Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 11 marca 2008

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego dostarczane są narzędzia do wykrywania i zalecenia dotyczące wdrażania wszystkich aktualizacji.

Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą sposobu korzystania, między innymi, z następujących narzędzi:
 • Witryna Windows Update
 • Witryna Microsoft Update
 • Witryna Office Update
 • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer)
 • Usługi WSUS (Windows Server Update Services)
 • Program Microsoft System Center Configuration Manager
 • Program SMS (Microsoft Systems Management Server)
 • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool
W tym artykule zamieszczono wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 11 marca 2008 roku.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update, Office Update i Mactopia

Aktualizacje zabezpieczeń wydane 11 marca 2008 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wszelkie wyjątki opisano w sekcjach dotących poszczególnych witryn sieci Web. Na liście uwzględniono również produkty obsługiwane przez poszczególne witryny sieci Web.

Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.
Witryna Windows Update
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Witryna Microsoft Update
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006
 • Microsoft Exchange 2000 Server
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft Office 2002
 • Microsoft Office 2003
 • 2007 Microsoft Office System
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Visual Studio 2005
Wyjątki ogólne
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje składników pakietu Office 2000.
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje żadnych produktów Apple Macintosh.
Wyjątki specyficzneWitryna Microsoft Update nie obsługuje części aktualizacji zabezpieczeń 933103 związanej z następującymi produktami:
 • Microsoft Visual Studio 2002
 • Microsoft Visual Studio 2003
 • Microsoft BizTalk Server 2000
 • Microsoft BizTalk Server 2002
 • Microsoft Commerce Server 2000
 • Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 933103, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
933103 MS08-017: Luki w zabezpieczeniach składników sieci Web pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
Witryna Office Update
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • 2007 Office System
Wyjątki ogólne
 • Witryna Office Update nie obsługuje składników pakietu Office 2007 zainstalowanych na komputerach, na których jest uruchmiony system Windows Vista lub Windows Server 2003. W takim wypadku należy skorzystać z witryny Microsoft Update.
 • Witryna Office Update nie obsługuje żadnych produktów Apple Macintosh.
Witryna Mactopia
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Microsoft Office 2001 for Mac
 • Microsoft Office 2004 for Mac
 • Microsoft Office X for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) w wersji 2.0.1

Korzystając z narzędzia MBSA w wersji 2.0.1, można wykrywać aktualizacje zabezpieczeń wydane 11 marca 2008 roku.

Wyjątki ogólne
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie obsługuje żadnych składników pakietu Office 2000.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie obsługuje żadnych produktów Macintosh.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie jest obsługiwane w systemie Windows Vista. Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 obsługuje natomiast zdalne skanowanie komputerów, na których działa system Windows Vista.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  931943 Obsługa narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w systemie Windows Vista
 • Narzędzie MBSA w wersji 1.2.1 nie jest już obsługiwane. Nie będzie wykrywać aktualizacji zabezpieczeń wydanych później niż w październiku 2007 roku.
Wyjątki specyficzneNarzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie obsługuje części aktualizacji zabezpieczeń 933103 związanej z następującymi produktami:
 • Visual Studio 2002
 • Visual Studio 2003
 • BizTalk Server 2000
 • BizTalk Server 2002
 • Commerce Server 2000
 • ISA Server 2000
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 933103, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
933103 MS08-017: Luki w zabezpieczeniach składników sieci Web pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu WSUS (Windows Server Update Services)

Korzystając z dowolnego z następujących składników, można wykrywać i wdrażać aktualizacje zabezpieczeń wydane 11 marca 2008 roku:
 • Program WSUS 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Program WSUS 3.0
 • Program WSUS 3.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Wyjątki ogólne
 • Program WSUS 2.0 z dodatkiem SP1 i program WSUS 3.0 nie obsługują żadnych składników pakietu Office 2000.
 • Program WSUS 2.0 z dodatkiem SP1 i program WSUS 3.0 nie obsługują żadnych produktów Macintosh.
 • Program WSUS 1.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie jest już obsługiwany. Nie będzie więc otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń.
Wyjątki specyficzneNarzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie obsługuje części aktualizacji zabezpieczeń 933103 związanej z następującymi produktami:
 • Visual Studio 2002
 • Visual Studio 2003
 • BizTalk Server 2000
 • BizTalk Server 2002
 • Commerce Server 2000
 • ISA Server 2000
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 933103, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
933103 MS08-017: Luki w zabezpieczeniach składników sieci Web pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programów SMS 2.0, SMS 2003 lub System Center Configuration Manager 2007

