Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1

Streszczenie
Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). W tym artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące tego pakietu zbiorczego aktualizacji:
 • Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji
 • Sposób uzyskiwania pakietu zbiorczego aktualizacji
 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji
WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 naprawia błędy powodujące problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 937436 Komunikat o błędzie podczas wysyłania przez użytkownika programu Exchange 2007 wezwania na spotkanie do zasobu w bazie danych rezerwacji zasobów programu Lotus Domino: „Błąd podczas automatycznego przetwarzania wiadomości” (j. ang.)
 • 941770 Jak wyłączyć oznaczenie „Wysłane przez Microsoft Exchange Server 2007” w powiadomieniu o stanie dostarczenia programu Exchange Server 2007 (j. ang.)
 • 945453 Nie można zalogować się do programu Outlook Web Access w środowisku Exchange Server 2007 i jest wyświetlany komunikat o błędzie: „Błąd HTTP 403.4” (j. ang.)
 • 947573 Długi czas ładowania konsoli zarządzania programu Exchange wdrożonej w środowisku z wieloma domenami w organizacji używającej programu Exchange Server 2007 (j. ang.)
 • 949206 Po edycji kontaktu w usługach sieci Web programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 adres e-mail kontaktu nie jest wyświetlany w książce adresowej programu Outlook (j. ang.)
 • 949549 Komunikat o błędzie podczas importowania pliku pst przez uruchomienie apletu polecenia Import-Mailbox w programie Exchange Server 2007: „Nie można nawiązać połączenia z serwerem” (j. ang.)
 • 949778 Ikony reprezentujące załączniki TIFF mogą nie być pokazywane poprawnie w wiadomościach e-mail wyświetlanych za pomocą programu Outlook Web Access 2007 w środowisku Exchange Server 2007 (j. ang.)
 • 950153 Po przeniesieniu zasobów z węzła aktywnego do pasywnego podczas wykonywania kopii zapasowej w programie Exchange Server 2007 może nie być możliwe zainstalowanie grupy magazynów (j. ang.)
 • 950674 Po zmodyfikowaniu przez pełnomocnika terminu w środowisku Exchange Server 2007 usługi sieci Web wysyłają wezwanie na spotkanie z niewłaściwą godziną (j. ang.)
 • 951263 W niemieckiej wersji konsoli zarządzania programu Exchange Server 2007 nagłówek kolumny „Stan” został przetłumaczony nieprawidłowo (j. ang.)
 • 951293 Komunikat o błędzie po wprowadzeniu poświadczeń logowania, gdy upłynie limit czasu sesji programu Outlook Web Access w programie Exchange Server 2007: „Błąd serwera w aplikacji /ExchWeb/bin” (j. ang.)
 • 953539 Proces W3wp.exe może sporadycznie nie odpowiadać, a w programie Exchange Server 2007 Service Pack 1 jest rejestrowany identyfikator zdarzenia 1000 (j. ang.)
 • 950120 Za pomocą zasad programu ActiveSync w programie Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 nie można kontrolować zachowania załączników na urządzeniach przenośnych (j. ang.)
 • 951094 W środowisku Exchange Server 2007 nie można pomyślnie uruchomić apletu polecenia New-X400AuthoritativeDomain, jeśli adres X.400 zawiera spację (j. ang.)
 • 953747 MS08-039: Luki w zabezpieczeniach programu Outlook Web Access dla programu Exchange Server umożliwiają podwyższanie poziomu uprawnień (j. ang.)
 • 950930 Nazwa nadawcy lub adresata należąca do innego drzewa domen nie może zostać rozpoznana w programie Exchange Server 2007 (j. ang.)
 • 950758 Program Outlook Voice Access w środowisku Exchange Server 2007 informuje o nierozpoznanym rozmówcy, nawet jeśli adres rozmówcy jest prawidłowo rozpoznawany przez programy Outlook i Outlook Web Access (j. ang.)
 • 951563 Po ustawieniu języka tureckiego na komputerze z zainstalowanym programem Exchange Server 2007 Service Pack 1 zewnętrzni nadawcy wiadomości e-mail otrzymują raport o niedostarczeniu (j. ang.)
Więcej informacji

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji nie dotyczy programu Exchange Server 2007 w wersji RTM (release to manufacturing). Seria pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 jest niezależna od serii pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 RTM. Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 RTM, zobacz sekcję „Pakiety zbiorcze aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 RTM” następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937052 Jak uzyskać najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Exchange Server 2007

Informacje dotyczące pobierania

Aby pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1, należy odwiedzić następującą witrynę Microsoft Update w sieci Web: Uwaga: Usługa Microsoft Update nie wykrywa pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 na serwerach klastrowanych z programem Exchange Server 2007.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 można wdrożyć na wielu komputerach z zainstalowanym programem Exchange Server 2007. Można też wdrożyć go na serwerach klastrowanych z zainstalowanym programem Exchange Server 2007. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest także dostępny w witrynie Centrum pobierania firmy Microsoft.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1.

Data wydania: 8 lipca 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga: Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji niektóre usługi kodu zarządzanego programu Exchange 2007 mogą się nie uruchamiać. Dzieje się tak w sytuacji, gdy te usługi nie mogą uzyskać dostępu do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązania lub obejścia tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
944752 Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Exchange 2007 nie uruchamiają się usługi kodu zarządzanego programu Exchange 2007 (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu obsługi programu Exchange Server 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937194 Strategia obsługi produktu Exchange Server 2007 (j. ang.)

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 jest aktualizacją zbiorczą. Ta aktualizacja zastępuje aktualizacje opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 945684 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)
 • 948016 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)

Wymagania wstępne

Poniżej przedstawiono listę wymagań wstępnych dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1:
 • Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji na komputerze musi zostać zainstalowany program Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1.
 • Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy usunąć wszystkie tymczasowe aktualizacje dla programu Exchange Server 2007.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W trakcie stosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji wymagane usługi są automatycznie zatrzymywane, a następnie uruchamiane ponownie.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1, należy usunąć aktualizację 949870 za pomocą funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Pakiet zbiorczy aktualizacji programu Exchange Sp1 (Ru3)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 949870 — ostatni przegląd: 07/17/2008 16:09:02 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbexpertiseinter atdownload KB949870
Opinia