Jak używać mechanizmu ograniczania przepustowości do kontrolowania wydajności sieci w systemie Windows Vista

Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że w razie wystąpienia problemu znany jest sposób przywrócenia rejestru. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób używania mechanizmu ograniczania przepustowości do kontrolowania wydajności sieci na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Vista.
Więcej informacji

Ruch związany z multimediami

Przetwarzanie pakietów sieciowych na komputerze jest zadaniem związanym z intensywnym korzystaniem z zasobów. W przypadku łączy o dużej przepustowości ruch sieciowy powoduje zużycie jeszcze większej ilości zasobów systemowych. Ponadto w przypadku programów multimedialnych wymagane jest przestrzeganie harmonogramu czasowego i priorytetów dostępu do zasobów procesora.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania z uwzględnieniem priorytetów dla programów multimedialnych, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developers Network) w sieci Web:

Mechanizm ograniczania przepustowości systemu Windows

Programy multimedialne wymagają większej ilości zasobów, dlatego stos sieciowy systemu Windows implementuje mechanizm ograniczania przepustowości w celu obniżenia poziomu przetwarzania ruchu sieciowego niezwiązanego z multimediami do 10 pakietów w ciągu milisekundy.

Mechanizm ograniczania przepustowości jest uaktywniany tylko podczas korzystania z programów multimedialnych wymagających przestrzegania harmonogramu czasowego. Ten mechanizm ograniczania przepustowości może być jednak przyczyną zmniejszenia wydajności sieci podczas aktywnego odtwarzania multimediów. To zmniejszenie wydajności może z dużym prawdopodobieństwem występować tylko w przypadku sieci o dużej szybkości transmisji danych, które są nasycone do maksymalnej pojemności.

Jak zwiększyć wydajność sieci w systemie Windows Vista

Ostrzeżenie: Błędy popełnione podczas modyfikowania rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody mogą być przyczyną poważnych problemów. W przypadku tych problemów może być wymagane ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

W okolicznościach, w których następuje zmniejszenie wydajności sieci, można kontrolować tempo ograniczania przepustowości w celu zwiększenia wydajności sieci w systemie Windows Vista. Należy jednak wykonywać tę czynność z rozwagą, ponieważ może ona wpływać na jakość odtwarzania multimediów.

Aby skonfigurować tempo ograniczania przepustowości, należy zmienić wartość wpisu rejestru NetworkThrottlingIndex w następującym podkluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\

Nazwa : NetworkThrottlingIndex
Typ wartości : DWORD
Dane wartości : Od wartości całkowitej 1 do 70 (dziesiętnie)

Domyślnie ustawiona jest wartość wpisu rejestru NetworkThrottlingIndex równa 10. Jeżeli wpis rejestru NetworkThrottlingIndex nie istnieje, zachowanie jest podobne do zachowania domyślnego. Ograniczanie przepustowości sieci można całkowicie wyłączyć, ustawiając wartość FFFFFFFF (szesnastkowo). Należy ponownie uruchomić komputer po zmianie wartości wpisu rejestru NetworkThrottlingIndex.

Ważne: Prawdopodobieństwo zmniejszenia wydajności sieci w większości typowych scenariuszy korzystania z Internetu przy użyciu połączeń szerokopasmowych w przypadku wartości domyślnej jest niewielkie. Firma Microsoft zaleca korzystanie z mechanizmu ograniczania przepustowości tylko po dokładnym zapoznaniu się z zależnościami między jakością odtwarzania plików multimedialnych i wydajnością sieci.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948066 — ostatni przegląd: 05/20/2008 16:53:59 — zmiana: 1.0

Windows Vista Service Pack 1

  • kbinfo kbperformance kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_latencyperformance kbexpertiseadvanced kbhowto KB948066
Opinia