Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w dniu 12 lutego 2008 roku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego dostarczane są narzędzia do wykrywania i zalecenia dotyczące wdrażania wszystkich aktualizacji. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. W tych zaleceniach uwzględniono korzystanie z takich narzędzi, jak Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Microsoft Systems Management Server (SMS) oraz Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT).
WPROWADZENIE
W tym artykule zamieszczono wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 lutego 2008 roku.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 lutego 2008 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wszelkie wyjątki opisano w dalszej części tego artykułu. Na liście uwzględniono również produkty obsługiwane przez poszczególne witryny sieci Web.
Numer artykułu Tytuł artykułu Opis
947890 MS08-008: Luka w automatyzacji OLE umożliwia zdalne wykonanie kodu Witryna Windows Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Visual Basic 6.0.
 • Witryna Microsoft Update
  • Programy Internet Security and Acceleration Server 2004 i Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Programy Microsoft Exchange 2000, Exchange 2003 i Exchange 2007
  • Pakiety Microsoft Office XP i Office 2003 oraz system Microsoft Office 2007
  • Systemy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista
  • Program Microsoft SQL Server 2005 (poniższa tabela dotyczy programu SQL Server 2005)
Numer artykułu Tytuł artykułu Opis
947890 MS08-008: Luka w automatyzacji OLE umożliwia zdalne wykonanie kodu Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Microsoft Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Word umożliwia zdalne wykonywanie kodu Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
947081 MS08-011: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Works File Converter umożliwiają zdalne wykonanie kodu Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Works 8.0.
947085 MS08-012: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Publisher umożliwia zdalne wykonanie kodu Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
947108 MS08-013: Luka w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwia zdalne wykonywanie kodu Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Witryna Office Update
  • Pakiety Office 2000, Office XP i Office 2003 oraz system Microsoft Office 2007
 • Witryna Mactopia
  • Pakiet Office 2001 dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office 2004 dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office X dla komputerów Macintosh
Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w wersji 2.0.1

Użytkownicy wykrywający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą narzędzia MBSA w wersji 2.0.1 mogą wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 lutego 2008 roku. Wszelkie wyjątki uwzględniono na poniższej liście:
Numer artykułu Tytuł artykułu Opis
947890 MS08-008: Luka w automatyzacji OLE umożliwia zdalne wykonanie kodu Narzędzie MBSA nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Word umożliwia zdalne wykonywanie kodu Narzędzie MBSA nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
947081 MS08-011: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Works File Converter umożliwiają zdalne wykonanie kodu Narzędzie MBSA nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Works 8.0.
947085 MS08-012: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Publisher umożliwia zdalne wykonanie kodu Narzędzie MBSA nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
947108 MS08-013: Luka w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwia zdalne wykonywanie kodu Narzędzie MBSA nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
Uwagi:
 • Narzędzie MBSA w wersji 1.2.1 nie jest już obsługiwane i nie będzie wykrywać aktualizacji zabezpieczeń wydanych później niż w październiku 2007.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie jest obsługiwane w systemie Windows Vista. Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 obsługuje natomiast zdalne skanowanie komputerów z systemem Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  931943 Obsługa narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w systemie Windows Vista

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Windows Server Update Services (WSUS)

Użytkownicy wykrywający i wdrażający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą narzędzi WSUS 2.0 lub WSUS 3.0 mogą wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 lutego 2008 roku. Wszelkie wyjątki uwzględniono na poniższej liście:
Numer artykułu Tytuł artykułu Opis
947890 MS08-008: Luka w automatyzacji OLE umożliwia zdalne wykonanie kodu Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Word umożliwia zdalne wykonywanie kodu Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
947081 MS08-011: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Works File Converter umożliwiają zdalne wykonanie kodu Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Works 8.0.
947085 MS08-012: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Publisher umożliwia zdalne wykonanie kodu Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
947108 MS08-013: Luka w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwia zdalne wykonywanie kodu Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
Uwaga: Program SUS 1.0 z dodatkiem Service Pack 1 nie jest już obsługiwany i nie będą dla niego opracowywane aktualizacje zabezpieczeń.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programów Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0, SMS 2003 lub System Center Configuration Manager (SCCM) 2007

Użytkownicy mogą wykrywać i wdrażać wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 lutego 2008 roku, korzystając z następujących programów:
 • SMS 2.0 z narzędziem SUIT
 • SMS 2003 z narzędziem SUIT lub ITMU
 • SCCM 2007
Wszelkie wyjątki uwzględniono na poniższej liście:
Numer artykułu Tytuł artykułu Opis
947890 MS08-008: Luka w automatyzacji OLE umożliwia zdalne wykonanie kodu Narzędzia ITMU i SCCM programu SMS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Visual Basic 6.0.
947077 MS08-009: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Word umożliwia zdalne wykonywanie kodu Narzędzia ITMU i SCCM programu SMS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
947081 MS08-011: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Works File Converter umożliwiają zdalne wykonanie kodu Narzędzie SUIT programu AMS nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Works 8.0 lub Works Suite 2005. Narzędzia ITMU i SCCM programu SMS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Works 8.0.
947085 MS08-012: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Publisher umożliwia zdalne wykonanie kodu Narzędzia ITMU i SCCM programu SMS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
947108 MS08-013: Luka w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwia zdalne wykonywanie kodu Narzędzia ITMU i SCCM programu SMS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
Uwaga: Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje systemu Windows Vista, żadnej wersji x64 systemu Windows ani systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami Itanium.

