Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-040: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 QFE i MSDE 2000: 8 lipca 2008

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-040. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja może mieć następujący wpływ na programy Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 oraz ISA Server 2006:
 • Usługa MSSQL$MSFW jest zatrzymywana, a następnie uruchamiana ponownie podczas aktualizowania skojarzonych wystąpień bazy danych. Ta akcja jest wykonywana, jeśli na komputerze z programem ISA Server jest zainstalowany program Microsoft SQL Server 2000 lub Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000). Ta akcja powoduje również zatrzymanie usługi Zapora systemu Windows. W związku z tym Instalator programu SQL Server próbuje przywrócić stan usługi Zapora systemu Windows sprzed uruchomienia aktualizacji. Ponieważ program instalacyjny aktualizacji nie może sterować usługami na serwerze zdalnym, należy monitorować stan usługi Zapora systemu Windows i w razie potrzeby uruchomić ponownie tę usługę oraz usługi zależne, jeśli w programie ISA Server skonfigurowano rejestrowanie przy użyciu zdalnego programu SQL Server.

  Domyślnie program ISA Server wyłącza łączność z siecią zdalną dla wystąpienia programu MSDE skojarzonego z programem ISA Server (MSSQL$MSFW), aby zapobiec atakom SQL z sieci. Instalator programu ISA Server 2004 instaluje starszą wersję programu MSDE 2000, która nie zawiera dodatku SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4), więc należy uaktualnić ją do wersji z dodatkiem SQL Server 2000 SP4 przed zastosowaniem tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania dodatku SQL Server 2000 SP4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Plik składnika dodatku SQL Server 2000 SP4 dla programu MSDE 2000 ma nazwę SQL2000.MSDE-KB884525-SP4-x86-język.exe. Aby uaktualnić wystąpienie programu MSDE skojarzone z programem ISA Server 2004 do wersji programu MSDE 2000 z dodatkiem SQL Server 2000 SP4, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  setup /upgradesp sqlrun instancename=MSFW /l*v c:\msde2Ksp4.log
  Ważne Instalator dodatku SQL Server 2000 SP4 również zatrzymuje, a następnie próbuje uruchomić ponownie usługę zapory firmy Microsoft. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń ta usługa może jednak nie być uruchamiana poprawnie. W takim przypadku może być konieczne ręczne ponowne uruchomienie tej usługi.
 • Program ISA Server 2006 instaluje program MSDE 2000 z dodatkiem SQL Server 2000 SP4.

  Domyślnie ta aktualizacja zabezpieczeń nie ma wpływu na program ISA Server 2000. W programie ISA Server 2000 można skonfigurować rejestrowanie przy użyciu zdalnego wystąpienia programu SQL Server. Jeśli to wystąpienie programu SQL Server zostanie zaktualizowane, wpływ na program ISA Server 2000 może być taki sam jak w przypadku programów ISA Server 2004 oraz ISA Server 2006. Ponieważ program instalacyjny aktualizacji nie może sterować usługami na serwerze zdalnym, należy monitorować stan usług dotyczących programu ISA Server i w razie potrzeby uruchomić je ponownie.
 • Tej aktualizacji nie można zainstalować za pomocą konta SA.

  Ten problem można obejść przez zainstalowanie tej aktualizacji przy użyciu następującego polecenia:
  SQL2000-KB948111-v8.00.2273-x86x64-ENU.exe /INSTANCENAME=Nazwa /SAPWD=HASŁO

