Identyfikator zdarzenia 15016 pojawi się w dzienniku systemu po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows Vista w grupie roboczej

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:949213
Obsługa systemu Windows Vista Service Pack 1 (SP1) upływa z dniem 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, upewnij się, że jest uruchomiony system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z tej strony sieci web firmy Microsoft: Obsługa kończące się w niektórych wersjach systemu Windows.
Symptomy
Wykonanie instalacji dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista w grupie roboczej. Następnie wyświetlany jest komunikat o błędzie w dzienniku systemu, podobny do następującego:

Rejestrowanie nazwy: System
Źródło: Microsoft-Windows-Http
ZdarzeniaData: Data i godzina
Identyfikator zdarzenia: 15016
Zadanie kategorii: Brak
Poziom: błąd
Słowa kluczowe: klasyczne
Opis:Nie można zainicjować pakietu zabezpieczeń Kerberos do uwierzytelniania po stronie serwera. Pole danych zawiera numer błędu.


Po kliknięciu przycisku Szczegóły komunikat o błędzie, a karcie Wybierz Widok XML, zobacz następujący komunikat o błędzie zdarzenia:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System>  <Provider Name="Microsoft-Windows-HttpEvent" Guid="{7b6bc78c-898b-4170-bbf8-1a469ea43fc5}" EventSourceName="HTTP" />  <EventID Qualifiers="49152">15016</EventID>  <Version>0</Version>  <Level>2</Level>  <Task>0</Task>  <Opcode>0</Opcode>  <Keywords>0x80000000000000</Keywords>  <TimeCreated SystemTime="2008-02-05T00:50:35.641Z" />  <EventRecordID>210</EventRecordID>  <Correlation />  <Execution ProcessID="4" ThreadID="288" />  <Channel>System</Channel>  <Computer>WIN-UC6TZ2S7VYG</Computer>  <Security /> </System> <EventData>  <Data Name="DeviceObject">\Device\Http\ReqQueue</Data>  <Data Name="SecurityPackage">Kerberos</Data>  <Binary>000004000200300000000000A83A00C00000000000000000000000000000000000000000000000000E030980</Binary> </EventData></Event>
Przyczyna
To zdarzenie występuje, ponieważ korzysta z konfiguracji systemu Windows Vista, który nie ma i pakiet zabezpieczeń nie wymagają uwierzytelniania usługi HTTP.
Rozwiązanie
Można bezpiecznie zignorować ten komunikat o błędzie.
Więcej informacji
Ten komunikat o błędzie występuje również w systemie Windows Server 2008. Aby uzyskać więcej informacji o komunikacie o błędzie w systemie Windows Server 2008 odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet w sieci Web:

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 949213 — ostatni przegląd: 09/11/2011 22:37:00 — zmiana: 3.0

Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista

 • kberrmsg kbtshoot kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbprb kbmt KB949213 KbMtpl
Opinia