MS08-049: Luka w zabezpieczeniach systemu zdarzeń umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-049. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne dla systemu Windows Vista

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze z systemem Windows Vista musi być zainstalowana jedna z następujących aktualizacji:
938371 Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla składników instalacyjnych systemu Windows Vista
947890 MS08-008: Luka w automatyzacji OLE umożliwia zdalne wykonanie kodu

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach na komputerze lokalnym daty i godziny odpowiadające tym plikom są podawane w formacie czasu lokalnego. Mogą one również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Es.dll2000.2.3550.0251,15210-Jul-200819:30x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Es.dll2001.12.4720.3129247,29629-Apr-200822:06x86SP1SP1GDR
Es.dll2001.12.4720.3129247,29629-Apr-200821:37x86SP1SP1QFE
Es.dll2001.12.4720.4282247,29629-Apr-200821:33x86SP2SP2GDR
Es.dll2001.12.4720.4282247,29629-Apr-200821:55x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Es.dll2001.12.4720.3129721,92030-Apr-200808:33IA-64SP1SP1GDR
Wes.dll2001.12.4720.3129247,29630-Apr-200808:33x86SP1SP1GDR\WOW
Es.dll2001.12.4720.3129721,92030-Apr-200808:33IA-64SP1SP1QFE
Wes.dll2001.12.4720.3129247,29630-Apr-200808:33x86SP1SP1QFE\WOW
Es.dll2001.12.4720.4282721,40830-Apr-200808:46IA-64SP2SP2GDR
Wes.dll2001.12.4720.4282247,29630-Apr-200808:46x86SP2SP2GDR\WOW
Es.dll2001.12.4720.4282721,40830-Apr-200808:32IA-64SP2SP2QFE
Wes.dll2001.12.4720.4282247,29630-Apr-200808:32x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Es.dll2001.12.4720.3129377,85630-Apr-200808:30x64SP1SP1GDR
Wes.dll2001.12.4720.3129247,29630-Apr-200808:30x86SP1SP1GDR\WOW
Es.dll2001.12.4720.3129377,85630-Apr-200808:30x64SP1SP1QFE
Wes.dll2001.12.4720.3129247,29630-Apr-200808:30x86SP1SP1QFE\WOW
Es.dll2001.12.4720.4282377,85630-Apr-200808:49x64SP2SP2GDR
Wes.dll2001.12.4720.4282247,29630-Apr-200808:49x86SP2SP2GDR\WOW
Es.dll2001.12.4720.4282377,85630-Apr-200808:29x64SP2SP2QFE
Wes.dll2001.12.4720.4282247,29630-Apr-200808:29x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Es.dll2001.12.4414.320253,95207-Jul-200820:32x86SP2SP2GDR
Es.dll2001.12.4414.320253,95207-Jul-200820:06x86SP2SP2QFE
Es.dll2001.12.4414.706253,95207-Jul-200820:26x86SP3SP3GDR
Es.dll2001.12.4414.706253,95207-Jul-200820:23x86SP3SP3QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z systemem Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista. Te pliki oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki cat są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Ich atrybuty nie zostały wymienione.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Es.dll2001.12.6930.16677268,80019-Apr-200808:13x86
Es.dll2001.12.6930.20818268,80019-Apr-200808:27x86
Es.dll2001.12.6931.18057269,31218-Apr-200805:48x86
Es.dll2001.12.6931.22162269,31218-Apr-200805:30x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Es.dll2001.12.6930.16677361,47219-Apr-200808:32x64
Es.dll2001.12.6930.20818361,47219-Apr-200808:30x64
Es.dll2001.12.6931.18057361,98418-Apr-200804:42x64
Es.dll2001.12.6931.22162361,98418-Apr-200806:40x64
Es.dll2001.12.6930.16677268,80019-Apr-200808:13x86
Es.dll2001.12.6930.20818268,80019-Apr-200808:27x86
Es.dll2001.12.6931.18057269,31218-Apr-200805:48x86
Es.dll2001.12.6931.22162269,31218-Apr-200805:30x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Es.dll2001.12.6931.18057730,62418-Apr-200805:00IA-64
Es.dll2001.12.6931.22162730,62418-Apr-200809:28IA-64
Es.dll2001.12.6931.18057269,31218-Apr-200805:48x86
Es.dll2001.12.6931.22162269,31218-Apr-200805:30x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb950974~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,642
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb950974~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,480
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb950974~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,480
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb950974~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,482
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,534
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_04294e32f5df770bb5d234050ee16913_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16677_none_a99c03a85f132aa9.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_88cd20da13f99f206d227ae0a4b66778_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18057_none_522651bea46de6cb.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_cda929e44c8209b0e90ecf767f1ddc1d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20818_none_6e030692cc670470.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_ea019e783f0aea92f42b03f19d6794ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22162_none_27883b602c16bf38.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16677_none_0ac2b30954c98430.manifest
