Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas sprawdzania poprawności pakietu Office XP, Office 2003 lub pakiet Office 2007 za pomocą oryginalnego pakietu Office: "Nie można ukończyć sprawdzania poprawności"

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:952632
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Uwaga
Program Office oryginalnego ("") została wycofana. Aby uzyskać więcej informacji o zaletach oryginalnego pakietu Office odwiedź następującą witrynę sieci Web:

Symptomy
Gdy potwierdzenie autentyczności posiadanej kopii pakietu Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office system 2007 za pomocą programu Microsoft Office Genuine Advantage może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można ukończyć sprawdzania poprawności
0x80180112
Przyczyna

Przyczyny 1

Ten problem może wystąpić, jeśli konto używane do logowania się na nie ma uprawnień administratora.

Przyczyny 2

Ten problem może wystąpić, jeśli niezbędne pliki zostały zmienione.

Przyczyny 3

Ten problem może wystąpić, jeśli używasz niepodpisanych plików systemu Windows lub innego pliku programu Microsoft niepodpisane. Na przykład poprawka została zainstalowana mogą obejmować niepodpisanych plików.
Rozwiązanie

Rezolucja 1

Aby rozwiązać ten problem, należy zalogować się przy użyciu konta, które ma poświadczenia administracyjne na komputerze. Lub żądać pomocy od administrator systemu.

Rezolucja 2

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w sekcji "Metoda 1". Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy wykonać kroki opisane w sekcji "Metoda 2".

Metoda 1

Może być aktualizacji wymagających ponownego uruchomienia komputera. Zaleca się, aby ponownie uruchomić komputer i spróbuj sprawdzić poprawności pakietu Microsoft Office, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 2

Jeżeli uwierzytelnienie nie powiedzie się, po wykonaniu kroków w "Metoda 1", wykonaj następujące kroki.

Uwaga Musi mieć poświadczenia administracyjne, aby wykonać te kroki. Jeśli nie masz poświadczeń administracyjnych, w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z administrator systemu.

System Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start , skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące polecenie w Rozpocznij wyszukiwanie a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Office oryginalna Advantage\data
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Data.dat plik, a następnie kliknij Usuń.
 3. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. W obszarze Sprawdź poprawność teraz, kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności pakietu Office.
Windows XP lub Windows 2000
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
 2. Skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące polecenie w Otwórz a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Office oryginalna Advantage\data
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Data.dat plik, a następnie kliknij Usuń.
 4. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 5. W obszarze Sprawdź poprawność teraz, kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności pakietu Office.

Rezolucja 3

Może być uszkodzony plik lub poprawek, który został pobrany i może być przyczyną problemu. Lub, w przypadku otrzymania pliku od firmy Microsoft, który był badany. Takie pliki mogą być niepodpisany.

Aby ustalić, czy jest podpisany plik, który ostatnio pobrania lub zainstalowania, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij Właściwości w Eksploratorze Windows. (Na przykład kliknij prawym przyciskiem Pliku Mso.dll, a następnie kliknij przycisk Właściwości.) Widzisz Podpisy cyfrowe Karta pliki podpisane prawidłowo. Aby sprawdzić, czy pliki, które znajdują się w komputerze zainstalowano poprawkę, zobacz listę plików z artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base opisano poprawkę.

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj pobrać i zainstalować go ponownie. Jeśli nie rozwiąże problemu lub otrzymano plik bezpośrednio od firmy Microsoft, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Proces sprawdzania poprawności pomaga określić, czy kopia pakietu Microsoft Office jest oryginalna. Oryginalne oprogramowanie to oprogramowanie, które publikowane przez firmę Microsoft, który jest poprawnie licencjonowany i który jest obsługiwany przez firmę Microsoft lub autoryzowanego partnera. Oryginalne oprogramowanie zapewnia pełne możliwości ukończenia zadań, dostęp do wszystkich najnowszych aktualizacji i pewność, że oprogramowanie będzie wykonywać oczekiwań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi klienta i pomocy technicznej, która jest dostępna dla oryginalnego pakietu Office odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oryginalnego pakietu Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dostęp do Centrum rozwiązań korzyści oryginalnego oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Informacje dotyczące innych problemów sprawdzania poprawności odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 952632 — ostatni przegląd: 09/17/2011 05:41:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Genuine Advantage

 • kbupdateissue kbaccounts kbuserprofile kbwindowsgetgenuine kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbtshoot kbmt KB952632 KbMtpl
Opinia