
Ieui.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:11228,352x64
Ieframe.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:047,070,208x64
Ieui.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:04228,352x64
Ieinstal.exe6.0.6000.1660906-Dec-200705:10276,480x64
Ieinstal.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:43276,480x64
Ieuser.exe6.0.6000.1660906-Dec-200705:10378,880x64
Ieuser.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:43378,880x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:0726,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:07625,664x86
Ieunatt.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:2326,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:24625,664x86
Advpack.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:07124,928x86
Advpack.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:07124,928x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1662308-Jan-200804:3144,544x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2074808-Jan-200804:3744,544x86
Urlmon.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:091,159,680x86
Urlmon.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:101,162,752x86
Mstime.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08671,232x86
Mstime.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:09671,232x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660906-Dec-200704:071,831,424
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073406-Dec-200704:081,831,424
Jsproxy.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0827,648x86
Wininet.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:09824,832x86
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200704:0964,512x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0827,648x86
Wininet.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:10825,344x86
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200704:1064,512x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:122,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200704:08383,488x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:212,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200704:08383,488x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08214,528x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08214,528x86
Mshtmled.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08478,208x86
Mshtmled.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08478,208x86
Mshtml.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:083,592,192x86
Mshtml.tlb7.0.6000.1660906-Dec-200700:441,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:083,593,216x86
Mshtml.tlb7.0.6000.2073406-Dec-200700:501,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0863,488x86
Icardie.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0863,488x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:0770,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0844,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0856,320x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:2370,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0844,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0856,320x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1660906-Dec-200704:0852,736x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2073406-Dec-200704:0852,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:086,066,176x86
Ieui.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08180,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:086,067,200x86
Ieui.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08180,736x86
Ieinstal.exe6.0.6000.1660906-Dec-200704:07263,168x86
Ieinstal.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:24263,168x86
Ieuser.exe6.0.6000.1660906-Dec-200704:07301,568x86
Ieuser.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:24301,568x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows XP przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32161,280x64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32508,416x64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32314,368x64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32207,360x64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3285,504x64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3284,992x64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32196,096x64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32267,776x64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32161,792x64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:322,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:32424,448x64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200821:32476,672x64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:327,068,672x64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:32983,552SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3257,344x64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32371,200x64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3213,824x64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:32701,440x64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200821:322,077,184SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3232,256x64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32580,608x64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3282,432x64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:325,677,056x64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33758,784x64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33242,176x64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,129,984x64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33164,864x64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200821:3364,000x64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33108,544x64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,428,480x64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33295,936x64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,021,440x64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3363,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3370,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:332,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:33383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200821:33384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:336,066,176x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:33991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3344,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3313,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:33625,664x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3327,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3352,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:333,592,192x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200821:3344,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33824,832x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24161,280x64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24508,416x64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24314,368x64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24207,360x64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2485,504x64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2484,992x64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24195,584x64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24267,264x64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24161,792x64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:242,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:24424,448x64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200821:24480,256x64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:247,070,208x64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:25983,552SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2557,344x64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25371,200x64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2513,824x64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:25701,440x64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200821:252,077,184SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2532,256x64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25580,608x64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2582,432x64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:255,679,104x64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25758,784x64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26242,688x64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,129,984x64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26164,864x64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200821:2664,000x64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26108,544x64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,431,552x64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26295,936x64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,021,952x64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28133,120x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2863,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2870,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:282,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:28383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200821:28388,096x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:286,067,200x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:28991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2844,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2813,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:28625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200821:281,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2827,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2852,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:283,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200821:2844,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:281,162,752x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28825,344x86SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami Itanium

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48283,136IA-64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48984,576IA-64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48645,632IA-64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48328,192IA-64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48179,712IA-64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:48135,680IA-64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48385,536IA-64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48503,808IA-64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48161,792IA-64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200810:482,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200810:481,075,712IA-64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200810:48755,712IA-64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4811,707,904IA-64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200810:49980,992SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4999,840IA-64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49555,520IA-64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:4930,720IA-64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:49774,144IA-64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200810:492,440,192SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4982,432IA-64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49985,088IA-64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49144,384IA-64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4910,051,072IA-64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:491,526,272IA-64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49492,032IA-64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:492,233,344IA-64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49275,968IA-64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200810:49122,368IA-64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49130,048IA-64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:492,582,016IA-64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49653,824IA-64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:491,881,600IA-64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4963,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:4970,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200810:492,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200810:49383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200810:49384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:496,066,176x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200810:49991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4944,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:4913,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:49625,664x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200810:491,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4927,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4952,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:493,592,192x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200810:4944,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:491,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49824,832x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43283,136IA-64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43984,576IA-64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43645,632IA-64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43328,192IA-64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43179,712IA-64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:43135,680IA-64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43385,536IA-64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43503,808IA-64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43161,792IA-64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200810:432,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200810:431,075,712IA-64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200810:43763,392IA-64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4311,712,000IA-64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200810:43980,992SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4399,840IA-64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43555,520IA-64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:4330,720IA-64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:43774,144IA-64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200810:432,440,192SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4382,432IA-64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43985,088IA-64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43144,384IA-64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4310,056,192IA-64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:441,526,272IA-64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44492,032IA-64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:442,233,344IA-64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44275,968IA-64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200810:44122,368IA-64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44130,048IA-64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:442,587,136IA-64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44653,824IA-64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:441,882,624IA-64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44133,120x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4463,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:4470,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200810:442,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200810:44383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200810:44388,096x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:446,067,200x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200810:44991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4444,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:4413,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:44625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200810:441,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4427,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4452,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:443,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200810:4444,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:441,162,752x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44825,344x86SP2QFE\WOW
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 944533 — ostatni przegląd: 08/12/2008 12:24:42 — zmiana: 4.0

Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7

 • kbbug kbexpertisebeginner kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB944533
Opinia