Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z witryny Windows Update: „Błąd 80246007 – SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP z witryny Windows Update może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Folder Windows\SoftwareDistribution\Download został usunięty po ukończeniu pobierania dodatku SP3 dla systemu Windows XP.
 • Po pobraniu dodatku SP3 dla systemu Windows XP, ale przed zainstalowaniem go, zostały zmienione pliki systemowe.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione.

Metoda 1. Ponowne pobranie dodatku SP3 dla systemu Windows XP z witryny Windows Update

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 2. Kliknij łącze Instalacja ekspresowa (zalecana). Jeżeli komputer spełnia warunki wymagane przez aktualizację, dodatek SP3 dla systemu Windows XP będzie jedną z automatycznie wybieranych aktualizacji.
 3. Kliknij przycisk Zainstaluj.
 4. Przejrzyj i zaakceptuj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

Metoda 2. Pobranie dodatku SP3 dla systemu Windows XP z Centrum pobierania firmy Microsoft

Pobierz dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP bezpośrednio z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft.

Uwaga: Poniższe łącze do Centrum pobierania jest obecnie przekierowywane do wydania RC2 w witrynie Microsoft TechNet w sieci Web. To łącze musi zostać zaktualizowane po wydaniu publicznej wersji dodatku SP3. Łącze do Centrum pobierania powinno być podobne do następującego:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=pl
Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
PobierzPobierz teraz pakiet Nazwa do weryfikacji.Data wydania: Jeszcze niepotwierdzona

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Metoda 3: Uruchomienie Usługi inteligentnego transferu w tle (BITS)

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. W kolumnie Stan sprawdź, czy usługa BITS została uruchomiona. Jeśli nie została uruchomiona, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję BITS, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 5. Spróbuj ponownie pobrać dodatek SP3 dla systemu Windows XP z witryny Windows Update, tak jak opisano w Metodzie 1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 949386 — ostatni przegląd: 04/07/2008 20:22:29 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbdownload kbwindowsupdate kbupdateissue kbupdate kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbtshoot KB949386
Opinia