MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visual Studio 2008: 9 września 2008

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń lub dowolnej aktualizacji dodającej nową funkcję Instalatora Windows do programu Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) 2008 podczas próby naprawienia, zainstalowania lub odinstalowania programu VSTS 2008 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
    Napotkano problem podczas ładowania składników instalacji. Instalacja zostanie anulowana.
    Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    959417Komunikat o błędzie podczas próby naprawienia, zainstalowania lub odinstalowania programu Visual Studio Team System 2008 po zainstalowaniu aktualizacji dodającej nową funkcję Instalatora Windows: Napotkano problem podczas ładowania składników instalacji (j. ang.)
  • Tę aktualizację zabezpieczeń można zainstalować tylko na komputerze, na którym jest zainstalowany Instalator Windows w wersji 3.1. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File NameVersionDateTimeSize
Microsoft.Reportviewer.Webforms.dll9.0.21022.14321-Jul-200810:501,810,432
Reportviewer.exe9.0.21022.14331-Jul-200800:283,008,064
RSClientPrint.cab21-Jul-200814:151,184,828

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
aktualizacja zabezpieczeń poprawka biuletyn VS 2008 VS2008 luka złośliwy atakujący wykorzystać gdiplus.dll GDI+
Właściwości

Identyfikator artykułu: 952241 — ostatni przegląd: 06/11/2009 19:03:47 — zmiana: 2.0

Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package, Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB952241
Opinia