Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2007: 8 lipca 2008

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2007 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Ta aktualizacja została wydana w lipcu 2008 roku.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą uprzednio wydaną aktualizację:
950378 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2007: 13 maja 2008

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać tę aktualizację wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji i strategiami wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera pliki, których wersje wymieniono w poniższej tabeli.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Outlfltr.dat12.0.6525.10723,688,94403-Jun-200823:50Not Applicable
Aby sprawdzić, które wersje plików są zainstalowane na komputerze, należy wykonać poniższe czynności. Należy zastosować odpowiednią procedurę dotyczącą używanego systemu operacyjnego.
Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij przycisk Wyszukiwanie zaawansowane.
 3. W polu Lokalizacja kliknij pozycję Lokalne dyski twarde.
 4. W polu Nazwa wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Ogólne sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.
Windows XP
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga Jeśli zostanie uruchomione narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Ta aktualizacja zawiera pełny plik Instalatora Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik .msp:
Outlfltr.msp

Informacje dla administratorów dotyczące ponownego instalowania określonych składników

Jeśli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Outlook 2007 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, w wierszu polecenia można uruchomić polecenie zawierające właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy określone składniki programu Outlook 2007 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego.

W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości REINSTALL=[ lista funkcji ] jest następująca:
OUTLOOKFiles
. Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozpowszechniania aktualizacji produktów pakietu Microsoft Office System 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: W witrynie TechCenter pakietu Office System można znaleźć najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat witryny TechCenter pakietu Office System, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
2007 poprawka zabezpieczenia stabilność aktualizacja krytyczna office Office Outlook
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953463 — ostatni przegląd: 01/16/2015 10:10:36 — zmiana: 1.1

 • Microsoft Office Outlook 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbexpertisebeginner kbqfe atdownload KB953463
Opinia