Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Przy próbie zainstalowania dodatku Service Pack dla systemu Windows XP pojawia się komunikat o błędzie „Odmowa dostępu” lub „Instalacja dodatku Service Pack nie została ukończona”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas instalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) lub Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP może pojawić się komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
Błąd Instalatora dodatku Service Pack 3. Odmowa dostępu.
Błąd Instalatora dodatku Service Pack 3. Instalacja dodatku Service Pack nie została ukończona.
Plik Svcpack.log może również zawierać następujący komunikat o błędzie:
Działanie funkcji DoRegistryUpdates nie powiodło się
Przyczyna
Te błędy mogą wystąpić, jeśli uprawnienia dotyczące co najmniej jednego klucza rejestru są ograniczone w sposób uniemożliwiający zaktualizowanie odpowiednich kluczy przez dodatek Service Pack. Ograniczenia dotyczące kluczy rejestru mogą zostać wprowadzone przez niektóre programy zmieniające systemowe listy kontroli dostępu (SACL) w rejestrze w taki sposób, aby nie można było ich zmieniać za pomocą kont administratorów. Instalator dodatku Service Pack jest uruchamiany przy użyciu konta administratora (jako użytkownik będący administratorem), więc nie może uzyskać dostępu do kluczy rejestru objętych ograniczeniami. Jeśli dodatek Service Pack dla systemu Windows XP nie może zaktualizować klucza rejestru, który został objęty ograniczeniami przez inny program, instalacja dodatku Service Pack kończy się niepowodzeniem.

Aby ustalić, czy aktualizacja rejestru nie powiodła się, przejdź do sekcji „Więcej informacji”.
Rozwiązanie
W celu rozwiązania tego problemu należy zastosować poniższe metody w podanej kolejności. Te metody są przeznaczone dla użytkowników średnio zaawansowanych i zaawansowanych.

Uwaga Aby wykonać czynności opisane w tych metodach, należy zalogować się do systemu Windows przy użyciu konta administratora komputera. Jeśli jest to komputer osobisty, użytkownik prawdopodobnie jest zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli ten komputer należy do sieci w pracy, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania do systemu Windows jest kontem administratora komputera, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 1. Ponowne uruchamianie komputera oraz pobieranie i instalowanie dodatku SP3 dla systemu Windows XP z Centrum pobierania Microsoft

Jeśli plik został zablokowany przez uruchomiony program, ponowne uruchomienie komputera może spowodować odblokowanie pliku. Aby podjąć próbę odblokowania pliku, należy zakończyć wszystkie programy i uruchomić ponownie komputer. Następnie należy spróbować ponownie pobrać i zainstalować dodatek Service Pack.

Jeśli nie powiodła się próba zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP za pośrednictwem usługi Windows Update, należy pobrać pełny pakiet tego dodatku z Centrum pobierania Microsoft. Po pobraniu dodatku Service Pack należy spróbować go zainstalować.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Jeśli problem z komunikatem o błędzie został rozwiązany za pomocą tej metody i dodatek SP3 dla systemu Windows XP został pomyślnie zainstalowany, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.

Aby uzyskać więcej informacji o przywracaniu domyślnych ustawień zabezpieczeń dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313222 Jak przywrócić domyślne ustawienia zabezpieczeń?


Jeśli ta metoda nie umożliwiła rozwiązania problemu, przejdź do metody 2.

Metoda 2. Ponowne uruchomienie komputera i zamknięcie lub wyłączenie wszystkich programów antywirusowych i antyszpiegowskich, które mogą być uruchomione

Ostrzeżenie: Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Aby zmniejszyć zagrożenie atakiem ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, nie należy odwiedzać innych witryn sieci Web ani pobierać plików, gdy oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie jest zamknięte lub wyłączone.

Jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia instalacji jest utrzymywanie przez program innej firmy (np. program antywirusowy) otwartego lub zablokowanego pliku, który jest potrzebny Instalatorowi dodatku Service Pack. Aby uniknąć tego problemu, przed rozpoczęciem instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP wykonaj następujące czynności:
 1. Zakończ otwarte programy, a następnie uruchom ponownie komputer.
 2. Po ponownym uruchomieniu komputera zamknij lub wyłącz wszystkie programy antywirusowe i antyszpiegowskie, które mogą być uruchomione.

