Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-052 i MS08-055: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 9 września 2008

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS08-052 i MS08-055. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany pakiet Microsoft Office XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP

Zastępowanie aktualizacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
947866 MS08-016: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 11 marca 2008

Inne produkty

Aktualizacja zabezpieczeń MS08-052 dotyczy również programu Microsoft Project 2002 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby można było zastosować aktualizację zabezpieczeń MS08-052 do programu Project 2002, na komputerze musi być zainstalowany dodatek SP1 dla programu Project 2002.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla programu Project 2002, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
867829 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Microsoft Project 2002 (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Mso.dll10.0.6845.09,819,13611-Jun-200822:15
Ietag.dll10.0.6731.0105,15211-Jun-200822:19
office2002 office2k2 officexp off2002 off2k2 offxp access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp project2002 project2k2 projectxp prj2002 prj2k2 prjxp publisher2002 publisher2k2 publisherxp pub2002 pub2k2 pubxp word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos office detection tool aktualizacja automatyczna microsoft update centrum pobierania aktualizacja office
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953405 — ostatni przegląd: 01/16/2015 03:02:56 — zmiana: 2.0

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB953405
Opinia