MS08-061: Luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwiają podniesienie uprawnień

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-061. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Problem z dwoma monitorami

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 podczas przełączania systemu operacyjnego z trybu pracy z dwoma monitorami do trybu pracy z jednym monitorem może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Stop 0x0000008E”.
Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
959252 Podczas przełączania systemu operacyjnego Windows XP lub Windows Server 2003 z zainstalowaną aktualizacją zabezpieczeń 954211 z trybu pracy z dwoma monitorami do trybu pracy z jednym monitorem jest wyświetlany komunikat o błędzie: Stop 0x0000008E (j. ang.)

Problem dotyczący niepodpisanego pliku Win32k.sys w dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Podsumowanie
Jeśli instalacja dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP nie powiedzie się z dowolnego powodu, plik binarny win32k.sys stanie się plikiem niepodpisanym. Ten problem może również wystąpić w przypadku odinstalowania dodatku Service Pack 3 po pomyślnym zainstalowaniu. Jeśli po wystąpieniu tego problemu dodatek Service Pack 3 zostanie pomyślnie zainstalowany, plik binarny win32k.sys zostanie poprawnie podpisany i problem nie będzie występować.
W jaki sposób aktualizacja rozwiązuje ten problem?
Jeśli w systemie istnieje niepodpisana wersja pliku binarnego win32k.sys, ta aktualizacja wykrywa ten plik. Następnie usuwa problem, umieszczając prawidłową wartość skrótu pliku binarnego w wykazie głównym. Plik binarny zostaje podpisany i instalator kończy pracę, powodując wystąpienie błędu instalacji. Następnie pakiet jest ponownie oferowany w systemie. W celu usunięcia luki opisanej w tym biuletynie należy jeszcze raz zainstalować aktualizację. Zainstalowanie pakietu po raz drugi powoduje poprawne zaktualizowanie pliku binarnego win32k.sys przy użyciu nowej wersji zawierającej poprawki opisane w tym artykule.
Proces instalacji tej aktualizacji na komputerach z zainstalowanym systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
W niektórych systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 ta aktualizacja może być oferowana dwa razy. Takie zachowanie jest oczekiwane. Zakończenie instalacji może wymagać dwukrotnego zainstalowania tego pakietu.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Win32k.sys5.0.2195.71941,644,43215-Sep-200805:13x86Not Applicable
Win32k.sys5.0.2195.71941,644,43215-Sep-200805:13x86UNIPROC

