MS09-051: Opis aktualizacji zabezpieczeń dekodera głosu Windows Media Audio: 13 października 2009

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-051. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File NameVersionDateTimeSizeService branch
wmspdmod.dll10.0.0.407009-Apr-200919:31413,032wm10l
wmspdmod.dll9.0.0.326903-Apr-200906:45485,376wm9

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) są wskazane w kolumnie „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Program obsługi formatu Windows Media 9.5 x64 Edition we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows XP i Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
wmspdmod.dll10.0.0.381901-Apr-200911:15525,824X86wm10lx64

Program obsługi formatu Windows Media 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
wmspdmod.dll11.0.5721.526301-Apr-200917:32604,160X86wm11x64

Program obsługi formatu Windows Media 9, 9.5 i 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 dla komputerów z procesorami x86

File NameVersionDateTimeSizeService branch
wmspdmod.dll10.0.0.436509-Apr-200919:31413,544mceur2
wmspdmod.dll10.0.0.370409-Apr-200919:31530,280wm10
wmspdmod.dll10.0.0.407009-Apr-200919:31413,032wm10l
wmspdmod.dll11.0.5721.526301-Apr-200917:32604,160wm11
wmspdmod.dll9.0.0.326903-Apr-200906:45485,376wm9

Program obsługi formatu Windows Media 9, 9.5 i 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 dla komputerów z procesorami x86

File NameVersionDateTimeSizeService branch
wmspdmod.dll10.0.0.436509-Apr-200919:31413,544mceur2
wmspdmod.dll10.0.0.370409-Apr-200919:31530,280wm10
wmspdmod.dll10.0.0.407009-Apr-200919:31413,032wm10l
wmspdmod.dll11.0.5721.526301-Apr-200917:32604,160wm11
wmspdmod.dll9.0.0.450503-Apr-200906:45485,376wm9

Program obsługi formatu Windows Media 9.5 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File NameVersionDateTimeSizeService branch
wmspdmod.dll10.0.0.371209-Apr-200908:58524,288SP1GDR
wmspdmod.dll10.0.0.371209-Apr-200908:49524,288SP1QFE
wmspdmod.dll10.0.0.400409-Apr-200909:01407,040SP2GDR
wmspdmod.dll10.0.0.400409-Apr-200908:48407,040SP2QFE

Program obsługi formatu Windows Media 9.5 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional x64 Edition dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
wwmspdmod.dll10.0.0.371209-Apr-200921:40524,288X86SP1GDR\wow
wwmspdmod.dll10.0.0.371209-Apr-200921:40524,288X86SP1QFE\wow
wwmspdmod.dll10.0.0.400409-Apr-200921:49407,040X86SP2GDR\wow
wwmspdmod.dll10.0.0.400409-Apr-200921:40407,040X86SP2QFE\wow

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x86

File NameVersionDateTimeSizeService branch
wmspdmod.dll11.0.6000.635001-Apr-200923:20604,672Windows6.0-KB954155-x86\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16838_none_f831274072c7bd51
wmspdmod.dll11.0.6000.650901-Apr-200923:29604,672Windows6.0-KB954155-x86\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21033_none_f8b59abb8bea11aa
wmspdmod.dll11.0.6001.700502-Apr-200900:07604,672Windows6.0-KB954155-x86\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18234_none_fa1364be6ff1e8e6
wmspdmod.dll11.0.6001.711101-Apr-200923:52604,672Windows6.0-KB954155-x86\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22403_none_fabc72e988f818ad
wmspdmod.dll11.0.6002.1803408-May-200900:23604,672Windows6.0-KB954155-x86\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18034_none_fbf9d88c6d183b31
wmspdmod.dll11.0.6002.2213108-May-200900:36604,672Windows6.0-KB954155-x86\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22131_none_fc80747986388ef6

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
wmspdmod.dll11.0.6000.635001-Apr-200923:38817,152X64Windows6.0-KB954155-x64\amd64_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16838_none_544fc2c42b252e87
wmspdmod.dll11.0.6000.650901-Apr-200923:30817,152X64Windows6.0-KB954155-x64\amd64_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21033_none_54d4363f444782e0
wmspdmod.dll11.0.6001.700502-Apr-200900:09818,688X64Windows6.0-KB954155-x64\amd64_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18234_none_56320042284f5a1c
wmspdmod.dll11.0.6001.711102-Apr-200900:21818,688X64Windows6.0-KB954155-x64\amd64_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22403_none_56db0e6d415589e3
wmspdmod.dll11.0.6002.1803408-May-200900:29818,688X64Windows6.0-KB954155-x64\amd64_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18034_none_581874102575ac67
wmspdmod.dll11.0.6002.2213108-May-200900:28818,688X64Windows6.0-KB954155-x64\amd64_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22131_none_589f0ffd3e96002c
wmspdmod.dll11.0.6000.635001-Apr-200923:20604,672X86Windows6.0-KB954155-x64\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16838_none_f831274072c7bd51
wmspdmod.dll11.0.6000.650901-Apr-200923:29604,672X86Windows6.0-KB954155-x64\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21033_none_f8b59abb8bea11aa
wmspdmod.dll11.0.6001.700502-Apr-200900:07604,672X86Windows6.0-KB954155-x64\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18234_none_fa1364be6ff1e8e6
wmspdmod.dll11.0.6001.711101-Apr-200923:52604,672X86Windows6.0-KB954155-x64\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22403_none_fabc72e988f818ad
wmspdmod.dll11.0.6002.1803408-May-200900:23604,672X86Windows6.0-KB954155-x64\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18034_none_fbf9d88c6d183b31
wmspdmod.dll11.0.6002.2213108-May-200900:36604,672X86Windows6.0-KB954155-x64\x86_microsoft-windows-wmspdmod_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22131_none_fc80747986388ef6
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 954155 — ostatni przegląd: 10/21/2009 13:32:13 — zmiana: 1.0

Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB954155
Opinia