Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Instalacja dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP kończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie, a w dzienniku instalacji dodatku service pack jest rejestrowany następujący błąd: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 949388
Symptomy
Na komputerze z systemem Windows XP, podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP. Jednakże wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów o błędach.

Błąd 1

Ten dodatek Service Pack wymaga, aby komputer był podłączony do zasilania zewnętrznego przed uruchomieniem Instalatora.

Błąd 2

Instalacja dodatku Service Pack 3 zostało anulowane, ponieważ Microsoft Shared Computer Toolkit dla systemu Windows XP jest niezgodny z tą wersją systemu Windows. Zanim będzie można kontynuować, musi: 1) odinstalować Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (opcjonalnie) zainstalować program Windows SteadyState, nowszej wersji programu Microsoft Shared Computer Toolkit. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji przejdź na stronę dostęp współdzielony w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

Błąd 3

Instalacja dodatku Service Pack 3 zostało anulowane, ponieważ dodatku SP3 dla systemu Windows XP nie można zainstalować na pakiecie MUI RPD 6.0 (Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB925877)). Przed kontynuowaniem należy odinstalować aktualizację KB925877.

Błąd 4

Dodatku Service Pack 3 dla systemu Microsoft Windows XP Professional nie można zastosować do systemu Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Unikatowy pakiet aktualizacji dodatku SP3 dla systemu WinFLP zostanie udostępnione w witrynie download.microsoft.com.

Błąd 5

Dodatku Service Pack 3 dla systemu Microsoft Windows XP Professional nie można zastosować do systemu Windows Embedded dla Point of Service (WEPOS). Unikatowy pakiet aktualizacji dodatku SP3 dla systemu WEPOS zostanie udostępniony w witrynie download.microsoft.com.

Błędu 6

Instalator nie może kontynuować, ponieważ co najmniej jedno wstępne wymaganie instalacji dodatku Service Pack 3 nie powiodło się. Więcej szczegółów można znaleźć w pliku dziennika Litera_dysku: \windows\svcpack.log.
Ponadto w każdym przypadku, następujący komunikat o błędzie jest również rejestrowany w dzienniku instalacji dodatku service pack:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Uwaga: Dziennik instalacji service pack (svcpack.log) zazwyczaj znajduje się w następującym folderze:
Litera_dysku: \Windows\svcpack.log
Przyczyna
Kilka warunków wstępnych, muszą być spełnione przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Jeśli dowolny z warunków nie są spełnione, otrzymasz jeden z błędów opisanych w sekcji "Symptomy". Poniżej opisano przyczyny poszczególnych komunikatów o błędach wymienionych w sekcji "Symptomy":

Przyczyna błędu 1

Ten błąd występuje podczas próby zainstalowania dodatku service pack, kiedy komputer jest zasilany z baterii. Ta kontrola jest wykonywana w celu wyeliminowania możliwości niepowodzenia aktualizacji z powodu wyczerpania baterii w trakcie procesu instalacji.

Przyczyna błędu 2

Ten b³¹d wystêpuje podczas próby zainstalowania dodatku service pack na komputerze, na którym jest już zainstalowany "Microsoft Shared Computer Toolkit dla systemu Windows XP". Ta wersja zestawu narzędzi jest niezgodna z dodatkiem SP3 dla systemu Windows XP.

Przyczyna błędu 3

Ten błąd występuje, jeśli masz "Aktualizacji dla systemu Windows XP (KB925877)" zainstalowane na komputerze. Ta aktualizacja zawiera Multilingual User Interface Pack (MUI) dla Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 (klient usług terminalowych 6.0). Ten pakiet MUI jest niezgodny z dodatkiem SP3 dla systemu Windows XP.

Przyczyna błędu 4

Ten b³¹d wystêpuje podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP w systemie operacyjnym "Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)". Ta wersja dodatku service pack nie dotyczą systemu operacyjnego WinFLP.

Przyczyna błędu 5

Ten błąd występuje podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP system operacyjny "Embedded dla Point of Service (WEPOS)". Ta wersja dodatku service pack nie dotyczą systemu operacyjnego WEPOS.

Przyczyna błędu 6

Ten b³¹d wystêpuje podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP na systemie Windows XP Media Center Edition lub Windows XP Media Center Edition 2003.

Uwaga: Ten błąd nie występuje, jeśli podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP na systemie Windows XP Media Center Edition 2004 lub nowsze wersje.
Rozwiązanie
Aby wyeliminować te błędy, należy wykonać określone kroki, które są odpowiednie dla komunikat o błędzie, który otrzymałeś. Te kroki opisano w następnych sekcjach.

Rozwiązanie dotyczące błędu 1

Podłącz komputer do gniazda zasilania prądem Zmiennym, takie jak gniazdka elektrycznego. Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach zasilania komputera skontaktuj się z producentem komputera.

Rozwiązanie dotyczące błędu 2

Odinstaluj zestaw narzędzi Microsoft Shared Computer Toolkit. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij Panelu sterowania, a następnie kliknij przycisk Dodaj lub RemovePrograms.
  2. Kliknij opcję Microsoft Shared Computer Toolkit, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  3. Po usunięciu programu zainstaluj XPSP3 systemu Windows.
Program Windows SteadyState nie obsługuje systemu Windows 7; Jednak wiele elementów mogą być replikowane za pomocą macierzystego funkcje systemu Windows 7 i bezpłatnych narzędzi firmy Microsoft. Aby pobrać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę Centrum pobierania firmy Microsoft w sieci Web:

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft Download Center:

PobierzPobierz pakiet SteadyState_Setup_ENU.exe teraz.

Rozwiązanie dotyczące błędu 3

Użyj apletu Dodaj lub usuń programy do odinstalowania "Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB925877)". Ta aktualizacja zawiera Multilingual User Interface Pack (MUI) dla Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 (klient usług terminalowych 6.0). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij Panelu sterowania, a następnie kliknij przycisk Dodaj lub RemovePrograms.
  2. Kliknij, aby zaznaczyć Pokaż aktualizacje Sprawdź boxat górnej części strony.
  3. Kliknij przycisk Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB925877), a następnie kliknij przycisk Usuń.
  4. Po usunięciu aktualizacji KB925877 zainstaluj Windows XPSP3.

Rezolucja dotyczące błędów 4 i 5

Ta wersja dodatku SP3 dla systemu Windows XP jest niezgodna z systemem operacyjnym WinFLP lub WEPOS, który znajduje się na komputerze. Unikatowy pakiet service pack aktualizacja dla systemu operacyjnego WinFLP i WEPOS systemu operacyjnego jest dołączony zwolnione po Microsoft Download Center w późniejszym terminie.

Więcej informacji na temat sposobu pobierania tego unikatowego aktualizacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP z Microsoft Download Center, będą dostępne w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Rozwiązanie dotyczące błędu 6

Aby zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP na komputerze z systemem Windows XP Media Center Edition lub Windows XP Media Center Edition 2003, należy najpierw zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatek SP2 dla systemu Windows XP, można użyć funkcji Aktualizacje automatyczne lub witryny Windows Update.
winxpsp3 windowsxpsp3

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 949388 — ostatni przegląd: 08/17/2015 01:59:00 — zmiana: 11.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbmt KB949388 KbMtpl
Opinia