Komunikat o błędzie podczas próby zapisania pliku w programie PowerPoint 2007 lub PowerPoint 2003: Typ pliku, który próbujesz zapisać, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Próba zapisania pliku w formacie programu Microsoft Office PowerPoint kończy się niepowodzeniem. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Typ pliku, który próbujesz zapisać, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.
Przyczyna
Ten problem może występować w sytuacji, gdy administrator ograniczył typy plików, które można zapisywać w programie Microsoft Office PowerPoint 2007 lub Microsoft Office PowerPoint 2003. Administrator może ustawić klucz rejestru, który ogranicza tę funkcję.

Administrator może ustawić klucz rejestru dla programu PowerPoint 2007 za pomocą szablonów administracyjnych systemu Microsoft Office 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję „PowerPoint 2007” w sekcji „Więcej informacji” .

Po zainstalowaniu aktualizacji 933669 w programie PowerPoint 2003 administrator może ograniczać typy plików, które można otwierać i zapisywać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję „PowerPoint 2003” w sekcji „Więcej informacji” .
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod:
 • Zapisz plik w innym formacie.
 • Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zmienić ustawienia rejestru.
Więcej informacji

Program PowerPoint 2007

Następująca tabela zawiera wartości DWORD, które administrator może dodać do rejestru w celu ograniczenia określonych typów plików przy użyciu podklucza
FileSaveBlock
. Ponadto poniższa tabela zawiera odpowiednie ograniczone typy plików.
Wartość DWORDOgraniczone typy plików
OpenXmlFiles.pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppsx, .ppsm, .ppam, .thms, .xml
BinaryFiles.ppt, .pot, .pps, .ppa
HtmlFiles.mht, .mhtml, .html, .htm
Konspekty.rtf
GraphicFilters.jpg, .png, .tif, .bmp, .wmf, .emf
Uwagi:

Program PowerPoint 2003

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Administrator może ograniczyć typy plików, które można otwierać lub zapisywać w programie PowerPoint 2003. W oryginalnym wydaniu pakietu Office 2003 nie było takiej możliwości. Aktualizacja 933669 dodaje ją. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji 933669, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
933669 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu PowerPoint 2003: 8 maja 2007

Aby ograniczyć typy plików, które można otwierać lub zapisywać w programie PowerPoint 2003, administrator może użyć jednej z następujących metod:
 • Za pomocą zaktualizowanych szablonów administracyjnych pakietu Office 2003 administrator może skonfigurować rejestr na komputerze klienckim.
 • Administrator może zmodyfikować rejestr, dodając klucz rejestru na komputerze klienckim. Aby pobrać szablon administracyjny (ADM) pakietu Office 2003 z dodatkiem Service Pack 3, pakiety OPA i aktualizację usługi Wyjaśniania Tekstu (Explain Text Update), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Następująca tabela zawiera wartości DWORD, które administrator może dodać do rejestru w celu ograniczenia określonych typów plików przy użyciu podklucza
FileSaveBlock
. Ponadto poniższa tabela zawiera odpowiednie ograniczone typy plików.
Wartość DWORDOgraniczone typy plików
BinaryFiles.ppt, .pot, .pps, .ppa
HtmlFiles.mht, .mhtml, .html, .htm
Konspekty.rtf
KonwerteryTa zasada zapobiega zapisywaniu prezentacji programu PowerPoint zapisanych za pomocą konwerterów innych firm lub pakietu zgodności pakietu Office.
FilesBeforePowerPoint97Te zasady zapobiegają zapisywaniu plików utworzonych w programach starszych niż Microsoft PowerPoint 97, o typach plików .ppt, .pot, .pps i .ppa.
GraphicFilters.jpg, .png, .tif, .bmp, .wmf, .emf
Aby włączyć ustawienia podklucza
FileSaveBlock
, wykonaj następujące kroki:
 1. Zakończ działanie programu PowerPoint 2003.
 2. Zainstaluj aktualizację 933669, jeżeli nie jest zainstalowana.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zlokalizuj, a następnie kliknij jeden z następujących podkluczy:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock
  Jeżeli podklucz
  FileSaveBlock
  nie istnieje, wykonaj następujące kroki, aby go utworzyć:
  1. Kliknij podklucz Security.
  2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  3. Wpisz tekst FileSaveBlock, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz wartość DWORD dla typów plików, które chcesz ograniczyć, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz HtmlFiles, aby ograniczyć następujące typy plików:
  • .mht
  • .mhtml
  • .html
  • .htm
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD wpisaną w kroku 6, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Aby zamknąć Edytor rejestru, kliknij polecenie Zakończ w menu Plik.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922847 W programie PowerPoint 2007 lub PowerPoint 2003 podczas próby otwarcia lub zapisania pliku, który został zablokowany przez zasady rejestru, pojawia się komunikat o błędzie
powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11
Właściwości

Identyfikator artykułu: 945799 — ostatni przegląd: 01/11/2008 15:38:32 — zmiana: 1.1

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kberrmsg kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB945799
Opinia