Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack, poprawki lub aktualizacji systemu Windows po przeprowadzeniu przywracania systemu w systemie Windows Vista: „0x80071A91”

Symptomy
Po przeprowadzeniu przywracania systemu w systemie Windows Vista nie można zainstalować dodatku Service Pack, poprawki ani aktualizacji systemu Windows. Ponadto może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
80071A91 (ERROR_RM_NOT_ACTIVE)
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ po przeprowadzeniu przywracania systemu dzienniki transakcji typowego systemu plików dziennika (CLFS, Common Log File System) mogły pozostać w stanie niespójności. Jeśli dzienniki transakcji CLFS są w stanie niespójności, mogą wystąpić problemy opisane w sekcji „Symptomy”.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, usuń pliki blf i regtrans-ms z folderu %Windir%\System32\SMI\Store\Machine.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe na liście Programy, kliknij polecenie Uruchom jako administrator, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego polecenia naciśnij klawisz ENTER.
  cd /d %SystemRoot%\System32\SMI\Store\Machine
  attrib -s -h *
  del *.blf
  del *.regtrans-ms
 4. Uruchom ponownie komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera usunięte pliki zostaną ponownie wygenerowane w rejestrze. Te ponownie wygenerowane pliki będą w stanie spójności.


Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
939399 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania aktualizacji na komputerze z systemem Windows Vista przy użyciu witryny Windows Update lub podczas próby utworzenia kopii zapasowej: „Kod 0x8007000b” (strona może być w języku angielskim)
fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948252 — ostatni przegląd: 12/20/2011 17:54:00 — zmiana: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB948252
Opinia