Korzystając z dowolnego z następujących składników, można wykrywać i wdrażać wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 11 marca 2008 roku:
 • Program SMS (Systems Management Server) 2.0 z pakietem SUS Feature Pack
 • Program SMS (Systems Management Server) 2003 z pakietem SUS Feature Pack
 • Program SMS (Systems Management Server) 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)
 • Program System Center Configuration Manager 2007
Wyjątki ogólne
 • Narzędzie ITMU programu SMS i program System Center Configuration Manager nie obsługują żadnych składników pakietu Office 2000.
 • Program SMS z pakietem SUS Feature Pack nie obsługuje następujących produktów.
  • 2007 Office System
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Dowolne wersje systemu Windows dla komputerów z procesorami x64
  • Dowolne wersje systemu Windows dla komputerów z procesorami Itanium
 • Pakiet SUS Feature Pack programu SMS, narzędzie ITMU programu SMS i program System Center Configuration Manager nie obsługują żadnych produktów Macintosh.
Wyjątki specyficzneProgramy WSUS 2.0, WSUS 3.0 i WSUS 3.0 z dodatkiem SP1 nie obsługują części aktualizacji zabezpieczeń 933103 związanej z następującymi produktami:
 • Visual Studio 2002
 • Visual Studio 2003
 • BizTalk Server 2000
 • BizTalk Server 2002
 • Commerce Server 2000
 • ISA Server 2000
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 933103, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
933103 MS08-017: Luki w zabezpieczeniach składników sieci Web pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
Uwaga: Aby wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, pakiet SUS Feature Pack programu SMS musi korzystać z narzędzia Extended Security Update Inventory Tool.

Aby uzyskać narzędzie Extended Security Update Inventory Tool, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga: Aby uprościć tę tabelę, pominięto elementy wymienione w sekcji „Wyjątki ogólne” dla poszczególnych technologii wykrywania i wdrażania.

Na przykład kolumna „Microsoft Update” w tej tabeli może zawierać słowo „Tak” . W biuletynie zabezpieczeń wymieniono jednak składnik pakietu Office 2000 jako zagrożony. Dotychczas informowano w tabeli, że witryna Microsoft Update częściowo obsługuje wdrażanie danej aktualizacji zabezpieczeń. Żadne składniki pakietu Office 2000 nie są jednak obsługiwane przez witrynę Microsoft Update. Ten produkt nie jest więc już uwzględniany w tabeli, ponieważ jest zawsze wymieniany jako wyjątek ogólny.
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletynSkładnikWitryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateNarzędzie MBSA 2.0.1Programy WSUS 2.0 i WSUS 3.0Program SMS z pakietem SUS Feature PackProgram SMS z narzędziem Inventory Tool for Microsoft UpdatesProgram System Center Configuration Manager 2007
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanie
949029MS08-014Microsoft ExcelTakNie dotyczyTakTakTakTakTakTak
949031MS08-015Program Microsoft OutlookTakNie dotyczyTakTakTakTakTakTak
949030MS08-016OfficeTakNie dotyczyTakTakTakTakTakTak
933103MS08-017Składniki sieci Web pakietu Microsoft OfficeCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą witryny Office Update.Nie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update.Częściowo. Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA.Częściowo. Zobacz sekcję dotyczącą programu WSUS.TakCzęściowo. Zobacz sekcję dotyczącą programu SMS.Częściowo. Zobacz sekcję dotyczącą programu System Center Configuration Manager.

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

Nie ma ponownych wydań w tym miesiącu.

Często zadawane pytania

Jakie kroki podejmuje firma Microsoft w celu dostarczenia wskazówek dotyczących sposobu wdrażania tych aktualizacji?

Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, w której można znaleźć więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisję internetową dla tej aktualizacji zabezpieczeń zaplanowano na 12 marca 2008 roku o godzinie 11:00 (czas pacyficzny). Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Jakie są inne ważne informacje dotyczące narzędzia MBSA?

Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895660 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 jest dostępne
Jeżeli zainstalowano dowolny program spośród wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” tego biuletynu zabezpieczeń, konieczne może być ręczne ustalenie, czy instalacja danej aktualizacji zabezpieczeń jest wymagana. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Czy mogę użyć programu SMS lub System Center Configuration Manager do ustalenia, czy te aktualizacje są wymagane?

Tak. Program SMS ułatwia wykrywanie i wdrażanie tych aktualizacji zabezpieczeń. Program SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack i program SMS 2003 z narzędziem SUSFP używają do wykrywania technologii narzędzia MBSA w wersji 1.2.1. W przypadku programu SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack i programu SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack obowiązują więc ograniczenia określone dla narzędzia MBSA w wersji 1.2.1.

Aby uzyskać więcej informacji o programie SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Pakiet SUS Feature Pack razem z narzędziem Extended Security Update Inventory Tool jest niezbędny do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Microsoft Windows i innych zagrożonych produktów firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczeń pakietu SUS Feature Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Program SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack i program SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń mogą używać także narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Program System Center Configuration Manager 2007 używa programu WSUS 3.0 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wszystkie składniki obsługiwane przez program WSUS 3.0 są więc również obsługiwane przez program System Center Configuration Manager 2007.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 950137 — ostatni przegląd: 01/16/2015 10:26:06 — zmiana: 1.1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB950137
Opinia