Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Wskazówki dotyczące migrowania danych profilów użytkowników mobilnych do systemu Windows Vista lub Windows Server 2008

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano pomocnicze wskazówki dotyczące migrowania danych profilów użytkowników mobilnych do systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 w środowisku usługi Active Directory z następujących systemów operacyjnych:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
W tym artykule opisano również dwie metody migrowania danych profilów użytkowników mobilnych do systemu Windows Vista lub Windows Server 2008.
Więcej informacji
Zgodnie z ogólną zasadą profile użytkowników tworzone dla użytkowników w systemach Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 i profile użytkowników tworzone dla użytkowników w systemach Windows Vista lub Windows Server 2008 są wzajemnie niezgodne. Przyczyną niezgodności tych profilów jest różnica w projekcie profilu użytkownika. Danych dostępnych w profilu użytkownika mobilnego w systemach Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 można jednak używać w systemach Windows Vista lub Windows Server 2008.

W tym artykule opisano dwie metody umożliwiające udostępnianie danych profilu użytkownika mobilnego systemów Windows XP lub Windows Server 2003 w systemach Windows Vista lub Windows Server 2008. Te metody umożliwiają migrację danych profilu użytkownika mobilnego do nowego formatu profilu użytkownika w wersji 2 w celu wykorzystania na komputerach, na których jest uruchomiony system Windows Vista lub Windows Server 2008.

Metoda 1: Użycie narzędzia migracji stanu użytkownika w celu migracji danych profilu do nowego formatu (tylko system Windows Vista)

Firma Microsoft zaleca użycie narzędzia migracji stanu użytkownika (USMT, User State Migration Tool) w celu migracji danych profilu w następujących scenariuszach:
 • Profile użytkowników mobilnych lub funkcja przekierowania folderu nie są używane.
 • Konieczne jest umożliwienie korzystania z zaawansowanych funkcji migracji danych profilów użytkowników z komputerów z systemem Windows 2000 lub Windows XP do komputerów z systemem Windows Vista.
Uwaga: Narzędzie migracji stanu użytkownika nie funkcjonuje w systemie Windows Server 2008.

Można w dużym stopniu dostosowywać narzędzie USMT i korzystać z wielu funkcji zapewniających bardzo precyzyjną kontrolę danych migrowanych do nowych profilów. Narzędzie USMT może migrować nie tylko dane plików, ale również ustawienia rejestru, ustawienia aplikacji oraz większość ustawień i preferencji systemu operacyjnego.

Narzędzie USMT obecnie obsługuje tylko migrację profilów między pojedynczymi komputerami. Narzędzie USMT nie może więc aktualizować profilów przechowywanych w centralnej lokalizacji. Ponadto narzędzie USMT można uruchamiać tylko na klienckich stacjach roboczych. Nie można więc korzystać z narzędzia USMT, jeżeli użytkownicy logują się do farmy serwerów terminali. Aby migrować profile mobilne przy użyciu narzędzia USMT, wykonaj następujące kroki:
 1. Po pierwsze uruchom narzędzie w odniesieniu do lokalnie przechowywanej kopii profilu.
 2. Następnie zaloguj się do komputera, na którym znajduje się zmigrowany profil, w celu aktualizacji centralnej kopii profilu przy użyciu zmigrowanych danych.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia USMT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 2: Użycie funkcji Przekierowanie folderu do udostępnienia danych między profilami użytkowników w wersji 1 i 2

Uwaga: Ta metoda umożliwia tylko migrację danych. Ustawienia i preferencje pulpitu, takie jak tapeta, nie są migrowane ze względu na różnice w systemach operacyjnych.

Aby użyć funkcji Przekierowanie folderu do udostępnienia danych między profilami użytkowników w wersji 1 i 2, wykonaj następujące kroki:
 1. Upewnij się, że ścieżka profilu mobilnego dla użytkownika jest zdefiniowana na karcie Profil okna dialogowego Właściwości dla konta użytkownika. To okno dialogowe jest wyświetlane w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

  Uwaga: Profile użytkowników tworzone w systemach Windows Vista lub Windows Server 2008 są niezgodne z profilami użytkowników tworzonymi w systemach Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003. Podczas logowania użytkownika do komputera, na którym jest uruchomiony system Windows Vista lub Windows Server 2008, tworzony jest nowy profil użytkownika o nazwie <nazwa_użytkownika>.V2. Jest to folder, w którym znajduje się profil systemu Windows Vista lub Windows Server 2008. Jeżeli ten folder nie istnieje lub nie zostanie utworzony, użytkownicy nie będą mogli zapisywać swoich profilów na komputerach z systemami Windows Vista i Windows Server 2008.
 2. Aby skonfigurować zasady przekierowania folderu na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003, należącym do środowiska usługi Active Directory, użyj Konsoli zarządzania zasadami grupy (GPMC) do utworzenia lub edytowania obiektu zasad grupy (GPO).
 3. Skonfiguruj obiekt zasad grupy do przekierowania folderów, które chcesz udostępnić między profilami użytkowników i udziałem przekierowania folderu. Należy użyć udziału różniącego się od udziału profilu użytkownika.

