Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak ustalić, która wersja pakietu językowego programu Office 2007 jest zainstalowana

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak określić wersję zainstalowanego pakietu językowego Microsoft Office 2007.
Więcej informacji
Aby określić wersję zainstalowanego pakietu językowego pakietu Office 2007, użyj jednej z podanych niżej metod.

Metoda 1: Użyj Panelu sterowania

Systemy Windows XP lub Windows Server 2003

Aby określić wersję zainstalowanego pakietu językowego oraz aby ustalić, czy dla tego pakietu zainstalowano aktualizacje lub dodatki Service Pack, użyj funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Aby określić wersję zainstalowanego pakietu językowego, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij aplet Dodaj lub usuń programy.
  3. Kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.
  4. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij pakiet językowy Office 2007.
  5. Kliknij łącze Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej, aby określić wersję zainstalowanego pakietu językowego.
 2. Aby sprawdzić aktualizacje lub dodatki Service Pack zainstalowane dla pakietu językowego, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij aplet Dodaj lub usuń programy.
  3. Kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.
  4. Kliknij pole wyboru Pokaż aktualizacje, aby je zaznaczyć.
  5. Na liście aktualnie zainstalowanych programów zlokalizuj pakiet językowy Office 2007. Wszystkie aktualizacje lub dodatki Service Pack zainstalowane dla pakietu językowego są wymienione pod tym pakietem.

System Windows Vista

Aby określić wersję zainstalowanego pakietu językowego oraz aby ustalić, czy dla tego pakietu zainstalowano aktualizacje lub dodatki Service Pack, użyj funkcji Programy w Panelu sterowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Aby określić wersję zainstalowanego pakietu językowego, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij przycisk Programy.
  3. Kliknij pozycję Programy i funkcje.
  4. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij pakiet językowy Office 2007.
  5. Kliknij przycisk Organizuj, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij polecenie Okienko szczegółów.
  6. Sprawdź zawartość okienka szczegółów u dołu okna Programy i funkcje, aby określić wersję zainstalowanego pakietu językowego.
 2. Aby sprawdzić aktualizacje lub dodatki Service Pack zainstalowane dla pakietu językowego, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij przycisk Programy.
  3. Kliknij pozycję Programy i funkcje.
  4. W okienku Zadania kliknij polecenie Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
  5. Wszystkie aktualizacje lub dodatki Service Pack zainstalowane dla pakietu językowego są wymienione pod tym pakietem.

Metoda 2: Użyj skryptu programu Microsoft Visual Basic for Applications

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to także, ale nie ograniczając się do tego zapisu, gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą, wyjaśniając funkcję konkretnej procedury. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb użytkownika.
Aby określić informacje o wersji pakietu językowego w wersji dla pakietu Office 2007, można użyć przykładowego skryptu programu Visual Basic for Applications podanego w tej metodzie. Przykładowy skrypt programu Visual Basic wysyła do programu Instalatora systemu Windows kwerendę o podanie wersji zainstalowanych produktów.

Aby określić wersję pakietu językowego, należy użyć skryptu programu Visual Basic, jeżeli pakiet językowy został rozmieszczony przez skopiowanie plików pakietu językowego do obrazu źródłowego programu, który został zainstalowany.

Tej metody należy użyć na przykład w sytuacji, gdy pliki pakietu językowego zostały skopiowane do folderu Aktualizacje w obrazie źródłowym pakietu Microsoft Office Enterprise 2007. Pakiet językowy zainstalowany w ten sposób nie jest wymieniony oddzielnie w oknie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Aby określić informacje o wersji zainstalowanego pakietu językowego przy użyciu skryptu programu Visual Basic, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Notatnik.
 2. Skopiuj i wklej następujący przykładowy skrypt programu Visual Basic do Notatnika.
  Set oWI = CreateObject("WindowsInstaller.Installer")For Each prod In oWI.Products  If UCase(Right(prod, 7)) = "0FF1CE}" Then _      sOutput = sOutput & prod & vbTab & _               oWI.ProductInfo(prod, "VersionString") & vbTab & _               oWI.ProductInfo(prod, "ProductName") & vbCrLfNextwscript.echo sOutput
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. Zapisz skrypt jako plik tekstowy o nazwie „Off2007Ver.vbs” , a następnie zamknij Notatnik.
 4. Kliknij dwukrotnie plik Off2007Ver.vbs.

