Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Instalatorzy programu SQL Server 2005 nie aktualizują wystąpienia usługi SQL Server pozostającej w stanie „wyłączona”

WPROWADZENIE
Aktualizacje programu Microsoft SQL Server 2005 nie zakładają, że wystąpienie usługi SQL Server wymaga włączenia. Zgodnie z projektem aktualizacje programu SQL Server 2005 nie włączają wyłączonych wystąpień usługi SQL Server. Dlatego aktualizacje programu SQL Server pozostawiają wystąpienie usługi SQL Server w stanie konfiguracji sprzed aktualizacji. Aby aktualizacja programu SQL Server została zastosowana do wystąpienia usługi SQL Server, wystąpienie musi być włączone.

W tym artykule opisano sposób identyfikowania i włączania wystąpienia usługi SQL Server, która znajduje się w stanie wyłączenia w programie SQL Server 2005.
Więcej informacji
Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim wypadku, aby wykonać te kroki, należy skorzystać z dokumentacji danego produktu.

Aby zidentyfikować wystąpienie usługi SQL Server, która znajduje się w stanie wyłączenia, wykonaj następujące kroki dotyczące programu SQL Server 2005:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W przystawce programu Microsoft Management Console (MMC) Usługi zlokalizuj pozycję SQL Server (Nazwa_wystąpienia) w kolumnie Nazwa.

  Uwaga: Nazwa_wystąpienia to nazwa nadana wystąpieniu usługi SQL Server podczas wstępnej instalacji.
 3. W kolumnie Typ uruchomienia ustal stan wystąpienia usługi SQL Server.

  W kolumnie Typ uruchomienia jest wyświetlany stan wystąpienia: Wyłączony, Ręczny lub Automatyczny.
 4. Aby włączyć wystąpienie usługi SQL Server, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij dwukrotnie wystąpienie usługi SQL Server.
  2. W oknie dialogowym SQL Server (Nazwa_wystąpienia) — właściwości (Komputer lokalny) kliknij kartę Ogólne.
  3. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny lub Ręczny, w zależności od sytuacji.

   Uwaga: Na liście Typ uruchomienia są dostępne następujące elementy:
   • Automatyczny
   • Ręczny
   • Wyłączony
  4. Powtórz kroki od a do c dla każdego wystąpienia usługi SQL Server zlokalizowanego w przystawce programu MMC Usługi.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby włączyć wystąpienie usługi SQL Server, które znajduje się w stanie wyłączenia, wykonaj następujące kroki dotyczące programu SQL Server 2005:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W przystawce programu MMC Usługi kliknij dwukrotnie pozycję SQL Server (Nazwa_wystąpienia).

  Uwaga: Nazwa_wystąpienia to nazwa nadana wystąpieniu usługi SQL Server podczas wstępnej instalacji.
 3. W oknie dialogowym SQL Server (Nazwa_wystąpienia) — właściwości (Komputer lokalny) kliknij kartę Ogólne.
 4. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny lub Ręczny, w zależności od sytuacji.

  Uwaga: Na liście Typ uruchomienia są dostępne następujące elementy:
  • Automatyczny
  • Ręczny
  • Wyłączony
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SQL Server, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji i wydania programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321185 JAK: Identyfikowanie wersji i wydania programu SQL Server
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953739 — ostatni przegląd: 06/13/2008 22:03:21 — zmiana: 1.1

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition

 • kbhowto kbexpertiseadvanced KB953739
Opinia