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one zamieniane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Updatelauncher.exe5.2.3790.12888,70420-May-200806:30x86
Spupdsvc.exe6.2.29.025,82428-Nov-200723:10x64
Dtsui.dll2000.80.2273.01,593,34420-May-200806:29x86
Impprov.dll2000.80.2273.0102,40020-May-200806:29x86
Msgprox.dll2000.80.2273.094,20820-May-200806:29x86
Msrpjt40.dll4.10.9424.0188,47320-May-200806:29x86
Mssdi98.dll8.11.50523.0239,10420-May-200806:29x86
Ntwdblib.dll2000.80.2273.0290,81620-May-200806:29x86
Odsole70.dll2000.80.2273.069,63220-May-200806:29x86
Osql.exe2000.80.2273.057,34420-May-200806:29x86
Pfclnt80.dll2000.80.2273.0430,08020-May-200806:29x86
Qrdrsvc.exe2000.80.2273.0192,51220-May-200806:29x86
Replmerg.exe2000.80.2273.0163,84020-May-200806:29x86
Replprov.dll2000.80.2273.0237,56820-May-200806:29x86
Replrec.dll2000.80.2273.0315,39220-May-200806:29x86
Replsub.dll2000.80.2273.0270,33620-May-200806:29x86
Rinitcom.dll2000.80.2273.0278,52820-May-200806:29x86
Semexec.dll2000.80.2273.0856,06420-May-200806:29x86
Semmap.dll2000.80.2273.053,24820-May-200806:29x86
Snapshot.exe2000.80.2273.061,44020-May-200806:29x86
Sqlagent.exe2000.80.2273.0323,58420-May-200806:29x86
Sqldiag.exe2000.80.2273.0118,78420-May-200806:29x86
Sqldmo.dll2000.80.2273.04,362,24020-May-200806:29x86
Sqlfth75.dll2000.80.2273.0102,40020-May-200806:29x86
Sqlservr.exe2000.80.2273.09,183,23220-May-200806:29x86
Sqlsort.dll2000.80.2273.0589,82420-May-200806:29x86
Sqlvdi.dll2000.85.2101.0122,36820-May-200806:29x86
Stardds.dll2000.80.2273.0176,12820-May-200806:29x86
Svrnetcn.dll2000.80.2273.0110,59220-May-200806:29x86
Ums.dll2000.80.2273.035,84020-May-200806:29x86
Xpstar.dll2000.80.2273.0311,29620-May-200806:29x86
Osql.exe2000.80.2039.057,34420-May-200806:30x86
Sqlbootldr.exe1.4.1535.032,76820-May-200806:30x86
Sqlstpcustomdll.dll1.4.1535.03,336,19219-May-200801:21x64
Spupdsvc.exe6.2.29.022,75228-Nov-200723:10x86
Sqlstpcustomdll.dll1.4.1535.02,316,28820-May-200806:30x86

Wszystkie obsługiwane wersje programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP4 dla komputerów z procesorami Itanium

File NameFile VersionFile sizeDateTimePlatform
impprov.dll2000.80.2273.02452483/8/20089:57ia64
MSGPROX.dll2000.80.2273.01889283/8/20089:57ia64
ODSOLE70.dll2000.80.2273.01505283/8/20089:57ia64
OSQL.EXE2000.80.2273.01495043/8/20089:57ia64
PFCLNT80.dll2000.80.2273.011878403/8/20089:57ia64
qrdrsvc.exe2000.80.2273.03568643/8/20089:57ia64
replmerg.exe2000.80.2273.03752963/8/20089:57ia64
REPLPROV.dll2000.80.2273.05391363/8/20089:57ia64
replrec.dll2000.80.2273.07782403/8/20089:57ia64
REPLSUB.dll2000.80.2273.06415363/8/20089:57ia64
rinitcom.dll2000.80.2273.06563843/8/20089:57ia64
semmap.DLL2000.80.2273.01623043/8/20089:57ia64
snapshot.exe2000.80.2273.0911363/8/20089:57ia64
sqlagent.EXE2000.80.2273.010618883/8/20089:54ia64
sqldiag.exe2000.80.2273.03343363/8/20089:57ia64
SQLDMO.dll2000.80.2273.0138603523/8/20089:57ia64
sqlservr.exe2000.80.2273.0250030083/8/20089:57ia64
sqlvdi.dll2000.85.2101.03389443/8/20089:58ia64
SVRNETCN.dll2000.80.2273.04275203/8/20089:58ia64
xpstar.DLL2000.80.2273.08734723/8/20089:58ia64
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948111 — ostatni przegląd: 05/07/2009 11:58:56 — zmiana: 4.0

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB948111
Opinia