Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Obsługiwane metody stosowania aktualizacji do programu SQL Server 7.0

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano instrukcje, które należy wykonać, aby ręcznie zainstalować aktualizacje programu Microsoft SQL Server 7.0. Wszystkie aktualizacje programu SQL Server 7.0 muszą zostać zainstalowane ręcznie.
Więcej informacji

Jak zastosować aktualizacje do programu SQL Server 7.0

Przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji dla programu SQL Server 7.0 należy uważnie przeczytać ten artykuł.

Ważne: Aktualizacje programu SQL Server 7.0 wymagają instalacji dodatku Service Pack 4 (SP4) dla programu SQL Server 7.0. Jeśli podczas instalowania aktualizacji dojdzie do sytuacji, w której będzie potrzebna interwencja pomocy technicznej firmy Microsoft (CSS), pracownik pomocy technicznej może poprosić o natychmiastowe uaktualnienie programu do wersji SQL Server 7.0 z dodatkiem SP4.

Klienci korzystający z programu SQL Server 7.0 Enterprise Edition z włączoną funkcją klastrowania powinni zapoznać się z sekcją „Jak zastosować aktualizacje do programu SQL Server 7.0 Enterprise Edition z włączoną funkcją klastrowania”. Dla użytkowników wszystkich innych środowisk jest przeznaczona sekcja „Standardowe kroki instalacji aktualizacji”.

Jak zastosować aktualizacje do programu SQL Server 7.0 Enterprise Edition z włączoną funkcją klastrowania

 1. Przed zainstalowaniem jakiejkolwiek aktualizacji programu SQL Server, wykonaj kopie zapasowe wzorców baz danych.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Upewnij się, że węzeł komputera, na którym został pierwotnie skonfigurowany program SQL Server 7.0, kontroluje zasoby programu SQL Server. W tym celu sprawdź, czy na węźle komputera, na którym został pierwotnie skonfigurowany program SQL Server 7.0, znajduje się zmienna środowiskowa _VIRTUAL_SERVER_NAME_.
 3. Na tym samym węźle komputera uruchom narzędzie Failover Setup Wizard, aby usunąć wirtualny serwer programu SQL Server.
 4. Wykonaj kopię zapasową plików wymienionych w artykule z bazy wiedzy Knowledge Base dotyczącym aktualizacji, którą chcesz zastosować. Te pliki znajdują się w folderze \Mssql7\Binn lub w folderze, w którym zainstalowano pliki programu SQL Server 7.0.
 5. Skopiuj pliki z samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego, który został umieszczony wraz z aktualizacją w folderze \Mssql7\Binn.
 6. Uruchom narzędzie Failover Setup Wizard, aby utworzyć zasoby wirtualnego serwera programu SQL Server.
 7. W Menedżerze klastra systemu Windows 2000 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SQL Server resource group (Grupa zasobów programu SQL Server), a następnie kliknij polecenie Przełącz do trybu online.

  Uwaga: Spowoduje to przełączenie wszystkich usług do trybu online zgodnie z kolejnością ich zależności.
 8. Połącz się z programem SQL Server jako członek roli administratora systemu lub jako administrator systemu, używając programu SQL Query Analyzer lub narzędzia osql (Osql.exe). Następnie uruchom wszystkie skrypty, które zostały dostarczone z pakietem aktualizacji programu SQL Server 7.0 z dodatkiem SP4.
 9. Jeśli wystąpi problem z tą aktualizacją, można wykonać wycofanie do poprzedniego stanu sprzed jej zastosowania. Wykonaj kroki od 2 do 4, aby usunąć wirtualny serwer programu SQL Server i ponownie skopiować odpowiednie pliki. Konieczne jest przywrócenie wzorca bazy danych, którego kopię zapasową wykonano w kroku 1.

Standardowe kroki instalacji aktualizacji

 1. Przed zainstalowaniem jakiejkolwiek aktualizacji programu SQL Server, wykonaj kopie zapasowe wzorców baz danych.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Zainstaluj dodatek SP4 dla programu SQL Server 7.0. Upewnij się, że dodatek SP4 dla programu SQL Server 7.0 został zainstalowany pomyślnie.
 3. Wyłącz usługi Microsoft SQL Server i SQL Server Agent.
 4. Wykonaj kopię zapasową plików wymienionych w artykule z bazy wiedzy Knowledge Base dotyczącym aktualizacji, którą chcesz zastosować. Te pliki znajdują się w katalogu \Mssql7\Binn lub w katalogu, w którym zainstalowano pliki programu SQL Server 7.0.
 5. Skopiuj pliki z samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego, który został umieszczony wraz z aktualizacją w katalogu \Mssql7\Binn.
 6. Uruchom usługi Microsoft SQL Server i SQL Server Agent.
 7. Połącz się z programem SQL Server jako członek roli administratora systemu lub jako administrator systemu, używając programu SQL Query Analyzer lub narzędzia osql. Następnie uruchom wszystkie skrypty, które zostały dostarczone z pakietem aktualizacji programu SQL Server 7.0 z dodatkiem SP4.
 8. Jeśli wystąpi problem z kompilacją aktualizacji, możesz wykonać wycofanie do poprzedniego stanu sprzed jej zastosowania. Przejdź do kroku 4, aby z powrotem skopiować odpowiednie pliki. Ponadto musisz przywrócić wzorzec bazy danych, którego kopię zapasową wykonano w kroku 1.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SQL Server, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji i wydania programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321185 JAK: Identyfikowanie wersji i wydania programu SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SQL Server Desktop Engine (MSDE), odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953743 — ostatni przegląd: 06/13/2008 22:03:21 — zmiana: 1.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbinfo kbhowto KB953743
Opinia