Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak przedłużyć okres próbny systemu Windows Server 2008

Informacje o wersji beta
W tym artykule opisano wersję beta produktu firmy Microsoft. Informacje podane w tym artykule są jakie są i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Odnośnie do tej wersji beta firma Microsoft nie zapewnia żadnej oficjalnej pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dotyczącą wersji beta, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z plikami produktu w wersji beta lub odwiedź witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób przedłużenia (ponownej aktywacji) okresu próbnego systemu Windows Server 2008. Okres próbny jest również zwany „okresem wstępnym dla aktywacji produktu” . Podane tu instrukcje dotyczą dowolnej wersji systemu Windows Server 2008, w tym kopii ewaluacyjnych.
WPROWADZENIE
Ewaluacja oprogramowania Windows Server 2008 nie jest związana z koniecznością aktywacji produktu. Dowolna wersja systemu Windows Server 2008 może zostać zainstalowana bez aktywacji i poddana ewaluacji przez 60 dni. Ponadto 60-dniowy okres próbny można resetować (ponownie aktywować) trzy razy. Ta akcja powoduje przedłużenie oryginalnego 60-dniowego okresu próbnego maksymalnie o 180 dni do całkowitego możliwego okresu ewaluacji 240 dni.

Uwaga: Można resetować 60-dniowy okres próbny, jednak jednorazowo można przedłużyć go maksymalnie o 60 dni. Resetowanie bieżącego 60-dniowego okresu próbnego powoduje utratę pozostałego czasu poprzedniego 60-dniowego okresu próbnego. Aby zmaksymalizować całkowity okres próbny, należy więc poczekać na zakończenie bieżącego 60-dniowego okresu próbnego przed resetowaniem okresu próbnego.
Więcej informacji

Jak zainstalować system Windows Server 2008 bez aktywacji

 1. Uruchom program instalacyjny systemu Windows Server 2008.
 2. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza produktu w celu aktywacji nie wprowadzaj klucza. Kliknij przycisk Nie wówczas, gdy Instalator monituje o potwierdzenie wyboru.
 3. Może zostać wyświetlony monit o wybranie wersji systemu Windows Server 2008, którą chcesz poddać ewaluacji. Wybierz wersję, którą chcesz zainstalować.

  Uwaga: Po zainstalowaniu systemu Windows Server 2008 jego wersję można zmienić tylko w przypadku ponownej instalacji.
 4. Po wyświetleniu monitu przeczytaj warunki ewaluacji w oknie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft, a następnie zaakceptuj warunki.
 5. Po zakończeniu działania programu instalacyjnego systemu Windows Server 2008 rozpoczyna się wstępny 60-dniowy okres próbny. Aby sprawdzić pozostały czas w bieżącym okresie próbnym, uruchom skrypt Slmgr.vbs znajdujący się w folderze System32. Użyj przełącznika -dli do uruchomienia tego skryptu. Polecenie slmgr.vbs -dli wyświetla pozostałą liczbę dni w bieżącym 60-dniowym okresie próbnym.

Jak ręcznie przedłużyć okres próbny

Bezpośrednio przed zakończeniem wstępnego 60-dniowego okresu próbnego można uruchomić skrypt Slmgr.vbs w celu zresetowania okresu próbnego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. Wpisz polecenie slmgr.vbs -dli, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby sprawdzić bieżący stan okresu próbnego.
 3. Aby zresetować okres próbny, wpisz polecenie slmgr.vbs — rearm, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Ponownie uruchom komputer.
Spowoduje to zresetowanie okresu próbnego i uzyskanie dodatkowych 60 dni.

Jak zautomatyzować przedłużanie okresu próbnego

Konieczne może być skonfigurowanie procesu, który automatycznie resetuje okres próbny co 60 dni. Jedną z metod automatyzacji tego procesu jest skorzystanie z Harmonogramu zadań. Można skonfigurować Harmonogram zadań do uruchamiania skryptu Slmgr.vbs i ponownego uruchamiania serwera o określonej godzinie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Harmonogram zadań.
 2. Skopiuj następujące zadanie przykładowe do serwera, a następnie zapisz je jako plik xml. Na przykład można zapisać plik jako Extend.xml.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task"> <RegistrationInfo>  <Date>2007-09-17T14:26:04.433</Date>  <Author>Microsoft Corporation</Author> </RegistrationInfo> <Triggers>  <TimeTrigger id="18c4a453-d7aa-4647-916b-af0c3ea16a6b">   <Repetition>    <Interval>P59D</Interval>    <StopAtDurationEnd>false</StopAtDurationEnd>   </Repetition>   <StartBoundary>2007-10-05T02:23:24</StartBoundary>   <EndBoundary>2008-09-17T14:23:24.777</EndBoundary>   <Enabled>true</Enabled>  </TimeTrigger> </Triggers> <Principals>  <Principal id="Author">   <UserId>domain\alias</UserId>   <LogonType>Password</LogonType>   <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>  </Principal> </Principals> <Settings>  <IdleSettings>   <Duration>PT10M</Duration>   <WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>   <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>   <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>  </IdleSettings>  <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>  <DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>  <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>  <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>  <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>  <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>  <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>  <Enabled>true</Enabled>  <Hidden>false</Hidden>  <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>  <WakeToRun>true</WakeToRun>  <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>  <DeleteExpiredTaskAfter>PT0S</DeleteExpiredTaskAfter>  <Priority>7</Priority>  <RestartOnFailure>   <Interval>PT1M</Interval>   <Count>3</Count>  </RestartOnFailure> </Settings> <Actions Context="Author">  <Exec>   <Command>C:\Windows\System32\slmgr.vbs</Command>   <Arguments>-rearm</Arguments>  </Exec>  <Exec>   <Command>C:\Windows\System32\shutdown.exe</Command>   <Arguments>/r</Arguments>  </Exec> </Actions></Task>
 3. W zadaniu przykładowym zmień wartość następującego tagu „UserID” , tak aby zawierał Twoją domenę i alias:
  <UserId>domena\alias</UserId>
 4. W Harmonogramie zadań kliknij polecenie Importuj zadanie w menu Akcja.
 5. Kliknij plik xml zadania przykładowego. Na przykład kliknij plik Extend.xml.
 6. Kliknij przycisk Importuj.
 7. Kliknij kartę Wyzwalacze.
 8. Kliknij wyzwalacz Raz, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 9. Zmień datę rozpoczęcia zadania na datę bezpośrednio przed zakończeniem bieżącego okresu próbnego.
 10. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Harmonogram zadań.
Harmonogram zadań będzie teraz wykonywał operację resetowania ewaluacji w dniu określonym przez użytkownika.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948472 — ostatni przegląd: 03/25/2008 18:54:20 — zmiana: 1.2

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

 • kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced KB948472
Opinia