Brak punktów przywracania systemu i kopii plików w tle po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista

Symptomy
Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista istniejące punkty przywracania systemu mogą przestać być dostępne. Ponadto kopie plików w tle mogą zostać usunięte podczas instalacji dodatku Service Pack.

Uwaga: Aby wyświetlić kopie pliku w tle, kliknij plik prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Poprzednie wersje.
Przyczyna
Ten problem występuje po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista na komputerze z niedostateczną ilością wolnego miejsca na dyskach. Podczas próby zainstalowania tego dodatku Service Pack na komputerze z niedostateczną ilością wolnego miejsca na dyskach proces instalacji zwalnia miejsce na dyskach, usuwając istniejące punkty przywracania systemu i tworząc jeden nowy punkt przywracania systemu.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zwolnić dodatkową ilość miejsca na dysku przed próbą zainstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Im większa ilość wolnego miejsca jest dostępna podczas instalowania dodatku Service Pack, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo usunięcia istniejących punktów przywracania i kopii plików w tle.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zwalniania miejsca na dyskach w systemie Windows Vista, skorzystaj z Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows Vista. Aby wyświetlić Pomoc i obsługę techniczną systemu Windows Vista, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
  2. W polu Wyszukaj wpisz oczyszczanie dysku, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Więcej informacji
Jeżeli brak miejsca na dyskach komputera powoduje usunięcie istniejących punktów przywracania systemu podczas instalacji dodatku Service Pack przy użyciu witryny Windows Update, nowy punkt przywracania systemu jest tworzony bezpośrednio przed zainstalowaniem tego dodatku Service Pack.

Ten nowy punkt przywracania systemu odzwierciedla stan systemu po zainstalowaniu plików wymaganych przez dodatek Service Pack, ale przed zainstalowaniem tego dodatku. Nie zawsze można więc przywrócić stan, w którym komputer znajdował się przed rozpoczęciem instalacji tego dodatku Service Pack.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
936330 Jak uzyskać informacje o wersji dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 945681 — ostatni przegląd: 04/07/2008 19:56:45 — zmiana: 1.2

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB945681
Opinia