  Uwaga: Te programy można wyłączyć w obszarze powiadomień. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę programu innej firmy, a następnie kliknąć opcję zamknięcia lub wyłączenia danej aplikacji. Jeśli taka opcja nie jest dostępna, należy zapoznać się z dokumentacją programu lub skontaktować się z jego producentem, aby uzyskać instrukcje.
 3. Po zamknięciu programu antywirusowego lub antyszpiegowskiego zainstaluj dodatek SP3 dla systemu Windows XP z pełnego pakietu pobranego podczas korzystania z metody 1.
 4. Po ukończeniu instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP uruchom ponownie program antywirusowy lub antyszpiegowski, który wyłączono w kroku 2.
Jeśli problem z komunikatem o błędzie został rozwiązany za pomocą tej metody i dodatek SP3 dla systemu Windows XP został pomyślnie zainstalowany, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.

Jeśli ta metoda nie umożliwiła rozwiązania problemu, ale masz doświadczenie z zaawansowanymi technikami rozwiązywania problemów, przejdź do sekcji „Zaawansowane rozwiązywanie problemów”. Jeśli nie masz doświadczenia z procedurami zaawansowanymi, przejdź do sekcji „Następne kroki”.
ZAAWANSOWANE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W tej sekcji podano metodę zaawansowanego rozwiązywania problemów, którą można zastosować, jeśli procedury opisane w sekcji „Rozwiązanie” okazały się nieskuteczne. Ta metoda jest przeznaczona tylko dla użytkowników zaawansowanych.

Resetowanie uprawnień do rejestru i plików

Aby automatycznie zresetować uprawnienia do rejestru i plików, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.


Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50389

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby zresetować uprawnienia dotyczące rejestru i plików, wykonaj następujące czynności:
 1. Pobierz i zainstaluj plik Subinacl.exe. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Uruchom program Notatnik.
 3. Skopiuj i wklej następujący tekst do Notatnika.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to także, ale nie ograniczając się do tego zapisu, gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą, wyjaśniając funkcję konkretnej procedury. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb użytkownika.
 4. Zapisz ten plik Notatnika, używając nazwy Reset.cmd.
 5. Kliknij dwukrotnie plik Reset.cmd, aby uruchomić skrypt.

  Uwaga: działanie tego pliku skryptu można trwać długo. Ten skrypt należy uruchomić jako administrator.
 6. Zainstaluj dodatek SP3 dla systemu Windows XP.
Jeśli problem z komunikatem o błędzie został rozwiązany za pomocą tej metody i dodatek SP3 dla systemu Windows XP został pomyślnie zainstalowany, można powrócić do normalnego korzystania z komputera.

Jeśli ta metoda nie umożliwiła rozwiązania problemu, przejdź do sekcji „Następne kroki”.
Więcej informacji

Jak sprawdzić, czy aktualizacja rejestru nie powiodła się

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg %windir%\svcpack.log, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty plik Svcpack.log.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź.
 3. W polu Znajdź wpisz ciąg Działanie funkcji DoRegistryUpdates nie powiodło się, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

  Jeśli wystąpił błąd aktualizacji rejestru, w pliku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Działanie funkcji DoRegistryUpdates nie powiodło się”. Będzie to oznaczać, że wystąpił problem uniemożliwiający aktualizację rejestru. Ten komunikat o błędzie jest podobny do następującego:
  xxxx.xxx: DoInstallation: failed.
  xxxx.xxx: Odmowa dostępu.
  xxxx.xxx: Komunikat wyświetlony użytkownikowi: Odmowa dostępu.
  Uwaga W tym komunikacie wartość xxxx.xxx reprezentuje sygnaturę czasową każdego wpisu.

Oprogramowanie antywirusowe

Program antywirusowy służy do ochrony komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików pochodzących z niezaufanych źródeł, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i odzyskiwanie
NASTĘPNE KROKI
Jeśli zastosowanie opisanych metod nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: wyszukiwanie informacji dotyczących pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft.
 • Centrum rozwiązań: często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje dotyczące pomocy technicznej dla konkretnych produktów.
 • Inne opcje pomocy technicznej: możliwość zadania pytania, skontaktowania się z pomocą techniczną lub wysłania opinii za pośrednictwem sieci Web.
Jeśli problemy będą nadal występować, można skontaktować się z pomocą techniczną:
winxpsp3 windowsxpsp3 fixit fix it
Właściwości

Identyfikator artykułu: 949377 — ostatni przegląd: 07/25/2013 12:13:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377
Opinia