Instalatorzy programów SQL Server 2005 i MSDE 2000 zatrzymują usługi zależne

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób ustalania, które usługi są zależne od usługi Microsoft SQL Server 2000 i od usługi Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (znanej też pod nazwą MSDE 2000).
Więcej informacji
Aktualizacje programów SQL Server 2000 i MSDE 2000, które nie zostaną ukończone pomyślnie, mogą po instalacji pozostawiać usługi zależne od usługi SQL Server 2000 lub usługi MSDE 2000 w stanie zatrzymania. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy dowiedzieć się, które usługi są zależne od usługi SQL Server lub usługi MSDE. Ponadto, jeśli usługi zależne nie są uruchamiane po aktualizacji, należy ponownie uruchomić je ręcznie lub ponownie uruchomić komputer.

Uwaga: Ponowne uruchomienie komputera spowoduje, że wszystkie usługi zależne mające Typ uruchomienia:Automatyczny zostaną uruchomione w poprawnej kolejności.

Aby na komputerze z programem SQL Server 2000 lub MSDE 2000 ustalić, które usługi są zależne od usługi SQL Server 2000 i MSDE 2000, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W takim wypadku, aby wykonać te kroki, należy skorzystać z dokumentacji danego produktu.
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie services.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Na liście usług kliknij dwukrotnie pozycję MSSQL$ (Nazwa_wystąpienia).

    Uwaga: Symbol zastępczy Nazwa_wystąpienia przedstawia nazwę nadaną wystąpieniu usługi SQL Server podczas wstępnej instalacji programu SQL Server 2005.
  3. W oknie dialogowym MSSQL$ (Nazwa_wystąpienia) — właściwości (Komputer lokalny) kliknij kartę Zależności.
  4. Zanotuj nazwy wszystkich usług wyświetlanych w polu Następujące składniki systemu są zależne od tej usługi. Być może będzie konieczne rozwinięcie każdego elementu w celu ustalenia zależności hierarchicznej.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wystąpienia usługi SQL Server, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network ) w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SQL Server, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji i wydania programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321185 JAK: Identyfikowanie wersji i wydania programu SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania programu MSDE, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Propriedades

ID do Artigo: 953742 - Última Revisão: 06/13/2008 22:03:21 - Revisão: 1.1

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

  • kbservice kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced KB953742
Comentários