  Uwagi
  • Zasady przekierowania folderu znajdują się w węźle User Configuration\Windows Settings\Folder Redirection obiektu zasad grupy.
  • Przekieruj tylko te foldery, które są wymagane dla danego środowiska.
  • Upewnij się, że pole wyboru Udziel użytkownikowi praw wyłączności do folderu <nazwa_przekierowanego_folderu> nie jest zaznaczone na karcie Ustawienia okna dialogowego Właściwości przekierowanego folderu. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, profile użytkowników nie będą mogły udostępniać przekierowanego folderu.
 4. Zapisz zmiany wprowadzone w obiekcie GPO.

  Uwaga: System Windows XP obsługuje przekierowanie folderu, ale nie wszystkie foldery w profilu użytkownika będą dostępne do przekierowania. Jeżeli konsola GPMC jest używana do konfigurowania przekierowania folderu w obiekcie zasad grupy na komputerze z systemem Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, następujący plik jest tworzony w folderze odpowiedniego obiektu zasad grupy w folderze SYSVOL:
  Fdeploy.ini
  Następująca domyślna nazwa pliku jest tworzona dla przekierowania folderu podczas używania konsoli GPMC do edytowania obiektu zasad grupy z systemu Windows Vista lub Windows Server 2008:
  Fdeploy1.ini
  Jeżeli w pierwszej kolejności zostanie włączone przekierowanie folderu w obiekcie zasad grupy przy użyciu systemu Windows Vista lub Windows Server 2008, a następnie użytkownik usiłuje skorzystać z funkcji przekierowania folderu w systemie Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, funkcja przekierowania folderu nie działa. Ta funkcja nie działa, ponieważ systemy Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 nie rozpoznają pliku Fdeploy1.inf. W tym wypadku należy najpierw edytować obiekt zasad grupy przy użyciu wersji konsoli GPMC przeznaczonej dla systemu Windows XP lub Windows Server 2003 przed edytowaniem obiektu zasad grupy przy użyciu systemu Windows Vista lub Windows Server 2008.

  Jeżeli jednak użytkownik zaznaczy pole wyboru Zastosuj także zasady przekierowywania do systemów operacyjnych Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP i Windows Server 2003, konsola GPMC tworzy dla obiektu zasad grupy zarówno plik Fdeploy1.ini, jak i plik Fdeploy.ini. W tym wypadku edytowanie obiektu zasad grupy w pierwszej kolejności przy użyciu wersji konsoli GPMC przeznaczonej dla systemu Windows XP lub Windows Server 2003 nie jest konieczne. Ta opcja jest przeznaczona dla folderów, które są dostępne do przekierowania tylko w profilach użytkowników zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2. Należy również upewnić się, że obiekt zasad grupy zawiera ustawienia zasad przekierowania, które są skonfigurowane tylko dla folderów zgodnych z profilami użytkowników zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2.
 5. Użyj konsoli GPMC na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008, należącym do środowiska usługi Active Directory, i edytuj obiekt GPO utworzony lub edytowany w kroku 2.
 6. Zapoznaj się z ustawieniami przekierowania folderu zdefiniowanymi dla folderów przekierowanych w obiekcie zasad grupy.

  Uwagi
  • Koniecznie kliknij pole wyboru Zastosuj także zasady przekierowywania do systemów operacyjnych Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP i Windows Server 2003 na karcie Ustawienia okna dialogowego Właściwości każdego przekierowanego folderu, aby je zaznaczyć.
  • Upewnij się, że pole wyboru Udziel użytkownikowi praw wyłączności do folderu <nazwa_przekierowanego_folderu> nie jest zaznaczone na karcie Ustawienia okna dialogowego Właściwości przekierowanego folderu. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, profile użytkowników nie będą mogły udostępniać danych przekierowanego folderu.
 7. Po wprowadzeniu zmian w kroku 6 dane z oryginalnego profilu użytkownika będą pojawiać się wewnątrz folderu w nowym profilu użytkownika w wersji 2.

  Uwaga: Jeżeli konieczne jest przekierowanie folderów, które są dostępne w systemach Windows Vista lub Windows Server 2008, ale nie są dostępne w systemach Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, należy utworzyć drugi obiekt GPO. Następnie można edytować obiekt GPO przy użyciu wersji konsoli GPMC przeznaczonej dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 w celu przekierowania dodatkowych folderów w wersji 2 do profilu użytkownika w wersji 1.
Uwaga: Konsola GPMC nie jest dostępna w systemie Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1. Aby zmodyfikować obiekty GPO, jeżeli używane są komputery z systemem Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 w środowisku usługi Active Directory, należy użyć zaktualizowanej wersji konsoli GPMC. Można również użyć zaktualizowanej wersji narzędzi do edycji obiektów GPO, dostępnych w zestawie RSAT (Remote Server Administration Tools) dla systemu Windows Vista.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących profilów użytkowników w wersji 2 oraz różnic między profilami użytkowników w wersji 1 i 2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zalecanych kroków i najważniejszych wskazówek związanych z zarządzaniem profilami użytkowników mobilnych, przeczytaj dokument „Managing Roaming User Data Deployment Guide” . Aby pobrać ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Konsoli zarządzania zasadami grupy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947025 — ostatni przegląd: 03/25/2008 18:54:20 — zmiana: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB947025
Opinia