MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń składników sieci Web pakietu Office XP w pakiecie Office XP: 11 sierpnia 2009

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft w trakcie uruchamiania programu pakietu Microsoft Office XP. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft program pakietu Office XP może nie zostać uruchomiony.
  • Jeśli zaktualizowano komputer, na którym był zainstalowany program Microsoft FrontPage 2002 lub Microsoft Office FrontPage 2003, do poziomu pakietu Microsoft Office System 2007 i nie usunięto programu FrontPage, program ten może być nadal zainstalowany. Program FrontPage zawiera składniki sieci Web pakietu Office. Z tego powodu na zaktualizowanym w ten sposób komputerze składniki sieci Web pakietu Office mogą być nadal zainstalowane. W takim przypadku ta aktualizacja zabezpieczeń powinna zostać zainstalowana.

    Informacje o zainstalowanych produktach można sprawdzić za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy (w systemie Windows XP) lub za pomocą elementu Programy i funkcje (w systemach Windows Vista i Windows 7). Składniki sieci Web pakietu Office (Office Web Components) mogą nie być wymienione na liście zainstalowanych produktów. Jeśli jednak jest wymieniony program FrontPage, składniki sieci Web pakietu Office mogą być zainstalowane. W takim przypadku ta aktualizacja zabezpieczeń powinna zostać zainstalowana.

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office XP. Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office XP.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
932031 MS08-017: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla składników sieci Web pakietu Office XP: 11 marca 2008
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Msowc.dll9.0.0.89773,045,24817-Jun-200920:07
Owc10.dll10.0.6854.07,255,87217-Jun-200920:10
officexp office2002 office2k2 offxp off2002 off2k2 projectxp project2002 project2k2 prjxp prj2002 prj2k2 aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos składniki owc poprawka wydajność zabezpieczenia stabilność aktualizacja web xp office 2002
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947320 — ostatni przegląd: 08/20/2009 15:03:01 — zmiana: 1.0

Microsoft Office XP Web Components, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition

  • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB947320
Opinia