Aby uzyskać narzędzie ESUIT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletynSkładnikWitryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateNarzędzie MBSA 2.0.1Programy WSUS 2.0 i WSUS 3.0Narzędzie Security Update Inventory Tool programu SMSProgram SMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesProgram SCCM 2007
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanie
946538MS08-003Active DirectoryNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
946456MS08-004TCP/IPNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
942831MS08-005IISNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
942830MS08-006IISNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
946026MS08-007WebDAVNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
947890MS08-008OLENie dotyczyCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą witryny Windows UpdateCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą witryny Microsoft UpdateCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSACzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu WSUSTakCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SMSCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SCCM
947077MS08-009WordTakNie dotyczyCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą witryny Microsoft UpdateCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSACzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu WSUSTakCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SMSCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SCCM
944533MS08-010Internet ExplorerNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
947081MS08-011WorksTakNie dotyczyCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą witryny Microsoft UpdateCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSACzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu WSUSCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SMSCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SMSCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SCCM
947085MS08-012PublisherTakNie dotyczyCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą witryny Microsoft UpdateCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSACzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu WSUSTakCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SMSCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SCCM
947108MS08-013OfficeTakNie dotyczyCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą witryny Microsoft UpdateCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSACzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu WSUSTakCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SMSCzęściowo, zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą programu SCCM
Uwaga: Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje programu Windows Internet Explorer 7, systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

Nie ma ponownych wydań w tym miesiącu.

Często zadawane pytania

Pyt. 1: Jakie kroki podejmuje firma Microsoft w celu dostarczenia wskazówek dotyczących sposobu wdrażania tych aktualizacji?

Odp. 1:
Firma Microsoft zachęca administratorów systemu do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisję internetową dotyczącą tej aktualizacji zabezpieczeń zaplanowano na 13 lutego 2008 roku o godzinie 11:00 (czas pacyficzny). Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Pyt. 2: Czy można użyć narzędzia MBSA w celu określenia, czy te aktualizacje są wymagane?

Odp. 2:
Tak, używając narzędzia MBSA 2.0.1, można w pełnym zakresie wykrywać konieczność zainstalowania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 lutego 2008 roku, z wyjątkiem wskazanych sytuacji:
Numer artykułu Tytuł artykułu Składnik Uwaga dotycząca wykrywania
947890 MS08-008: Luka w zabezpieczeniach automatyzacji OLE może umożliwiać zdalne wykonywanie kodu. Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Visual Basic 6.0. OLE Zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
947077 MS08-009: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Word może umożliwiać zdalne wykonywanie kodu. Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000. Word Zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
947081 MS08-011: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Works File Converter mogą umożliwiać zdalne wykonywanie kodu. Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Works 8.0. Works Zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
947085 MS08-012: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Publisher może umożliwiać zdalne wykonywanie kodu. Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000. Publisher Zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
947108 MS08-013: Luka w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office może umożliwiać zdalne wykonywanie kodu. Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000. Office Zobacz wcześniejszą sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895660 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 jest dostępne
Jeśli zainstalowano dowolny program spośród wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” biuletynu zabezpieczeń wspomnianego w związanym z nim artykule, konieczne może okazać się ręczne określenie, czy instalacja danej aktualizacji zabezpieczeń jest wymagana. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Pyt. 3: Czy można użyć programu SMS lub SCCM w celu ustalenia, czy aktualizacje są wymagane?

Odp. 3:
Tak. Program SMS ułatwia wykrywanie i wdrażanie tych aktualizacji zabezpieczeń. Program SMS 2.0 z narzędziem SUIT i program SMS 2003 z narzędziem SUIT używają do wykrywania technologii narzędzia MBSA w wersji 1.2.1. W przypadku programów SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT obowiązują zatem ograniczenia podobne do określonych dla narzędzia MBSA w wersji 1.2.1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Narzędzia SUIT wraz z ESUIT są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w systemie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń narzędzia SUIT, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Program SMS 2.0 z narzędziem SUIT i program SMS 2003 z narzędziem SUIT używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń mogą używać także narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Program SCCM używa narzędzia WSUS 3.0 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Dlatego wszystkie elementy obsługiwane przez narzędzie WSUS 3.0 są także obsługiwane przez program SCCM 2007.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948874 — ostatni przegląd: 01/16/2015 10:04:59 — zmiana: 3.1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB948874
Opinia