Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Sposób odinstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista w celu rozwiązywania problemów

WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista jest ważną aktualizacją systemu Windows Vista. Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista zawiera wiele przydatnych aktualizacji zapewniających niezawodność i większą użyteczność tego systemu.

Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows Vista może się okazać, że urządzenie sprzętowe lub zainstalowany program działają inaczej. Dlatego też odinstalowanie tego dodatku może być jednym z kroków zmierzających do rozwiązania tego typu problemów.

W tym artykule opisano zalecane metody odinstalowywania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.
Więcej informacji
Aby odinstalować dodatek SP1 dla systemu Windows Vista, należy skorzystać z jednej z podanych niżej metod.

Metoda 1: Użyj narzędzia Programy i funkcje w Panelu sterowania

Aby odinstalować dodatek SP1 dla systemu Windows Vista przy użyciu elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz Appwiz.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Appwiz.cpl na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 3. Kliknij pozycję Service Pack for Microsoft Windows (KB936330), a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces odinstalowywania.

Metoda 2: Użyj przywracania systemu

Aby usunąć dodatek SP1 dla systemu Windows Vista, można użyć przywracania systemu w trybie offline lub przywracania systemu.

Uwaga: Zgodnie z najlepszymi doświadczeniami, do odinstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista najlepiej jest użyć przywracania systemu w trybie offline.

Uwaga: Podczas przywracania systemu nie są usuwane żadne pliki osobiste ani osobiste dane.

Przywracanie systemu w trybie offline

Aby usunąć dodatek SP1 dla systemu Windows Vista przy użyciu przywracania systemu w trybie offline, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Aby użyć przywracania systemu w trybie offline, potrzebny jest dysk DVD z systemem Windows Vista. Ponadto komputer musi być skonfigurowany w sposób umożliwiający jego uruchomienie ze stacji dysków DVD. W niektórych przypadkach w celu uruchomienia komputera ze stacji dysków DVD może być konieczne zmodyfikowanie ustawień systemu BIOS. Więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania komputera, aby można go było uruchamiać ze stacji dysków DVD, można znaleźć w dokumentacji komputera lub kontaktując się z jego producentem.
 1. Włóż dysk systemu Windows Vista do stacji dysków DVD, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Naciśnij dowolny klawisz po wyświetleniu następującego komunikatu:
  Naciśnij dowolny klawisz, aby dokonać rozruchu z dysku CD lub DVD.
 3. Ustaw następujące preferencje i kliknij przycisk Dalej:
  • Język, który chcesz zainstalować
  • Format godziny i waluty
  • Klawiatura lub metoda wprowadzania
 4. Kliknij opcję Napraw komputer, wybierz system operacyjny, który chcesz naprawić, jeśli jest to konieczne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij opcję Przywracanie systemu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij, aby wybrać punkt przywracania pasujący do daty instalacji dodatku Service Pack 1. Punkt przywracania będzie oznaczony etykietą Zainstaluj: Windows Update lub Instalacja: Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.
 7. Potwierdź dyski, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie przycisk Tak w odpowiedzi na monit.
 9. Po zakończeniu przywracania systemu kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
 10. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij przycisk Zamknij, aby potwierdzić pomyślne zakończenie przywracania systemu.

Przywracanie systemu w systemie Windows Vista

Aby użyć przywracania systemu w systemie Windows Vista w celu usunięcia dodatku SP1, wykonaj następujące kroki.

Ważne: Przed użyciem przywracania systemu upewnij się, że komputer przynajmniej raz został ponownie uruchomiony od momentu instalacji dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Dzięki ponownemu uruchomieniu komputera mogą zostać zakończone wszystkie pozostałe procesy obsługi.
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz rstrui w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję rstrui na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W oknie Przywracanie plików i ustawień systemowych kliknij przycisk Dalej.
 3. W oknie Wybierz punkt przywracania kliknięciem wybierz punkt przywracania, który pasuje do daty instalacji dodatku Service Pack 1, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Punkt przywracania będzie oznaczony etykietą Zainstaluj: Windows Update lub Instalacja: Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.
 4. Sprawdź punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948537 — ostatni przegląd: 03/25/2008 19:13:41 — zmiana: 2.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbservicepack kbexpertisebeginner kbhowto KB948537
Opinia