MS08-051: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu PowerPoint 2003: 12 sierpnia 2008

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-051. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • W witrynie Centrum pobierania Microsoft zostały opublikowane nowe pakiety aktualizacji (oznaczone jako wersja 2) dla programów Microsoft Office PowerPoint 2003 z dodatkiem Service Pack 2 oraz Microsoft Office PowerPoint 2003 z dodatkiem Service Pack 3. Jeśli ręcznie zainstalowano wersję 1 tej aktualizacji z witryny Centrum pobierania, należy ponownie zainstalować wersję 2 tej aktualizacji. Jeśli ta aktualizacja została zainstalowana przy użyciu witryny Microsoft Update lub Office Update, ponowne instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne.

  Aby ustalić, czy używana wersja pliku jest poprawna, należy sprawdzić wersję pliku Powerpnt.exe znajdującego się na komputerze.
  • Jeśli plik Powerpnt.exe ma wersję 11.0.8227.0, oznacza to, że jest zainstalowana najnowsza wersja aktualizacji.
  • Jeśli plik Powerpnt.exe ma wersję 11.0.8212.0, zainstalowana wersja aktualizacji nie jest prawidłowa.
  W przypadku nieprawidłowej wersji pliku wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Ręcznie zainstaluj najnowszą wersję tej aktualizacji (oznaczoną jako wersja 2) z witryny Centrum pobierania. Aby ustalić lokalizację najnowszych pakietów dla programu Microsoft Office PowerPoint 2003 z dodatkiem Service Pack 2 oraz Microsoft Office PowerPoint 2003 z dodatkiem Service Pack 3, w witrynie Centrum pobierania skorzystaj z tabeli zawierającej opis oprogramowania, którego dotyczy ten problem.
  • Ponownie zainstaluj tę aktualizację przy użyciu witryny Microsoft Update lub Office Update. Komputer zostanie automatycznie przeskanowany, a następnie witryna zaoferuje odpowiednią aktualizację.
  • W przypadku rezygnacji z zainstalowania aktualizacji należy zastosować obejście problemu polegające na ręcznym ustawieniu klucza rejestru w celu zablokowania typów prezentacji programu PowerPoint.Aby uzyskać więcej informacji na temat blokowania typów prezentacji programu PowerPoint, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   938810 Informacje o określonych formatach plików, które są blokowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003
  Uwaga Pakiety udostępnione 12 sierpnia 2008 roku w witrynie Centrum pobierania (oznaczone jako wersja 1) zawierały niepoprawne wersje plików binarnych. Te wersje zapewniały ochronę przed lukami w zabezpieczeniach opisanymi w biuletynie zabezpieczeń, ale nie zawierały innych ważnych aktualizacji dotyczących zabezpieczeń i niezawodności. Ten problem występował tylko w pakietach udostępnionych w witrynie Centrum pobierania Microsoft. W witrynach Microsoft Update i Office Update były rozpowszechniane poprawne wersje plików binarnych, które nie wymagają aktualizacji. Jeśli te aktualizacje zostały pomyślnie wdrożone za pośrednictwem witryny Microsoft Update lub Office Update, nie trzeba podejmować żadnych działań.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących składników:
 • Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2003
 • Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatków SP2 i SP3 dla pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

W wyniku zastosowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z pakietem Office 2003 z dodatkiem SP3 jest też instalowana następująca poprawka:
945437 Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 3: 26 listopada 2007 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Powerpnt.exe11.0.8227.06,421,51204-Jul-200801:33
powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos 2003 pobierz poprawka office wydajność niezawodność zabezpieczenia stabilność aktualizacja office powerpoint
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948988 — ostatni przegląd: 01/16/2015 10:06:06 — zmiana: 2.0

Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003presp4fix kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB948988
Opinia