Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Niska wydajność podczas uruchamiania lub edytowania przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Symptomy
Podczas uruchamiania lub edytowania przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 mogą występować problemy z wydajnością.
Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest to, że program Microsoft Dynamics CRM 4.0 tworzy w tabeli PluginAssemblyBase rekordy dla nieaktywnych wystąpień przepływów pracy. Ponadto w przypadku zmodyfikowania reguły przepływu pracy program Microsoft Dynamics CRM 4.0 tworzy rekord w tabeli PluginAssemblyBase i rekord w tabeli PluginTypeBase. Jednak te rekordy nie zostają nigdy usunięte. Dlatego po wielokrotnym zmodyfikowaniu reguł przepływów pracy tabele PluginAssemblyBase i PluginTypeBase stają się bardzo duże.
Rozwiązanie
Poprawkę rozwiązującą ten problem uwzględniono w najnowszym pakiecie zbiorczym aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949256 Aktualizacje i poprawki dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Aby zwiększyć wydajność tej poprawki, w bazie danych Organization_MSCRM należy utworzyć następujący indeks.
Uwagi
  • W poniższym skrypcie symbol zastępczy nazwa_organizacji odpowiada rzeczywistej nazwie bazy danych programu Microsoft CRM. Należy go zastąpić rzeczywistą nazwą bazy danych.
  • Jeśli istnieje już indeks o tych samych kolumnach klucza indeksu, nie należy tworzyć poniższego indeksu. Istniejące indeksy można wyświetlić, uruchamiając następujący kod:
    sp_helpindex AsyncOperationBase
USE nazwa_organizacji_MSCRM CREATE NONCLUSTERED INDEX CRM_AsyncOperation_WorkflowCleanupQuery ON [AsyncOperationBase](OperationType,StateCode,WorkflowActivationId)

W celu zminimalizowania wpływu usługi usuwania programu Microsoft Dynamics CRM 4 na wydajność pracy użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM należy za pomocą edytora zadań ScaleGroup programu CRM 4 zaplanować jej uruchamianie po normalnych godzinach pracy. Aby uzyskać edytor zadań wdrażania programu CRM 4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  1. Wybierz organizację.
  2. Zmień opcję Job Type (Typ zadania) na Deletion Service (Usługa usuwania).
  3. Jako czas podstawowy (Base Time) ustaw czas najmniejszego obciążenia programu Microsoft Dynamics CRM lub czas poza godzinami pracy.
  4. Zaleca sie pozostawienie dla ustawienia Reschedule Job (Ponowne zaplanowanie zadania) wartości co 1440 minut. Dzięki temu zadanie będzie uruchamiane codziennie o tej samej godzinie określonej w polu Base Time (Czas podstawowy).
Uwaga Podczas pierwszego po zastosowaniu tej poprawki uruchomienia usługi usuwania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 konieczne może być zaktualizowanie ustawienia OLEDBTimeout przez skonfigurowanie czasu dłuższego niż wartość domyślna. Zaleca się utworzenie nowego podklucza REG_DWORD, jeśli ten podklucz jeszcze nie istnieje. Należy nadać temu podkluczowi nazwę OLEDBTimeout w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM\ na serwerach Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jako wartość należy ustawić liczbę dziesiętną 86400. Po uruchomieniu usługi usuwania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 z tą poprawką zdecydowanie zaleca się usunięcie klucza rejestru OLEDBTimeout w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM lub ustawienie dla niego wartości dziesiętnej z zakresu od 60 do 300 w celu zapobieżenia problemom nadmiernego blokowania systemu SQL przez długotrwałe kwerendy i małej wydajności aplikacji.
Więcej informacji
Po zainstalowaniu tej poprawki, jeśli przy pierwszych uruchomieniach usługi usuwania nie wykonano podanej poniżej (w sekcji rozwiązań) procedury służącej zwiększeniu wydajności, w dziennikach zdarzeń aplikacji na serwerach Microsoft Dynamics CRM 4.0 mogą być zarejestrowane następujące błędy.
.Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: MSCRMDeletionService Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 16387 Data: 2009-01-26 Godzina: 11:41:54 Użytkownik: Brak Komputer: SERWERCRM Opis: Błąd: Usługa usuwania nie może oczyścić tabeli=CleanupInactiveWorkflowAssembliesProcedureAby uzyskać więcej informacji, zobacz Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
948629 Komunikat o błędzie przy przechodzeniu w tryb offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook z dostępem w trybie offline: Błąd przenoszenia danych dla obiektu „Zestaw dodatku plug-in” podczas akcji Wstaw, numer wiersza=[numer]
Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
887283 Standardy nazewnictwa poprawek i pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948843 — ostatni przegląd: 10/10/2011 02:29:00 — zmiana: 2.0

Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbfix kbautohotfix kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbqfe kbHotfixServer KB948843
Opinia