Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 11 grudnia 2007 roku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego są dostarczane narzędzia do wykrywania i zalecenia dotyczące wdrażania wszystkich aktualizacji. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. W tych zaleceniach uwzględniono korzystanie z takich narzędzi, jak Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Microsoft Systems Management Server (SMS) i Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT).
WPROWADZENIE
W tym artykule zamieszczono wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanej 11 grudnia 2007 roku.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Aktualizacje zabezpieczeń wydane 11 grudnia 2007 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wyjątki uwzględniono na poniższej liście. Na liście uwzględniono również produkty obsługiwane przez poszczególne witryny sieci Web.
 • Witryna Microsoft Windows Update
  • Systemy Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista
 • Witryna Microsoft Update
  • Programy Internet Security and Acceleration Server 2004 i Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Programy Microsoft Exchange 2000, Exchange 2003 i Exchange 2007
  • Pakiety Microsoft Office XP i Office 2003 oraz system Microsoft Office 2007
  • Program Microsoft SQL Server 2005
  • Systemy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista
 • Witryna Office Update
  • Pakiety Office 2000, Office XP i Office 2003 oraz system Microsoft Office 2007
 • Witryna Mactopia
  • Pakiet Office 2001 dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office 2004 dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office w wersji X dla komputerów Macintosh
Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA w wersji 2.0.1

Użytkownicy, którzy wykrywają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programu Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0.1, mogą wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 11 grudnia 2007 roku. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
 • W tym miesiącu nie ma żadnych wyjątków.
Uwagi:
 • Narzędzie MBSA w wersji 1.2.1 nie jest już obsługiwane i nie będzie wykrywać aktualizacji zabezpieczeń wydanych później niż w październiku 2007.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie jest obsługiwane w systemie Windows Vista. Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 obsługuje natomiast zdalne skanowanie komputerów, na których działa system Windows Vista.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  931943 Obsługa narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w systemie Windows Vista

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Windows Server Update Services (WSUS)

Użytkownicy wykrywający i wdrażający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą narzędzi WSUS 2.0 lub WSUS 3.0 mogą wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 11 grudnia 2007 roku. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
 • W tym miesiącu nie ma żadnych wyjątków.
Uwaga: Program SUS 1.0 z dodatkiem Service Pack 1 nie jest już obsługiwany i nie będą dla niego opracowywane aktualizacje zabezpieczeń.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem Security Update Inventory Tool (SUIT) lub programu SMS 2003 z narzędziem Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Użytkownicy wykrywający i wdrażający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem SUIT, programu SMS 2003 z narzędziem SUIT lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU mogą wykryć i wdrożyć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 11 grudnia 2007 roku.Wyjątki uwzględniono na poniższej liście:
 • Aktualizacja zabezpieczeń 942624 (MS07-063) — Narzędzie SUIT programu SMS nie obsługuje tej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 941568 (MS07-064) — Narzędzie SUIT programu SMS obsługuje część tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczoną dla programu DirectX 7.0 wówczas, gdy jest używane narzędzie ESUIT.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 943078 (MS07-066) — Narzędzie SUIT programu SMS nie obsługuje tej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 941569 (MS07-068) — Narzędzie SUIT programu SMS obsługuje część tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Windows Media Player 11 wówczas, gdy jest używane narzędzie ESUIT.
Uwaga: Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje systemu Windows Vista, żadnej wersji x64 systemu Windows ani systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami Itanium.

Aby uzyskać narzędzie ESUIT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletynSkładnikWitryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateNarzędzie MBSA 2.0.1Programy WSUS 2.0 i WSUS 3.0Narzędzie Security Update Inventory Tool programu SMSProgram SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanie
942624MS07-063SMBNie dotyczy TakTakTakTakNieTak
941568MS07-064DirectXNie dotyczy TakTakTakTakCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SMSTak
937894MS07-065Kolejkowanie wiadomości (MSMQ)Nie dotyczy TakTakTakTakTakTak
943078MS07-066JądroNie dotyczy TakTakTakTakNieTak
944653MS07-067MacroVisionNie dotyczy TakTakTakTakTakTak
941569 lub 944275MS07-068WMFNie dotyczy TakTakTakTakCzęściowo, zobacz sekcję dotyczącą programu SMSTak
942615MS07-069Program Windows Internet ExplorerNie dotyczy TakTakTakTakTakTak
Uwaga: Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

W tym miesiącu nie ma ponownych wydań.

Często zadawane pytania

P1: Jakie kroki podejmuje firma Microsoft w celu dostarczenia wskazówek dotyczących sposobu wdrażania tych aktualizacji?

O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemu do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisję internetową dla tej aktualizacji zabezpieczeń zaplanowano na 12 grudnia 2007 roku o godzinie 11:00. (czas pacyficzny). Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:P2: Czy można użyć narzędzia MBSA w celu określenia, czy te aktualizacje są wymagane?

O2: Tak, używając narzędzia MBSA w wersji 2.0.1, można w pełnym zakresie wykrywać wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 11 grudnia 2007 roku.Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895660 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 jest dostępne
Jeśli zainstalowano dowolny program spośród wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” biuletynu zabezpieczeń wspomnianego w związanym z nim artykule, konieczne może okazać się ręczne określenie, czy instalacja określonej aktualizacji zabezpieczeń jest wymagana. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Q3: Czy można użyć programu SMS w celu ustalenia, czy aktualizacje są wymagane?

O3:
Tak. Program SMS ułatwia wykrywanie i wdrażanie tych aktualizacji zabezpieczeń. Program SMS 2.0 z narzędziem SUIT i program SMS 2003 z narzędziem SUIT używają do wykrywania technologii programu MBSA w wersji 1.2.1. W przypadku programów SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT obowiązują zatem ograniczenia podobne do określonych dla narzędzia MBSA w wersji 1.2.1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Narzędzia SUIT wraz z narzędziem ESUIT są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w systemie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft.Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń narzędzia SUIT, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Program SMS 2.0 z narzędziem SUIT i program SMS 2003 z narzędziem SUIT używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń mogą używać także narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 946165 — ostatni przegląd: 01/16/2015 10:14:34 — zmiana: 2.1

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbsecbulletin KB946165
Opinia