  W zależności od liczby zainstalowanych programów pakietu Office 2007 i zainstalowanych pakietów językowych przykładowy skrypt programu Visual Basic może utworzyć po uruchomieniu długą listę wyświetlaną w oknie dialogowym. Aby ułatwić przeglądanie informacji o wersji, zalecane jest użycie polecenia wiersza polecenia do utworzenia wyjściowego pliku tekstowego zawierającego informacje o wersji.

  Aby utworzyć wyjściowy plik tekstowy, wykonaj następujące kroki:
  1. Wykonaj jedną z następujących procedur:
   • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
   • W systemie Windows Vista klikaj kolejno przycisk Startprzycisk Start, polecenia Wszystkie programy i Akcesoria, prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   Cscript.exe ścieżka1\Off2007Ver.vbs > ścieżka2\Off2007Ver.txt
   Uwaga: W tym poleceniu ścieżka1 i ścieżka2 to odpowiednio symbole zastępcze ścieżek folderu zawierającego plik Off2007Ver.vbs oraz folderu, w którym ma być zapisany plik Off2007Ver.txt.
Informacje o wersji pakietu językowego podawane przez przykładowy skrypt programu Visual Basic zawierają w pierwszej kolumnie identyfikator GUID kodu produktu, a następnie wersję produktu i nazwę produktu.

Poniższe informacje to przykładowe informacje o wersji pakietu językowego podawane przez przykładowy skrypt programu Visual Basic:
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7Copyright (C) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office Enterprise 2007{90120000-0051-0000-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office Visio Professional 2007{90120000-00A1-0410-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Italian) 2007{90120000-00A1-0401-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Arabic) 2007{90120000-00A1-0411-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Japanese) 2007{90120000-00A1-0402-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007{90120000-00A1-0412-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Korean) 2007{90120000-00A1-0422-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Ukrainian) 2007{90120000-00A1-0413-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007{90120000-00A1-0404-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Traditional)) 2007{90120000-00A1-0804-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Simplified)) 2007{90120000-00A1-0C04-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Traditional)) 2007{90120000-00A1-0414-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Norwegian (Bokm†l)) 2007{90120000-00A1-0424-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Slovenian) 2007{90120000-00A1-0405-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Czech) 2007
Aby uzyskać więcej informacji na temat schematu numerowania identyfikatorów GUID kodów produktu w różnych wersjach pakietu Office 2007, programach i narzędziach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928516 Opis schematu numerowania identyfikatorów GUID kodów produktów w pakietach Office 2007 i programach tych pakietów
Aby uzyskać informacje na temat sposobu rozmieszczania wielu języków systemu Office 2007, zobacz temat „Customize a multilanguage deployment of the 2007 Office system” (Dostosowywanie rozmieszczenia wielu języków systemu Office 2007) w zestawie Office 2007 Resource Kit. W tym celu odwiedź następującą witrynę sieci Web Microsoft TechNet: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja produktu Office 2007 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928116 Jak ustalić, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana
office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 access2007 access2k7 access12 acc2007 acc2k7 acc12 excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 infopath2007 infopath2k7 infopath12 inf2007 inf2k7 inf12 onenote2007 onenote2k7 onenote12 on2007 on2k7 on12 outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 publisher2007 publisher2k7 publisher12 pub2007 pub2k7 pub12 spd2007 spd2k7 spd12 visio2007 visio2k7 visio12 vso2007 vso2k7 vso12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12
Właściwości

Identyfikator artykułu: 945598 — ostatni przegląd: 03/25/2008 19:13:41 — zmiana: 1.2

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Language Pack 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Multi-Language Pack 2007

 • kbmui kbexpertisebeginner kbhowto KB945598
Opinia