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.34461,846,01615-Sep-200811:57x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.34461,846,91215-Sep-200812:17x86SP2SP2QFE
Win32k.sys5.1.2600.56761,846,40015-Sep-200812:12x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.56761,846,91215-Sep-200812:25x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.567630,20816-Sep-200801:04x86NoneNot Applicable
Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32121,854,46415-Sep-200811:54x86SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091285,18418-Feb-200813:14x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32121,859,58415-Sep-200812:07x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.43751,847,80815-Sep-200813:24x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.43751,849,85615-Sep-200812:44x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32124,530,17616-Sep-200803:49x64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091619,00816-Sep-200803:49x64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32124,548,60816-Sep-200803:49x64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76816-Sep-200803:49x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.43754,533,76016-Sep-200803:57x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.43754,542,97616-Sep-200803:49x64SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32125,548,54416-Sep-200803:50IA-64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091910,84816-Sep-200803:50IA-64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32125,562,36816-Sep-200803:50IA-64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76816-Sep-200803:50x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.43755,560,83216-Sep-200803:54IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.43755,567,48816-Sep-200803:50IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.600 0.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oryginalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.167502,027,52013-Sep-200821:06x86
Win32k.sys6.0.6000.167542,027,52018-Sep-200802:03x86
Win32k.sys6.0.6000.209172,029,56813-Sep-200821:06x86
Win32k.sys6.0.6000.209222,029,56820-Sep-200801:13x86
Win32k.sys6.0.6001.181412,032,64013-Sep-200821:21x86
Win32k.sys6.0.6001.181452,032,64018-Sep-200802:16x86
Win32k.sys6.0.6001.222652,033,15213-Sep-200821:19x86
Win32k.sys6.0.6001.222712,033,15220-Sep-200801:21x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.167502,750,97613-Sep-200821:20x64
Win32k.sys6.0.6000.167542,750,97618-Sep-200802:21x64
Win32k.sys6.0.6000.209172,752,00013-Sep-200821:23x64
Win32k.sys6.0.6000.209222,752,00020-Sep-200801:28x64
Win32k.sys6.0.6001.181412,742,27214-Sep-200806:14x64
Win32k.sys6.0.6001.181452,742,27218-Sep-200802:28x64
Win32k.sys6.0.6001.222652,742,78413-Sep-200822:25x64
Win32k.sys6.0.6001.222712,742,78420-Sep-200801:48x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.181416,637,05614-Sep-200806:25IA-64
Win32k.sys6.0.6001.181456,637,05618-Sep-200802:31IA-64
Win32k.sys6.0.6001.222656,637,05613-Sep-200821:29IA-64
Win32k.sys6.0.6001.222716,637,05620-Sep-200801:40IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_177d5f0ab3c06a7c014b73c5bbb166e0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_321342a58caec305.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_290090439dcff0fe17e6b62d77a4969a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_72b99d85e2a2518c.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_4892325e390f11573472d20aad1435a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_aade9af3bc984f40.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_5d04ee55fe4a011db1cd5e00a5ec68ed_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_8b32764f589b7cd6.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_905f2e9a0d09bef643284a0924b7a091_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_f34efcae522aa428.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_ac80ff28233dea19c2a340a4963e2ec6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_3734cbe7470b11b0.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_d950b7a966a0749cc2e7be3de2ff242e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_fa57e624593f6d0d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_f57f61b96e44cb69298d51216989e198_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_0500e232481ff760.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_b6d72d5e9d88c1ab.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_b6db2e869d852707.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_b7930dc5b67fa039.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_b7833c67b68c3d77.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_b8c93c3a9aa65002.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_b8cd3d629aa2b55e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_b9413a55b3d08d0a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_b9326941b3dc439f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameAmd64_00462e551eff391747231b3771d9cd40_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_76b5c8c05b8dea54.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_220fc8858cd4988cf8f5e50f301eb7d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_6c882d67c73a371c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2e52719f486c218dc38f2cd5e5967b65_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_b2b86c8e02996495.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_366ae39334ca16a1721563c06451b420_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_4848082cdd227a53.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4f1a6a30d9ab178f4682612f6db1d8b2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_e13b7485c8bf3cf1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_71aeee537447b279382d16663867e965_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_7fe2bb1aec5437e5.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_874e2a8421e92911b4c6fe123c260749_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_93d1d38bbf012966.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bd1bed7f4975aefc68fb89d1c2d14759_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_951cc9ad798ecd54.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c7f0a2d26272445dc9a417bb8d6ef164_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_1ab3c22ddad5cf06.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d1c2ee64ef4bf27b61e94dc607ad9dbc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_59c5640eae99a14f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_df899d0455728be5e93b0142dcda60e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_db1a02619d232126.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e1c5a4b6d558bf67b0e2c0303f25c06f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_3731d646319f9933.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e90bbe1d834d774f14faa618e8f62ea4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_de08a3a9bbcd6410.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ed676f47b7f34a35d8bff543c98e8e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_d7297859d17ec6bc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f0209dff0d0c0c22190d9b1aa604ef4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_ac7749b7a3571893.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f27e13244f456297dee2e2993908557d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_793ceef38be1b1e7.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_12f5c8e255e632e1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_12f9ca0a55e2983d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_13b1a9496edd116f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_13a1d7eb6ee9aead.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_14e7d7be5303c138.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)06:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_14ebd8e653002694.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_155fd5d96c2dfe40.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)22:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_155104c56c39b4d5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,052
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,052
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_1d4a73348a46f4dc.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_1d4e745c8a435a38.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_1e06539ba33dd36a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_1df6823da34a70a8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_1f3c821087648333.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_1f4083388760e88f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_1fb4802ba08ec03b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_1fa5af17a09a76d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:27
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameIa64_01cdf58e3ac337881989982221b6efd5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_f910789972848b66.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_076d0111c8a0f584d3600a9f3250819b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_1440c8bb1b4bcc41.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5900195773b1bb249b4aa3fd8dd597e5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_39f837db82f5b4b9.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5b42eb44f035ffde158d002d50f46fe8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_a0c1f6383e0b1104.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_677a7b790c1c80cca1ba66a0262f8192_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_bf8dbe99fcb567a4.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_88a549718aa4f6f2fdf18fe4de9c9239_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_8546f4426b88a9e1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9f55c2d61a589944b2486e10d6947288_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_d045c9a2e3a96806.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dc6832395dbeefd39011aaa92a3673e5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_921656eb6994c6eb.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_b8cae0309aa458fe.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)06:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_b8cee1589aa0be5a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_b942de4bb3ce9606.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_b9340d37b3da4c9b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_1f3c821087648333.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_1f4083388760e88f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_1fb4802ba08ec03b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_1fa5af17a09a76d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:27
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 954211 — ostatni przegląd: 12/09/2008 14:41:49 — zmiana: 4.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB954211
Opinia