Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietu poprawek dla programu Access 2007: 6 marca 2008

Streszczenie
W tym artykule opisano problemy z programem Microsoft Office Access 2007 rozwiązane w pakiecie poprawek z 6 marca 2008 r.
W tym artykule opisano następujące zagadnienia dotyczące poprawki:
 • Problemy rozwiązywane przez tę poprawkę.
 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji poprawki.
 • Informacja o ewentualnej konieczności ponownego uruchomienia komputera po zainstalowaniu tej poprawki.
 • Informacja o ewentualnym zastąpieniu tej poprawki przez inną.
 • Informacja o ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian w rejestrze.
 • Pliki zawarte w poprawce.
WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

Ta poprawka rozwiązuje następujące problemy, które dotychczas nie zostały udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Podczas próby kompaktowania i naprawiania bazy danych w folderze udostępnionym zostaje utworzona nowa baza danych. Nowa baza danych otrzymuje domyślną nazwę dla określonej wersji programu Access. W przypadku programu Access 2003 ta nazwa to „Db1.mdb”. W programie Access 2007 ta nazwa to „Database1.mdb”. Stara baza danych nie zostaje kompaktowana ani usunięta. Kompaktowana jest nowa baza danych. Taki sam problem występuje w przypadku wybrania opcji Kompaktuj przy zamknięciu dla bazy danych.
 • Program Access 2007 może nie reagować przez dłuższy czas, jeśli kwerenda zostanie zmodyfikowana w widoku projektu. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli tabele, na podstawie których utworzono kwerendę, pochodzą ze źródła danych bazy danych ODBC (Open Database Connectivity).
Więcej informacji

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z zainstalowaniem tej poprawki.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć dowolnej z poprawek zawartych w tym pakiecie, należy utworzyć lub zmodyfikować klucz rejestru.

Aby automatycznie włączyć część kwerendy dla tego pakietu poprawek, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć część kwerendy dla tego pakietu poprawek, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu


Aby automatycznie włączyć część kwerendy dla tego pakietu poprawek, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?


Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby włączyć część kwerendy dla tego pakietu poprawek, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Skopiuj następujące polecenie i wklej je (lub wpisz) w oknie Uruchamianie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  regedit
 3. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Access\Options
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz wartość NoRichTextExprCheck, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. Wpisz następującą wartość szesnastkową lub dziesiętną, a następnie kliknij przycisk OK: 1
 8. Zakończ pracę Edytora rejestru.


Czy problem został rozwiązany?
Należy sprawdzić, czy klucz rejestru został utworzony lub zmodyfikowany. Jeśli klucz rejestru został utworzony lub zmodyfikowany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli klucz rejestru nie został utworzony lub nie został zmodyfikowany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko te pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików zgodne z wymienionymi w poniższej tabeli lub nowsze. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pobierania
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Office-kb949404-fullfile-x86-glb.exe12.0.6300.50006,578,36025-Feb-200808:58x86
Informacje dotyczące plików msp Instalatora Microsoft Windows
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Access.mspNot Applicable6,746,11225-Feb-200815:12Not Applicable
Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze).
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Accwiz.dll12.0.6300.5000164,91208-Dec-200708:31x86
Msacc.olb12.0.6300.5000585,77608-Dec-200708:31x86
Msaccess.exe12.0.6304.500010,378,78422-Feb-200817:11x86
Msaexp30.dll12.0.6300.500069,17608-Dec-200708:31x86
Soa.dll12.0.6300.5000504,89608-Dec-200708:31x86
UwagaAby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 949404 — ostatni przegląd: 10/10/2011 10:03:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Access 2007

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2007presp2fix kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbhotfixserver kbhotfixrollup KB949404
Opinia