MS08-055: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu OneNote 2007: 9 września 2008

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-055. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje następujący problem:
 • 950500 Opis pakietu poprawek dla programu Office OneNote 2007: 28 marca 2008 (j. ang.)
Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje następujące problemy, które nie zostały wcześniej udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Użytkownik otwiera pusty notes w witrynie programu SharePoint w sieci Web w trybie „tylko do odczytu”. W trakcie edycji notesu program OneNote wielokrotnie wysyła sygnały ping do serwera, na którym jest uruchomiona witryna programu SharePoint w sieci Web. Powoduje to nadmierny ruch sieciowy.
 • Użytkownik otwiera bibliotekę dokumentów w witrynie programu SharePoint w sieci Web jako notes. Jest wówczas tworzonych wiele plików spisów treści (TOC). Powoduje to nadmierny ruch sieciowy.
 • Użytkownik otwiera notes w witrynie programu SharePoint w sieci Web. Podczas synchronizacji notesu do serwera, na którym jest uruchomiona witryna programu SharePoint w sieci Web, są wysyłane dwa żądania HEAD. Powoduje to nadmierny ruch sieciowy.
 • Użytkownik otwiera notes, który zawiera sekcję znajdującą się w witrynie programu SharePoint w sieci Web. Jeśli wystąpi stan sieci, który spowoduje zmianę stanu sekcji na „tylko do odczytu”, w tej sekcji może zostać wyświetlony komunikat o błędzie odmowy dostępu. Usunięcie tego stanu sieci nie powoduje usunięcia stanu „tylko do odczytu” dla tej sekcji po zsynchronizowaniu notesu i nie można zapisać zmian w tej sekcji.
 • Próba otwarcia notesu w jednej z następujących lokalizacji kończy się niepowodzeniem:
  • Folder Moje dokumenty.
  • Katalog główny dysku twardego.
  • Katalog główny ścieżki serwera HTTP.
  Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Office OneNote i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.
 • Użytkownik pracuje z notesem, który znajduje się na serwerze. Nieoczekiwanie rozmiar pliku notesu na serwerze zmniejsza się do 0 bajtów z powodu stanu sieci. Podczas próby zsynchronizowania notesu z plikiem o rozmiarze 0 bajtów na serwerze notes może wyglądać na uszkodzony. Próba naprawienia notesu powoduje utratę zawartych w nim danych.
 • Użytkownik otwiera notes w trybie „tylko do odczytu”. Jeśli przez około 5 minut w notesie nie będą wykonywane żadne akcje, nastąpi awaria programu OneNote i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Office OneNote i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.
 • Na komputerze jest zainstalowany pakiet Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 1. Próba utworzenia nowego notesu na serwerze sieci Web korzystającym ze ścieżek serwera UNC powoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego podobnego do następującego:
  Lokalizacja dla tego notesu: http://nazwa_serwera/nazwa_udziału/nazwa_pliku nie istnieje. Czy chcesz ją utworzyć?
  Kliknięcie przycisku OK w celu utworzenia notesu nie da oczekiwanego wyniku.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Onbttnie.dll12.0.6300.5000606,28813-Dec-200709:20
Onenote.exe12.0.6316.50001,022,49621-May-200812:54
Onenotem.exe12.0.6300.5000101,44008-Dec-200703:44
Onfilter.dll12.0.6300.500074,80008-Dec-200703:44
Onlibs.dll12.0.6300.50001,167,40008-Dec-200703:44
Onmain.dll12.0.6316.50006,593,06421-May-200812:54
onenote2007 onenote2k7 on2007 on2k7 aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos aktualizacja automatyczna microsoft update centrum pobierania office update
Właściwości

Identyfikator artykułu: 950130 — ostatni przegląd: 09/12/2008 20:23:27 — zmiana: 1.0

Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office OneNote 2007 (Home and Student version)

 • kboffice2007presp2fix kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB950130
Opinia