File versionNot Applicable
File size89,770
Date (UTC)19-Apr-2008
Time (UTC)20:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20818_none_0b8e318c6db592d2.manifest
File versionNot Applicable
File size89,770
Date (UTC)19-Apr-2008
Time (UTC)20:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18057_none_0cbe918751dfdd3f.manifest
File versionNot Applicable
File size89,770
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22162_none_0d385cf46b0a1a47.manifest
File versionNot Applicable
File size89,770
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameAmd64_0e293d89b380da978d033e4308a2c238_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20818_none_67a0b14f384b0e2f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_11148dd5258304d4c8d5440a66654200_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22162_none_c3e4189dff91d541.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_12cf7d4547712eb8c0bee52f8c67a326_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16677_none_4cb9c8dfec5267f4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fcd8e495893ca374ea0a751425ee2914_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18057_none_afb9b7a7dcdc672a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16677_none_66e14e8d0d26f566.manifest
File versionNot Applicable
File size89,798
Date (UTC)19-Apr-2008
Time (UTC)20:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20818_none_67accd1026130408.manifest
File versionNot Applicable
File size89,798
Date (UTC)19-Apr-2008
Time (UTC)20:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18057_none_68dd2d0b0a3d4e75.manifest
File versionNot Applicable
File size89,798
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)11:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22162_none_6956f87823678b7d.manifest
File versionNot Applicable
File size89,798
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)06:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,158
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb950974~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,120
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb950974~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,956
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb950974~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,956
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb950974~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,552
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16677_none_7135f8df4187b761.manifest
File versionNot Applicable
File size87,619
Date (UTC)19-Apr-2008
Time (UTC)20:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20818_none_720177625a73c603.manifest
File versionNot Applicable
File size87,619
Date (UTC)19-Apr-2008
Time (UTC)20:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18057_none_7331d75d3e9e1070.manifest
File versionNot Applicable
File size87,619
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22162_none_73aba2ca57c84d78.manifest
File versionNot Applicable
File size87,619
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_350798ee9436e5de83fec3176f508377_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18057_none_baa8594a20745e72.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7be73eb181b4cef397f30472bee61365_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22162_none_65ac52ce50f579ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18057_none_0cc0357d51dde63b.manifest
File versionNot Applicable
File size89,784
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)11:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22162_none_0d3a00ea6b082343.manifest
File versionNot Applicable
File size89,784
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)11:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb950974~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,949
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb950974_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb950974~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,949
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb950974_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,896
Date (UTC)22-Apr-2008
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18057_none_7331d75d3e9e1070.manifest
File versionNot Applicable
File size87,619
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22162_none_73aba2ca57c84d78.manifest
File versionNot Applicable
File size87,619
Date (UTC)18-Apr-2008
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 950974 — ostatni przegląd: 10/06/2008 12:04:01 — zmiana: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB950974
Opinia