Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-028: Luka w zabezpieczeniach aparatu bazy danych Microsoft Jet umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-028, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one zamieniane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200807:00x86
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200807:00x86
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200807:00x86
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200819:31x86
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200807:02x86
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200807:13x86
Msjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200807:02x86
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200807:03x86
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200807:03x86
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200807:03x86
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200807:04x86
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200807:04x86
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200807:04x86
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200807:05x86
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200807:05x86
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200807:05x86
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200807:06x86

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Dao360.dll3.60.9512.0554,00825-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56825-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326-Mar-200808:09x86SP2SP2GDR
Msjter40.dll4.0.9502.060,19225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60825-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93625-Mar-200817:20x86SP2SP2GDR
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92825-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33625-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43225-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10425-Mar-200804:50x86SP2SP2GDR
Dao360.dll3.60.9512.0554,00825-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56825-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326-Mar-200808:09x86SP2SP2QFE
Msjter40.dll4.0.9502.060,19225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60825-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93625-Mar-200817:20x86SP2SP2QFE
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92825-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33625-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43225-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10425-Mar-200804:50x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Dao360.dll3.60.9512.0554,00826-Jan-200804:39x86SP1SP1GDR
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56802-Jan-200819:58x86SP1SP1GDR
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326-Mar-200808:06x86SP1SP1GDR
Msjter40.dll4.0.9502.060,19209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60809-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93609-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92809-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200806:45x86SP1SP1GDR
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43209-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10409-Dec-200718:59x86SP1SP1GDR
Dao360.dll3.60.9512.0554,00826-Jan-200804:35x86SP1SP1QFE
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56809-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326-Mar-200808:06x86SP1SP1QFE
Msjter40.dll4.0.9502.060,19209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60809-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93609-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92809-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200806:45x86SP1SP1QFE
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43209-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10409-Dec-200718:59x86SP1SP1QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:05x86SP1SP1GDR\WOW
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200808:01x86SP1SP1QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200806:34x86SP1SP1GDR\WOW
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427-Mar-200806:26x86SP1SP1QFE\WOW
Właściwości

Identyfikator artykułu: 950749 — ostatni przegląd: 08/12/2008 12:24:42 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Server SP4

  • kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB950749
Opinia