Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 7 dla programu Exchange Server 2007

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Exchange Server 2007. Ten artykuł zawiera następujące informacje na temat pakietu zbiorczego aktualizacji:
  • Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji
  • Sposób uzyskiwania pakietu zbiorczego aktualizacji
  • Wymagania wstępne zastosowania pakietu zbiorczego aktualizacji
WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Exchange Server 2007 zawiera poprawki dotyczące problemów opisane w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS08-<TBD>. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-<TBD>.mspx
Więcej informacji

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji nie dotyczy programu Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Seria pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 jest niezależna od serii pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1, zobacz sekcję „Pakiety zbiorcze aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1” następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937052 Jak uzyskać najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Exchange Server 2007
Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Exchange Server 2007, odwiedź następującą witrynę usługi Microsoft Update w sieci Web: Uwaga: Usługa Microsoft Update nie wykrywa pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 w systemach klastrowanych programu Exchange Server 2007.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Exchange Server 2007 można wdrożyć na wielu komputerach z zainstalowanym programem Exchange Server 2007. Można też wdrożyć go na serwerach klastrowanych z zainstalowanym programem Exchange Server 2007. W tym celu należy pobrać pakiet zbiorczy aktualizacji z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Exchange Server 2007.

Data wydania: 8 lipca 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji niektóre usługi kodu zarządzanego programu Exchange 2007 mogą się nie uruchamiać. Dzieje się tak w sytuacji, gdy te usługi nie mogą uzyskać dostępu do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązania lub obejścia tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
944752 Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Exchange 2007 nie uruchamiają się usługi kodu zarządzanego programu Exchange 2007 (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących modelu obsługi programu Exchange Server 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937194 Strategia obsługi produktu Exchange Server 2007 (j. ang.)

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Exchange Server 2007 jest aktualizacją zbiorczą.

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zastępuje następujące pakiety zbiorcze aktualizacji:
930809 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla Exchange Server 2007
935490 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Exchange 2007
935999 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Exchange 2007
940006 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange 2007
941421 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 5 dla programu Exchange 2007
942846 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Exchange Server 2007 (j. ang.)

Wymagania wstępne

Poniżej wymieniono wymagania wstępne dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji 7 dla programu Exchange Server 2007:
  • Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji na komputerze musi zostać zainstalowany program Exchange Server 2007.
  • Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy usunąć wszystkie tymczasowe aktualizacje dla programu Exchange Server 2007.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W trakcie stosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji wymagane usługi są automatycznie zatrzymywane, a następnie uruchamiane ponownie.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Exchange Server 2007, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Ru7 pakiet zbiorczy aktualizacja exchange
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953469 — ostatni przegląd: 01/16/2015 02:31:54 — zmiana: 1.0

  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbexpertiseinter atdownload KB953469
Opinia