Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2003, 11 marca 2008

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Ta aktualizacja została wydana w marcu 2008 roku.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą uprzednio wydaną aktualizację:
944941 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2003, 12 lutego 2008

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby pobrać tę aktualizację oraz uzyskać instrukcje dotyczące instalacji i strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera pliki, których wersje wymieniono w poniższej tabeli.
Nazwa pliku Wersja Rozmiar Data Godzina
Outlfltr.dat 1.4.6211.1418 3 612 656 12-lut-2008 1:32
Outlfltr.dll 1.4.3504.0 307 440 04-lis-2005 20:36
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby ustalić, które wersje plików są zainstalowane na komputerze, wykonaj następujące kroki odpowiednio do sytuacji.
System Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij przycisk Wyszukiwanie zaawansowane.
 3. W polu Lokalizacja kliknij pozycję Lokalne dyski twarde.
 4. W polu Nazwa wpisz ciąg Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Na liście plików kliknij prawym klawiszem Outlfltr.dat, później kliknij Właściwości.
 6. Na karcie Ogólne sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.
Windows XP
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga: jeśli zostanie uruchomione Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym klawiszem Outlfltr.dat, później kliknij Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Ta aktualizacja składa się z pełnego pliku Instalatora Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. Następujący plik msp jest rozpowszechniany w tej aktualizacji:
Outlfltr.msp

Informacje dla administratorów dotyczące ponownego instalowania określonych składników

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownego buforowania i ponownego instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich można uruchomić polecenie w wierszu polecenia, zawierające właściwość REINSTALL=[ lista funkcji ]. Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Outlook 2003 z obrazu administracyjnego.

W przypadku tej aktualizacji wartość [lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów z poprawionego obrazu administracyjnego), w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić ten temat, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Usługa Office System TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
2003 patch security stability update critical office Office Outlook
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947944 — ostatni przegląd: 01/16/2015 10:03:43 — zmiana: 1.3

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003presp4fix kbexpertisebeginner kbdownload kbfix kbqfe KB947944
Opinia